Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De monarchie als stoorzender
Peter

In discussies worden dikwijs argumenten aangehaald door aanhangers van de constitutionele monarchie, die er op neerkomen dat het koningshuis een bindende factor voor deze natie is en heeft bijgedragen aan een stabiele ontwikkeling van de parlementaire democratie. Althans als je een minister, toch niet de geringste autoriteit, via een radio uitzending mag geloven. En natuurlijk dien je autoriteiten te geloven. Dat diezelfde mevrouw Verhoeven ene mijnheer Berlusconi en passant bombardeert tot president van Italië, bewijst maar weer dat ook zij, ondanks haar ministerschap zich grotendeels beperkt tot het napraten van napraters. Haar eigen bescheiden inbreng was daarentegen wel verbluffend, namelijk dat er óók in Europa monarchieën in ere zijn hersteld. Ik kan mij nauwelijks meer een voorstelling maken van het intellectuele niveau van de huidige ministerraad.

Het verschijnsel monarchie
Dit geeft echter weer eens aan, dat er op het Haagse niveau al helemaal niets meer aan democratisch besef doordringt, want hoe bestaat het anders dat 'gezagsdragers' een feodaal instituut, nota bene met de wapens bevochten, kunnen goedpraten? Ik heb geen andere verklaring dan: politiek murw gebeukt door een onuitroeibaar complex van misverstanden. De koning zweert trouw aan de grondwet, die hem aan het hoofd van de regering plaatst en hem tegelijkertijd onschendbaarheid verleent. Vervolgens fungeert de absolute monarch zijn leven lang als stoorzender in zowel het politieke bestel als de maatschappij en is daardoor slechts pleitbezorger van zijn eigen bestaansrecht. Hij belet de 'stabiele ontwikkeling van de parlementaire democratie', ondersteund door collaboratie van een leger lakeien en met consensus van een exorbitant rijke (grotendeels buitenlandse) machtselite, waarvan het verschijnsel monarchie deel uitmaakt. Private duistere clubjes als Bilderberg, die van Rome - en weten wij veel wat nog meer - geven hiervan blijk. Het grappige is, dat de onderhorigen zonder blikken of blozen zorgen voor een constante stroom liquide middelen. Grappig voor de monarchie dan, welteverstaan.

Geldstroom
Zodra die geldstroom dreigt te stagneren treden er allerlei min of meer obscure mechanismen in werking, die allesbehalve iets hebben te maken met democratische processen waar wij Nederlanders ons zo op voor laten staan. Integendeel. Kamervragen worden beantwoord met cliché's die vervolgens voor zoete koek worden aangenomen door de vragensteller. 'Recalcitrante' kamerleden stellen de vraag zodanig, dat ze te allen tijde zonder gezichtsverlies terug op hun bankje kunnen ploffen. Een recent voorbeeld hiervan is de onthulling van een contractueel riante management-fee voor een prins die een jaartje iets over electrisch aangedreven auto's gaat roepen. Kamervragen worden direct gesteld, heel correct. Maar wel met het vooringenomen uitgangspunt, 'dat het prijzenswaardig is, dat royals in hun eigen onderhoud voorzien...' Eigen onderhoud? Staatssteun is een beter woord. En vooral niets vragen omtrent de Europese aanbestedingsregels, want als die er niet waren, dan kun je er ook niets over vragen. Waar zien ze ons eigenlijk voor aan?

Haags Grijs
GroenLinks, RoodRechts, PaarsMidden, het beestje heeft een naam en een kleur, maar als je alles in één pot goed opklopt, wordt het Haags Grijs. Een somber leger van lakeien, met aan het hoofd de luxe woordvoerder van het Hof. Deze luxe woordvoerder overlegt eens per week tijdens een kopje thee met de 'majesteit', en ook dit is weer een voorbeeld van verstoring van het democratische proces. Waarom? Omdat wij, de kiezers, niet weten wat daar wordt bekokstoofd. En zolang dat geheim blijft, gaan wij ervan uit dat daar niet veel goeds voor de meeste Nederlanders uitkomt. 't Is ook allemaal veel te ingewikkeld voor gewone mensen.
De monarchie werkt ook buitengewoon goed als storend element op het moment dat alle parlementariërs op het matje worden geroepen, worden toegesproken en er vervolgens niets over mogen zeggen. Weer die geheimzinnigheid, wat afleidt van het democratische proces. Staatsgeheim? Welnee, puur eigenbelang, pleitbezorging van het eigen bestaansrecht, da's alles.

Hoofd- en bijzaken
Dan zijn er ook nog talloze afgeleiden van die monarchale verstoringen, zoals de Eerste Kamer vol met senatoren, gehoorzame waakhonden van de wetgever, een erebaantje, maar wel één met verplichtingen. Of de Raad van State, waar mevrouw zelf voorzitter van is, maar haar zoontje en schoondochter mee laat luisteren. Of de Nederlandsche Bank, waar zoonlief fungeert als 'oortje' voor majesteits financiële belangen, niets anders en daar al helemaal niet aanschuift in het belang van hardwerkende spaarders. De lintjesregen die jaarlijks over bevoorrechten wordt uitgestort is weer een andere manier; waarom Jan wel en Piet niet? Bezoekjes op onze kosten aan de president van Amerika, waar niets over bekend wordt gemaakt. Om maar niet te spreken over de tijd- en energievretende parlementaire discussies rond vakantiehuizen, privéaankopen, aandelenbezit, belastingvrijstelling en –ontwijking, domme en nog dommere uitspraken, IOC-lidmaatschap met daaraan gekoppelde pretvakanties van drie weken, hossen met soldaten tijdens een geslaagde genocide en hossen met hockey-meisjes, niet betalen van rekeningen van ziekenhuizen en duikscholen (dus ontduiken van belasting), we kunnen twintig kantjes volschrijven, maar dat doen wij niet. Want alles wat hierover wordt gezegd werkt verstorend, leidt af en is bovendien nog vermoeiend ook, althans voor de meeste Nederlanders, die vandaag de dag zoveel andere zaken en problemen aan hun hoofd hebben. En dat is nu precies de bedoeling van de Haagse kongsie: 'Er zijn toch véél meer en grotere problemen op te lossen, dus wat zeuren en klagen die republikeinen nou?'

Conclusie
De conclusie is dat alles in het werk moet worden gesteld de netwerken te ontrafelen en de monarchie en haar bijverschijnselen te ontmantelen. Direct naar afschaffing streven is te gemakkelijk, want er komt heel wat meer bij kijken dan alleen een clubje profiteurs hun gastland uit te werken. Alle 'storende elementen' moeten worden verwijderd, en geen sinecure want het zit hier diep geworteld. Om die stoorzender voor de democratie 'uit te zetten' is tijd, geld en een stem nodig. Als die stem hard genoeg klinkt en de absurditeit goed doordringt, trekt Nederland gegarandeerd de stekker er uit.

Het land dat onze voorouders hebben opgebouwd is niet af, maar het staat of valt niet met het elimineren van de monarchie, integendeel. Door het verwijderen van deze hinderlijke stoorzender kunnen we er eindelijk eens een fatsoenlijk land van maken. Miljoenen landgenoten denken er net zo over, maar hebben geen stem.
Nog niet...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander