Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Miss Fasseur
Ton Biesemaat

Naar aanleiding van mijn aanvraag om aanstaande maandag bij de presentatie van het boek aanwezig te mogen zijn op paleis Soestdijk, ontving ik hedenmorgen dit bericht:

Datum: Fri, 5 Mar 2010 11:35:55 +0100
Van: Miriam Evers
Aan:
Onderwerp: RE: Verzoek / ToezendingBeste -,

Ik ben de gastenlijst aan het bijwerken voor aankomende maandag, en moet helaas mededelen dat ik al over de capaciteit heen ben van het aantal toegestane aanwezigen. Ik kan je extra aanvraag van dhr. Biesemaat en dhr. Klinkenberg om die reden helaas niet honoreren.

Met vriendelijke groet,

Miriam Evers


Annejet van der Zijl, bestseller-auteur over o.a. Annnie M.G. Schmidt, promoveert op voorspraak van Cees Fasseur bij de voormalig NIOD-directeur professor Hans Blom met een boek over prins Bernhard. Dus met assistentie van de man die het fasseuren heeft uitgevonden. Het boek wordt maandag in paleis Soestdijk ten doop gehouden. Tot dan rust er een embargo op. Nou wij dachten dus van niet! Leugens dienen zo snel mogelijk te worden ontmaskerd.

Citaat 1 uit 'De bronnen voor het onderzoek':

    'Verhalen uit anonieme bronnen of afkomstig van mensen die op andere punten bewijsbaar onwaarheden bleken te verspreiden - zoals Michael graaf Soltikow, bron van de stadhouderbrief - heb ik niet opgenomen.'

Dit is meteen al een leugen in haar boek. Soltikow is de bron voor het landverraad van Bernhard zur Lippe in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Bernhard leverde tot en met mei 1940 de Nederlandse verdedigingsplannen aan de Duitse militaire inlichtingendienst Abwehr. Soltikow heeft nooit in zijn memoires of documenten gesproken over de stadhoudersbrief (zie dit artikel over de stadhoudersbrief in ResPvblica 1/1). Soltikow heeft dat dus - en ik herhaal - nooit ergens genoemd. Hij had het over het stadhoudersplan dat speelde tot aan de meidagen van 1940. Dit plan kwam uit de koker van kolonel Pantchoulidzew, Abwehr-spion en vriend van Bernhards moeder. Het Abwehr-plan behelsde dat Bernhard en Juliana het stokje overnamen van Wilhelmina en in een onder Duitse hegemonie staand West-Europa als stadhouders voor het Derde Rijk over Nederland zouden regeren. Er zou dan geen gewelddadige Duitse inval nodig zijn maar meer zoals in Denemarken een vreedzame Einmarsch van de Wehrmacht waarbij havens en kust zouden worden bezet. Dat het plan niet doorging was o.a. te wijten aan Bernhard die niet durfde door te pakken, bang als hij was voor de onvoorspelbare gevolgen. Maar zoals ook de bijeenkomst van Bernhard met zijn collega-spionnen in april 1940 te Laren bewijst, (zie dit document en dit document) zat zur Lippe vuistdiep in de spionage voor het Derde Rijk.

De stadhoudersbrief van 24 april 1942 is iets waar Soltikow nooit, maar dan ook nooit íéts, over gezegd heeft. Doordat Annejet van der Zijl Soltikow negeert en leugens over deze bron verspreidt omzeilt ze het landverraad van Bernhard zur Lippe Biesterfeld in de aanloop naar de Duitse inval. Nog leuker is dat ze door op voorspraak van Fasseur te promoveren bij Blom deze geschiedvervalser als een kennelijk serieus te nemen bron erkent. Fasseur die in zijn kasteelromannetje over Bernhard en Juliana stelselmatig de beschadigende marechausseerapporten over Bernhards wapensmokkel naar Indonesië onder het koninklijke tapijt veegt. Of de dagboeken van Gerrie van Maasdijk negeert en die bron liever ridiculiseert. De eminente Fasseur, getrouwd met een rechter, neemt kritische staatsdocumenten van de marechaussee over zur Lippe niet serieus. Dat was, net als Soltikow, allemaal niet waar. De kritische schrijvers Wim Klinkenberg1, Gerard Aalders, Philip Dröge, Jan Kikkert, Harry Veenendaal, Jort Kelder en ondergetekende zijn allemaal fantasten, bedriegers en leugenaars: Fasseur heeft de waarheid in pacht. Oh nee, sinds kort heeft Fasseur met zijn protegé Annejet van der Zijl de waarheid in pacht. De staatspropagandadienst van de NOS gaat het met een documentaire propageren.

Al eerder bij het verscheiden van zur Lippe in december 2004 probeerde professor Schrage de bron Soltikow te ontzenuwen. Het boekje van die professor stond vol fouten. Dit boek was, zo kon ik in de Nieuwe Revu en in mijn boek 'Bernhardgate' aantonen, tot stand gekomen onder regie van de prins met de anjer. Het had niets met academische onafhankelijkheid te maken.2

Citaat 2 uit Annejet van der Zijls boek:

    'Met name Cees Fasseur heeft mij op een aantal cruciale momenten precies de goede adviezen gegeven. Zo was het zijn idee om er een promotieonderzoek van te maken en koppelde hij me aan promotor Hans Blom3, die dit project als een ware Doktor Vater op inspirerende en scherpzinnige wijze heeft begeleid. Geert Mak toonde zich een betrokken collega, een deskundige commissielid en bovenal een heel goede vriend. Vanaf het allereerste moment geloofde hij in dit project en cirkelde er als een bezorgde herdershond omheen.'

Tja, als je de adviezen van de geschiedvervalser Fasseur opvolgt dan hebben wij geen vertrouwen in dit witwas boek van Annejet van der Zijl. En natuurlijk was de o zo eminente historicus Geert Mak ook bij dit witwasboek betrokken. Geen letter verstand van de landverrader, SS'er en NSDAP'er zur Lippe maar als je de naam Mak noemt zit het wel snor. Als Mak en Fasseur het goedkeuren dan spreekt de bestseller-auteur Annejet van der Zijl uiteraard de waarheid. Fasseur regelt als lid van de chique sociëteit 'De Witte' het conservatieve gedeelte van de polder en Mak geeft zijn zegen voor de linkse kerk. Zo werkt dat in het koninkrijk.

Dr. Friedhild den Toom en Dr. Armin Prinz zur Lippe vormden gezamenlijk de Duitse meeleescommissie van het manuscript. Dus dan weten we het wel. Armin zur Lippe hoeven we verder niet uit te leggen. Maar wie is Friedhild den Toom? In mijn boek 'Bernhardgate' speelt de ooit minister van Defensie Odo den Toom een rol als insider rondom het landverraad van Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Hij werkte in de aanloop naar de meidagen van 1940 als officier op de generale staf in Den Haag waar Bernhard over de vloer kwam. Daar werkte toen ook de kapitein Hasselman, die net als Bernhard voor de Abwehr spioneerde. Is deze Friedhild den Toom familie van de insider in de landverraad-affaire rondom zur Lippe en voormalige minister van Defensie Odo den Toom? We hebben nog geen tijd gehad het uit te zoeken. Misschien weet een Pro Republica-lezer dit?

Natuurlijk ben ik zeer gepikeerd omdat ik met mijn onthullende en daardoor beschadigende boek over zur Lippe niet in de bronvermelding van Annejet van der Zijls boek voorkom. Net zomin als bijvoorbeeld mijn bron - de voormalige adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf Jan Heitink die ook spioneerde voor zowel de Franse geheime dienst als voor de BVD, en die op het hoofdkantoor van de Franse geheime dienst de stadhoudersbrief van 1942 heeft gezien en gezellig met Soltikow babbelde over de stadhoudersplannen in de aanloop naar mei 1940 - in Van der Zijls dissertatie voorkomt. Van belang is daarbij te weten dat Soltikow door zowel de BVD als de Franse geheime dienst als een zeer serieus te nemen bron werd beschouwd4. Alleen de Fasseur-beschermeling Annejet van der Zijl denkt het beter te weten...

Zo'n boek van Annejet van der Zijl moet natuurlijk nog wel wat milde en ongevaarlijke kritiek bevatten om een schijnbaar objectieve pseudo-wetenschappelijkheid te suggereren.

Citaat 3 uit een rapport van de Amerikaanse Geheime Dienst (OSS) van eind maart 1945:

    'Alles wijst erop dat prins Bernhard van zins is een belangrijke politieke rol te spelen in het naoorlogse Nederland.' en een ander citaat van Annejet van der Zijl: 'Hoezeer Bernhard als een moderne Faust door hebzucht verblind was geraakt, blijkt wel uit het feit dat hij het nooit als bezwaarlijk heeft ervaren om gebruik te maken van regelingen die voor de oorlogsslachtoffers bedoeld waren. Het meest extreme voorbeeld hiervan was de één miljoen mark die hij in 1960 wist af te dwingen in het kader van het Wiedergutmachungsverdrag tussen Nederland en Duitsland.'

     

NOS Journaal, 6 juni 2008
De RVD geeft geen commentaar.

Zulke oude koeien uit de sloot halen staat misschien wel lekker kritisch, maar dit was twee jaar geleden reeds door Gerard Aalders onthuld (zie video). Intussen kan men weer veilig zwijgen over waar het wérkelijk om draait: het landverraad van Zijne Koninklijke Hoogheid Bernhard, de Prins der Nederlanden.

 

 ¶

 BERNHARD - Een verborgen geschiedenis, door Annejet van der Zijl. Uitgave Querido Amsterdam. 389 pagina's, inclusief bronnenverantwoording, noten en registers 458 pagina's.

 


1 'Als de uiteindelijke loop der gebeurtenissen iets bewijst, dan is het wel dat Bernhard niet de geraffineerde machtswellusteling was die Wim Klinkenberg en andere antibiografen later in hem zouden zien.', schrijft de fasseurder Annejet van der Zijl in haar boek.
2 Via een dissidente ambtenaar kreeg ik het concept van het boek 'zur Lippe Biesterfeld' in handen. Het manuscript bevatte nederige vragen van professor Schrage aan Bernhard zur Lippe Biesterfeld hoe het afgerond moest worden. Of de ingeslagen weg de juiste was? Daarnaast wemelde het boek van de slordige historische fouten.
3 Voormalig directeur van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). Met uitzondering van Gerard Aalders heeft dit instituut altijd zur Lippe de hand boven het hoofd gehouden en witgewassen.
4 Zie de memoires van de BVD'er Frits Hoekstra en in mijn boek 'Bernhardgate'.

 

----- Original Message -----
From: Miriam Evers
To: Ton Biesemaat
Sent: Thursday, March 04, 2010 6:14 PM
Subject: RE: Prins Bernhard-boekBeste Ton,

Dank voor uw mail, maar hoe kan het dat u het boek al heeft gelezen?

Met vriendelijke groet,

Miriam Evers


Van: Ton Biesemaat
Verzonden: donderdag 4 maart 2010 18:11
Aan: Miriam Evers
Onderwerp: Prins Bernhard-boekGeachte mw. Evers,

Kunt u onderstaande vragen voorleggen aan Annejet van der Zijl? Ik zie uit naar de antwoorden.

OPEN BRIEF - GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE PRO REPUBLICA

Geachte mw. Annejet van der Zijl,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw boek over Prins Bernhard. Voor een artikel op de website van Pro Republica heb ik de volgende vragen.

In het boek staat:

'Verhalen uit anonieme bronnen of afkomstig van mensen die op andere punten bewijsbaar onwaarheden bleken te verspreiden - zoals Michael graaf Soltikow, bron van de stadhouderbrief - heb ik niet opgenomen.'

Kunt u mij uitleggen wat u hiermee bedoelt? Waarom zou Soltikow alleen maar onwaarheden dus leugens hebben verspreid? Heeft u daar een verklaring voor?

Voor uw informatie: Soltikow heeft nooit in zijn memoires of documenten gesproken over de stadhoudersbrief. Dus hoe kunt u deze desinformatie en onjuistheid publiceren en er op promoveren?
In uw boek staat geen verwijzing naar mijn boek Bernhardgate. Betekent dit dat ik zoals Soltikow wordt opgenomen bij mensen die bewijsbaar onwaarheden hebben verspreid? Als dit zo is kunt u mij dan aangeven op welke punten ik leugens of onwaarheden heb opgeschreven? Wanneer u mij kunt overtuigen van de leugenaar Soltikow en dus de leugenaar Biesemaat trek ik publiekelijk het boetekleed aan.

Het bevreemdt mij overigens zeer dat u nimmer contact met mij hebt opgenomen, ik heb toch wat punten kritische opgeschreven om de persoon Bernhard te duiden. U heeft toch niet onder invloed van de geschiedvervalser Fasseur in dezen gehandeld?

Hoogachtend,

Ton Biesemaat

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander