Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
ThePostOnline -Jorge Zorreguieta trok een bloedspoor door argentinie
StevenBrownsBlog -President Morales:’Monarchie is belediging voor de mensheid’. Dutch King Willem beledigd.
ThePostOnline -Prinses Margarita: ik heb geen interview aan Prive gegeven
NRC.nl -Getuige: Julio Poch geruild voor Jorge Zorreguieta
ThePostOnline -Aalders: Wat Rutte zegt over Bernhard klopt niet


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Miss Fasseur
Ton Biesemaat

Naar aanleiding van mijn aanvraag om aanstaande maandag bij de presentatie van het boek aanwezig te mogen zijn op paleis Soestdijk, ontving ik hedenmorgen dit bericht:

Datum: Fri, 5 Mar 2010 11:35:55 +0100
Van: Miriam Evers
Aan:
Onderwerp: RE: Verzoek / ToezendingBeste -,

Ik ben de gastenlijst aan het bijwerken voor aankomende maandag, en moet helaas mededelen dat ik al over de capaciteit heen ben van het aantal toegestane aanwezigen. Ik kan je extra aanvraag van dhr. Biesemaat en dhr. Klinkenberg om die reden helaas niet honoreren.

Met vriendelijke groet,

Miriam Evers


Annejet van der Zijl, bestseller-auteur over o.a. Annnie M.G. Schmidt, promoveert op voorspraak van Cees Fasseur bij de voormalig NIOD-directeur professor Hans Blom met een boek over prins Bernhard. Dus met assistentie van de man die het fasseuren heeft uitgevonden. Het boek wordt maandag in paleis Soestdijk ten doop gehouden. Tot dan rust er een embargo op. Nou wij dachten dus van niet! Leugens dienen zo snel mogelijk te worden ontmaskerd.

Citaat 1 uit 'De bronnen voor het onderzoek':

    'Verhalen uit anonieme bronnen of afkomstig van mensen die op andere punten bewijsbaar onwaarheden bleken te verspreiden - zoals Michael graaf Soltikow, bron van de stadhouderbrief - heb ik niet opgenomen.'

Dit is meteen al een leugen in haar boek. Soltikow is de bron voor het landverraad van Bernhard zur Lippe in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Bernhard leverde tot en met mei 1940 de Nederlandse verdedigingsplannen aan de Duitse militaire inlichtingendienst Abwehr. Soltikow heeft nooit in zijn memoires of documenten gesproken over de stadhoudersbrief (zie dit artikel over de stadhoudersbrief in ResPvblica 1/1). Soltikow heeft dat dus - en ik herhaal - nooit ergens genoemd. Hij had het over het stadhoudersplan dat speelde tot aan de meidagen van 1940. Dit plan kwam uit de koker van kolonel Pantchoulidzew, Abwehr-spion en vriend van Bernhards moeder. Het Abwehr-plan behelsde dat Bernhard en Juliana het stokje overnamen van Wilhelmina en in een onder Duitse hegemonie staand West-Europa als stadhouders voor het Derde Rijk over Nederland zouden regeren. Er zou dan geen gewelddadige Duitse inval nodig zijn maar meer zoals in Denemarken een vreedzame Einmarsch van de Wehrmacht waarbij havens en kust zouden worden bezet. Dat het plan niet doorging was o.a. te wijten aan Bernhard die niet durfde door te pakken, bang als hij was voor de onvoorspelbare gevolgen. Maar zoals ook de bijeenkomst van Bernhard met zijn collega-spionnen in april 1940 te Laren bewijst, (zie dit document en dit document) zat zur Lippe vuistdiep in de spionage voor het Derde Rijk.

De stadhoudersbrief van 24 april 1942 is iets waar Soltikow nooit, maar dan ook nooit íéts, over gezegd heeft. Doordat Annejet van der Zijl Soltikow negeert en leugens over deze bron verspreidt omzeilt ze het landverraad van Bernhard zur Lippe Biesterfeld in de aanloop naar de Duitse inval. Nog leuker is dat ze door op voorspraak van Fasseur te promoveren bij Blom deze geschiedvervalser als een kennelijk serieus te nemen bron erkent. Fasseur die in zijn kasteelromannetje over Bernhard en Juliana stelselmatig de beschadigende marechausseerapporten over Bernhards wapensmokkel naar Indonesië onder het koninklijke tapijt veegt. Of de dagboeken van Gerrie van Maasdijk negeert en die bron liever ridiculiseert. De eminente Fasseur, getrouwd met een rechter, neemt kritische staatsdocumenten van de marechaussee over zur Lippe niet serieus. Dat was, net als Soltikow, allemaal niet waar. De kritische schrijvers Wim Klinkenberg1, Gerard Aalders, Philip Dröge, Jan Kikkert, Harry Veenendaal, Jort Kelder en ondergetekende zijn allemaal fantasten, bedriegers en leugenaars: Fasseur heeft de waarheid in pacht. Oh nee, sinds kort heeft Fasseur met zijn protegé Annejet van der Zijl de waarheid in pacht. De staatspropagandadienst van de NOS gaat het met een documentaire propageren.

Al eerder bij het verscheiden van zur Lippe in december 2004 probeerde professor Schrage de bron Soltikow te ontzenuwen. Het boekje van die professor stond vol fouten. Dit boek was, zo kon ik in de Nieuwe Revu en in mijn boek 'Bernhardgate' aantonen, tot stand gekomen onder regie van de prins met de anjer. Het had niets met academische onafhankelijkheid te maken.2

Citaat 2 uit Annejet van der Zijls boek:

    'Met name Cees Fasseur heeft mij op een aantal cruciale momenten precies de goede adviezen gegeven. Zo was het zijn idee om er een promotieonderzoek van te maken en koppelde hij me aan promotor Hans Blom3, die dit project als een ware Doktor Vater op inspirerende en scherpzinnige wijze heeft begeleid. Geert Mak toonde zich een betrokken collega, een deskundige commissielid en bovenal een heel goede vriend. Vanaf het allereerste moment geloofde hij in dit project en cirkelde er als een bezorgde herdershond omheen.'

Tja, als je de adviezen van de geschiedvervalser Fasseur opvolgt dan hebben wij geen vertrouwen in dit witwas boek van Annejet van der Zijl. En natuurlijk was de o zo eminente historicus Geert Mak ook bij dit witwasboek betrokken. Geen letter verstand van de landverrader, SS'er en NSDAP'er zur Lippe maar als je de naam Mak noemt zit het wel snor. Als Mak en Fasseur het goedkeuren dan spreekt de bestseller-auteur Annejet van der Zijl uiteraard de waarheid. Fasseur regelt als lid van de chique sociëteit 'De Witte' het conservatieve gedeelte van de polder en Mak geeft zijn zegen voor de linkse kerk. Zo werkt dat in het koninkrijk.

Dr. Friedhild den Toom en Dr. Armin Prinz zur Lippe vormden gezamenlijk de Duitse meeleescommissie van het manuscript. Dus dan weten we het wel. Armin zur Lippe hoeven we verder niet uit te leggen. Maar wie is Friedhild den Toom? In mijn boek 'Bernhardgate' speelt de ooit minister van Defensie Odo den Toom een rol als insider rondom het landverraad van Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Hij werkte in de aanloop naar de meidagen van 1940 als officier op de generale staf in Den Haag waar Bernhard over de vloer kwam. Daar werkte toen ook de kapitein Hasselman, die net als Bernhard voor de Abwehr spioneerde. Is deze Friedhild den Toom familie van de insider in de landverraad-affaire rondom zur Lippe en voormalige minister van Defensie Odo den Toom? We hebben nog geen tijd gehad het uit te zoeken. Misschien weet een Pro Republica-lezer dit?

Natuurlijk ben ik zeer gepikeerd omdat ik met mijn onthullende en daardoor beschadigende boek over zur Lippe niet in de bronvermelding van Annejet van der Zijls boek voorkom. Net zomin als bijvoorbeeld mijn bron - de voormalige adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf Jan Heitink die ook spioneerde voor zowel de Franse geheime dienst als voor de BVD, en die op het hoofdkantoor van de Franse geheime dienst de stadhoudersbrief van 1942 heeft gezien en gezellig met Soltikow babbelde over de stadhoudersplannen in de aanloop naar mei 1940 - in Van der Zijls dissertatie voorkomt. Van belang is daarbij te weten dat Soltikow door zowel de BVD als de Franse geheime dienst als een zeer serieus te nemen bron werd beschouwd4. Alleen de Fasseur-beschermeling Annejet van der Zijl denkt het beter te weten...

Zo'n boek van Annejet van der Zijl moet natuurlijk nog wel wat milde en ongevaarlijke kritiek bevatten om een schijnbaar objectieve pseudo-wetenschappelijkheid te suggereren.

Citaat 3 uit een rapport van de Amerikaanse Geheime Dienst (OSS) van eind maart 1945:

    'Alles wijst erop dat prins Bernhard van zins is een belangrijke politieke rol te spelen in het naoorlogse Nederland.' en een ander citaat van Annejet van der Zijl: 'Hoezeer Bernhard als een moderne Faust door hebzucht verblind was geraakt, blijkt wel uit het feit dat hij het nooit als bezwaarlijk heeft ervaren om gebruik te maken van regelingen die voor de oorlogsslachtoffers bedoeld waren. Het meest extreme voorbeeld hiervan was de één miljoen mark die hij in 1960 wist af te dwingen in het kader van het Wiedergutmachungsverdrag tussen Nederland en Duitsland.'

     

NOS Journaal, 6 juni 2008
De RVD geeft geen commentaar.

Zulke oude koeien uit de sloot halen staat misschien wel lekker kritisch, maar dit was twee jaar geleden reeds door Gerard Aalders onthuld (zie video). Intussen kan men weer veilig zwijgen over waar het wérkelijk om draait: het landverraad van Zijne Koninklijke Hoogheid Bernhard, de Prins der Nederlanden.

 

 ¶

 BERNHARD - Een verborgen geschiedenis, door Annejet van der Zijl. Uitgave Querido Amsterdam. 389 pagina's, inclusief bronnenverantwoording, noten en registers 458 pagina's.

 


1 'Als de uiteindelijke loop der gebeurtenissen iets bewijst, dan is het wel dat Bernhard niet de geraffineerde machtswellusteling was die Wim Klinkenberg en andere antibiografen later in hem zouden zien.', schrijft de fasseurder Annejet van der Zijl in haar boek.
2 Via een dissidente ambtenaar kreeg ik het concept van het boek 'zur Lippe Biesterfeld' in handen. Het manuscript bevatte nederige vragen van professor Schrage aan Bernhard zur Lippe Biesterfeld hoe het afgerond moest worden. Of de ingeslagen weg de juiste was? Daarnaast wemelde het boek van de slordige historische fouten.
3 Voormalig directeur van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). Met uitzondering van Gerard Aalders heeft dit instituut altijd zur Lippe de hand boven het hoofd gehouden en witgewassen.
4 Zie de memoires van de BVD'er Frits Hoekstra en in mijn boek 'Bernhardgate'.

 

----- Original Message -----
From: Miriam Evers
To: Ton Biesemaat
Sent: Thursday, March 04, 2010 6:14 PM
Subject: RE: Prins Bernhard-boekBeste Ton,

Dank voor uw mail, maar hoe kan het dat u het boek al heeft gelezen?

Met vriendelijke groet,

Miriam Evers


Van: Ton Biesemaat
Verzonden: donderdag 4 maart 2010 18:11
Aan: Miriam Evers
Onderwerp: Prins Bernhard-boekGeachte mw. Evers,

Kunt u onderstaande vragen voorleggen aan Annejet van der Zijl? Ik zie uit naar de antwoorden.

OPEN BRIEF - GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE PRO REPUBLICA

Geachte mw. Annejet van der Zijl,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw boek over Prins Bernhard. Voor een artikel op de website van Pro Republica heb ik de volgende vragen.

In het boek staat:

'Verhalen uit anonieme bronnen of afkomstig van mensen die op andere punten bewijsbaar onwaarheden bleken te verspreiden - zoals Michael graaf Soltikow, bron van de stadhouderbrief - heb ik niet opgenomen.'

Kunt u mij uitleggen wat u hiermee bedoelt? Waarom zou Soltikow alleen maar onwaarheden dus leugens hebben verspreid? Heeft u daar een verklaring voor?

Voor uw informatie: Soltikow heeft nooit in zijn memoires of documenten gesproken over de stadhoudersbrief. Dus hoe kunt u deze desinformatie en onjuistheid publiceren en er op promoveren?
In uw boek staat geen verwijzing naar mijn boek Bernhardgate. Betekent dit dat ik zoals Soltikow wordt opgenomen bij mensen die bewijsbaar onwaarheden hebben verspreid? Als dit zo is kunt u mij dan aangeven op welke punten ik leugens of onwaarheden heb opgeschreven? Wanneer u mij kunt overtuigen van de leugenaar Soltikow en dus de leugenaar Biesemaat trek ik publiekelijk het boetekleed aan.

Het bevreemdt mij overigens zeer dat u nimmer contact met mij hebt opgenomen, ik heb toch wat punten kritische opgeschreven om de persoon Bernhard te duiden. U heeft toch niet onder invloed van de geschiedvervalser Fasseur in dezen gehandeld?

Hoogachtend,

Ton Biesemaat

Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Reageer op dit artikel
 
naam
e-mail   (wordt niet getoond)
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 
 


Op 4-3-2010 19:27:46 schreef Tom
U vind dit geen kritische noot? http://www.nu.nl/binnenland/2198477/prins-bernhard-was-lid-van-nsdap.html

Nee, bepaald niet.
PR
 
Op 4-3-2010 20:10:02 schreef Koning
Dit land komt om in verraad en bedrog, een afspiegeling daarvan kwam in al z'n treurigheid weer tot uiting in de gemeenteraadsverkiezing. Als dit land geen opruiming houdt onder al die foute mensen aan de top, te beginnen met dit leugenachtige Haagse huis,komt er anarchie. Het volk weet door al die leugens niet meer waar het aan toe is, alles maar dan ook alles is bedrog, overgoten met 'n koninklijk christelijk sausje. Huichelaars.
 
Op 4-3-2010 20:13:32 schreef Albertus
Bravo Ton Biesemaat. Leugens dienen zo snel mogelijk te worden ontmaskerd! Weg met alle fasseurders.
 
Op 4-3-2010 20:21:09 schreef Koning
Ton, het begint op 'n ongelijke strijd te lijken. Die Fasseur, die hielenlikker heeft zich ingevreten in die verrotte Haagse kliek. En de nos, ach die nos, loopt in het slijmspoor van die Hooghe Luyden. W.A. loopt naar een bijbelklasje dan kent hij vast wel deze uitdrukking: Witgepleisterde graven.
 
Op 4-3-2010 20:49:24 schreef Fred
Ik ben een 100% republikein, ondanks dat ik de geschiedenis van het ontstaan van de monarchie slecht ken. Ik lees echter altijd met veel interesse de items op PR, en wil meer weten over het aller begin van de monarchie. Wie heeft een titel waarmee ik kan beginnen?
P.s. mijn muntstickers zijn geplakt, kan ik meer aanvragen?
 
Op 4-3-2010 21:26:04 schreef wim3
Het is walgelijk zoveel moeite er door het roversnest wordt gedaan om zieltjes te winnen. Maar weet u, mevr. het domme bontje, dochter van een landverrader, dat dit onbegonnen werk is. Het draagvlak in uw smerige bedriegerijen kalft hoe langer hoe meer af. En wat moet u nu zonder die gristelijke hielenlikker die u om uw vingers kon winden? U heeft kennelijk de strijdbijl opgegraven om ons in gedachten een vernietigende slag toe te brengen. Maar helaas, u bent te laat. Er komen acties die het nog niet nadenkende deel van de bevolking (want alleen daarvan moet u het hebben) de ogen zullen openen. Uw dagen als grajesteit zijn geteld. Het Nederlandse volk is uw zwendelarij en bedrog meer dan zat. Voor u vertrekt dient u wel nog even de gestolen gelden goederen aan de rechtmatige eigenaars terug te geven.
 
Op 4-3-2010 21:43:11 schreef Ton Biesemaat
@Fred
Op de voorpagina van deze website staat een advertentie voor het boek van Kikkert over de eerste drie koningen/boeven die Nederland plunderden. Een aanrader.
 
Op 4-3-2010 22:00:44 schreef Fré Morel
Tsja, zo gaat dat dus.. stort hopen nep-onthullingen over het 'grauw' en probeer daarmee de 'geschiedenis rond bernhard verborgen te houden'.

Jammer.. voor hen dat er zulke mieren als Ton zijn die blijven brullen.
 
Op 4-3-2010 22:14:47 schreef leda
Ik kijk uit naar het moment dat alle straten, pleinen, scholen en commissies ontdaan worden van de naam van die landverrader Bernhard! Misschien moeten we zelf de zaak ter hand gaan nemen?
 
Op 4-3-2010 22:19:34 schreef Tom
Het is inderdaad PR, maar afgezien daarvan is het toch een kritische noot? Of...? En waarom dan niet?
 
Op 4-3-2010 22:47:43 schreef eGast
Het eerste citaat: "Verhalen (afkomstig van mensen die op andere punten bewijsbaar onwaarheden bleken te verspreiden) heb ik niet opgenomen". Ze bedoelt: een keer fout zitten is altijd fout gezeten. Wat doe je dan met hun verhalen die aantoonbaar *wel* juist zijn? Wat een werkwijze, doctor.

Afijn, Bernhard zelf zal dus wel niet voorkomen in het boek.
 
Op 4-3-2010 22:54:47 schreef Ton Biesemaat
@Tom
Het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard is uitgekauwd, al sinds de jaren negentig bekend en ontdekt door een van de weinige objectieve en kritische NIOD-onderzoekers Gerard Aalders. Zulke quasi-ontdekkingen van Van der Zijl leiden de aandacht af van waarom het gaat: het landverraad van Bernhard. Het is een beproefde tactiek van de firma Oranje.
 
Op 4-3-2010 23:08:01 schreef Fred
@Ton
Boek besteld thnx voor de tip.
 
Op 4-3-2010 23:18:57 schreef maartje
Het is met de Oranjekliek net als bij de PvdA. Ze weten dat er groot verlies is op alle fronten en toch feest vieren.
Elke verstandige Nederlander weet wat een miserabele onbetrouwbare persoon Bernhard was, maar de hielenlikkers gaan verder met hun overdreven aandacht voor die waardeloze man. En maar hopen dat stommelingen erin trappen.....
Willem IV moet op de troon komen, het Oranje-imago moet worden opgepoetst en daarom moeten de vuile streken onder het kleed geveegd worden. Als ze maar aan de macht kunnen blijven is alles toegestaan. Hoe kun je voor zoiets respect hebben?
 
Op 4-3-2010 23:51:44 schreef de buren
Fasseur, de vaderlandse hofchroniqueur, prostitueert niet alleen zijn eigen intellectuele integriteit maar die van de hele beroepsgroep ten dienste van het oranjesyndicaat.

Confrere Geert Mak is al uit het zelfde morele hout gesneden. Geert mocht Amsterdam bij de juntadochter introduceren. Omdat de junta en de familie Zorrequieta bekend staan om hun rabiate antisemitisme sprak Mak niet van de vele joodse Amsterdammers die in de oorlog zijn vermoord maar kuiste hij zijn tekst en sprak in plaats daarvan van vele omgekomen Amsterdamse burgers.

Een volk dat voor tirannen zwicht...
 
Op 5-3-2010 2:28:34 schreef leda
Wat een merkwaardig laatste zin in het stuk van het Reformatorisch Dagblad over het boekje van Annejet van der Zijl (zie onder Aanbevolen). Deze luidt: Je kunt wel een mooi verhaal schrijven, maar als het niet waar is, wat heeft het dan voor zin? Dat slaat dan op het feit dat mevr. Van der Zijl haar boekje eerst aan Bea heeft laten lezen, kennelijk om het waarheidsgehalte te checken. Hier moet ik echt hard om lachen. Als dat de lakmoesproef is voor het geschrift van mevr. Van der Zijl, kan het meteen op de schroothoop bij de andere leugens over de familie Von Amsberg/Zur Lippe!
 
Op 5-3-2010 7:08:28 schreef Transformator
Goed werk Ton! Het ingezette charme-offensief van het huis Amsberg wordt goed ondergraven. Het valt echt wel op dat er juist nu een aantal positief gekleurde boekwerken worden gepubliceerd. Met de verbonden naam Fasseur zijn we allen op onze hoede. Friedhild den Toom-Jacobi (1954-) is Frau Kuratorin, specialist op het gebied van de Kaiser en Doorn en heeft meerdere publicaties op haar naam inzake de familie Hohenzollern.
 
Op 5-3-2010 9:50:50 schreef nathan
Lou de Jong was ook ingehuurd om de geschiedenis anders te beschrijven dan er in werkelijkheid gebeurd is. We noemen dat tegenwoordig gefasseurd. Omdat het niet voor vakbroeders controleerbaar was werd zijn voorstelling alleen door het klootjesvolk serieus genomen. Dus geschiedsvervalsing, een gewoonte die alleen een andere naam gekregen heeft.
De laffe vlucht van Willemenientje met haar schoonzoon werd met een tweetal MWO's als heldendaad bestempeld.
Zou ze ook als Karremans hebben gekeken? Hoe zou die discussie in mei 40 zijn gegaan.
Het lijkt me nog meer hilarisch dan de uitlating van Karremans:"Don't shoot me, I am just a pianoplayer."
Misschien zoiets:"Benno, laat ze stoppen met schieten. Ik kan er niet tegen." Benno in opdracht van de spionnage afd. van IG-Farben, NW7:"Laten we naar Engeland gaan. Daar is het wat rustiger."

Dat lijkt me een hele leuk stukje voor op de tv, met ook wat spruitjesgeur erbij.
 
Op 5-3-2010 11:34:50 schreef mina
Toevallig zat ik gisteren te lezen in oorlogverhalen van gewone burgers die hun verhaal op Internet hebben gezet.

Het viel me op dat er toen ook mensen waren die boos op willemien waren, omdat ze vonden dat willemien op de vlucht was geslagen en het volk in de steek had gelaten.
 
Op 5-3-2010 12:44:10 schreef wim3
Het boekje is uitgegeven bij Querido. De stichter van deze uitgeverij werd in 1943 in het kamp Sobibor samen met zijn vrouw om het leven gebracht. Wat bezielt zo'n uitgeverij om zich zo te verlagen.
 
Op 5-3-2010 13:28:57 schreef Jeroen
Gezien het publicitair monarchale rampjaar 2009 moeten wij er ernstig rekening mee houden dat de oranje propagandamachine op volle toeren draait. Er is werk aan de winkel voor het oranje front. Hoe krijgen we het imago van wimlex en de monarchie weer drijvend? Alle hens aan dek en hozen want anders zinkt het monarchale bootje. fasseuriaanse toestanden. Een boekje van een mevrouw die gespecialiseerd is in leesbare hapklare brokken die goed verkopen mag haar boekje als "proefschrift" op de markt brengen en zo is haar mogelijke nieuwe bestseller van een academisch sausje overgoten wat het meer status geeft with a little help from fasseur. Een naam die bij elk oprecht historicus de haren in de nek overeind doen staan. Bergen publiciteit en straks uiteraard op een "prime plek" bij ako, bruna en scheltema en andere boekverkopers. Ja zo kan iedereen een succesvol verkopend boek in de markt zetten. Het wordt hoogtijd dat academici de universiteiten zuiveren van dit soort wetenschap misbruikende fasseurders. Als je zelfs met inhuren van de incubator lie communicatie adviseurs je vakantiehut avontuur in verwegistan niet kan redden dan gaat dat met fasseur en andere lakeien ook niet lukken.
 
Op 5-3-2010 15:35:53 schreef Jacqueline
het blijkt al jaren en vooral de laatste jaren dat het een grote smerige bende is. De mevrouw die met het shell logo loopt sluit alle smerigheden in haar hart toch?! Blijkt wel uit o.a. de historie van 2 van haar schoondochters, maar ja waar je mee omgaat wordt je mee besmet toch?! Of nog een van "haar' bodem: soort zoekt soort.
 
Op 5-3-2010 15:52:04 schreef maartje
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n boek van Annejet van der Zijl veel lezers krijgt. Misschien dat uit haar directe omgeving kopers komen en de verzamelaars van Bernhard-boeken zullen het willen hebben, maar de doorsnee burger is toch finaal uitgekeken op Bernhard.
Nederland weet het nu wel en we mogen blij zijn dat zijn verraderlijke streken niet allemaal zijn doorgegaan, hij heeft het bont genoeg gemaakt. Laat hem verder maar lekker rusten in de Oranjegrafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft, hij is daar beslist in veilige handen want hij heeft alle goede gods-zegeningen van ds. ter Linden meegekregen. (Plus een Pandabeertje van het Wereld Natuurfonds)
 
Op 5-3-2010 16:40:32 schreef Annie de Vries
Goed speurwerk gedaan Ton Biesemaat. Miriam Evers is stomverbaasd dat jij dat boek al hebt gelezen. Ja voor straf mag je nu niet op het Soestdijkfeestje komen. Wel heel toevallig dat er voor de heer Klinken berg ook geen plaats meer is. Hoeveel boeken staan er op dit moment nog uit te komen om de zaken van die familie goed te praten/schrijven? Twee weken geleden het Hoedeboek en nu dit weer. De Slegte is er over een tijdje weer goed mee.
 
Op 5-3-2010 16:45:18 schreef maartje
Nog meer Oranje op de TV. Morgen begint de serie over Willem I, II en III.
De Avro helpt de kijker met een stamboom. Daarin wordt Wilhelmina netjes neergezet als dochter van Willem III.
Nederland zou toch heus eens om het DNA bewijs daarvan moeten vragen!! Zolang dat niet wordt geleverd houden we het maar op Wilhelmina de Ranitz.
 
Op 5-3-2010 17:10:54 schreef mina
Wat een afgang om op deze manier "de doop" van dat boek gezellig te houden.
Pffff de schrijfster is er toch op gepromoveerd? dan moet ze zeker ook kritische vragen kunnen beantwoorden.
Kinderachtig allemaal, en waarom gaan ze dat boek nu uitgerekend in Soestdijk presenteren
 
Op 5-3-2010 22:27:31 schreef henk gerrits
Ik wil mijn respect betuigen aan het adres van de heer Biesemaat en de heer W. Klinkenberg, wiens vader ik altijd zal loven om het geweldige werk dat Klinkenberg senior heeft verricht voor de waarheid en niets dan de waarheid. Dit meen ik uit de grond van mijn hart.
Henk Gerrits, Enschede.
Tevens doe ik een oproep aan alle bezoekers van deze site om Jules Schelvis een hart onder de riem te steken, want hij heeft in Sobibor gevangen gezeten en heeft Demjanjuk meegemaakt. Jules is bang dat hij de dag van zijn leven niet mag meemaken; met andere woorden, hij bedoelt dat hij eerder zal overlijden. Doe het voor Juul en de Gerechtigheid svp.
 
Op 6-3-2010 11:40:15 schreef Ruud
Dat is wel erg onsportief van mevr. Evers.
Men had de heren Biesemaat, Klinkenberg en ook Kikkert zowiezo al uit moeten nodigen. Dat waren toch de grondleggers van alles, waarop nu mensen proberen te promoveren. Het wordt tijd dat Ton, Wim en Jan ook Dr. voor hun naam mogen zetten. Want nu betreft het personen die met gescreend materiaal aan komen dragen, dat anderen al jaren geleden uitvoerig beschreven hebben. Alleen werd dat in het Oranje Calvinistische Nederland steeds onderuit geschoffeld.
 
Op 6-3-2010 13:03:08 schreef Robin H.
Beste Ton,
Mooi werk!
 
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander