Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Mijmeringen van een onderdaan (4)
Miranda Ungula

Iets klopt er niet. Een kleine fractie die hoog in de peilingen scoort, en die vervolgens zijn nek uitsteekt door de familie Van Amsberg te bekritiseren. Ik vraag mij af of Pechtold ook aangedrongen zou hebben om het Machanguloproject geheel en al af te blazen als hij al wist dat hij enkele uren later door Wilders uitgemaakt zou worden voor handlanger van Mohammed B. Dat heeft hem tenslotte ook de nodige publiciteit opgeleverd. Maar dat terzijde. De vraag is, zoals altijd bij politici, hoe oprecht is Pechtolds kritiek? Maar is dat wel de eigenlijke vraag? Enerzijds brandt er altijd die onzekerheid over allerlei peilingen omtrent het koninklijk huis, met andere woorden, brengt deze zet wel electoraal gewin? En anderzijds is daar die duistere politieke macht van mevrouw Van Amsberg, die je later wel eens genadeloos zou kunnen afrekenen op zo'n actie. Per slot van rekening ben je bij ministersbenoemingen, en later, als je met pensioen gaat, voor baantjes als burgemeester, commissaris van de koningin of misschien wel ambassadeur, met huid en haar aan mevrouw overgeleverd. Mmm... lastig.

Het is een oude retorische truc: motiveer je voorstel of maatregel in het belang van je opponent, en dan maar hopen dat hij of zij daar intrapt. 'Voor je eigen bestwil' - heet dat in goed Nederlands. 'Als je je spinazie niet opeet, dan krijg je geen toetje' klinkt nu eenmaal anders dan 'Als je je spinazie opeet wordt je groot en sterk'. De bedoeling is hetzelfde - de spinazie opeten - maar het motief luidt anders. Om in deze beeldspraak te blijven: je kunt eten om het leven te vieren, om samen te zijn met vrienden en dierbaren, we denken aan het feest van moeder die pannekoeken bakt. Maar je kunt ook eten uit angst om te sterven,- immers, op niet-eten staat de doodstraf.

Wat mij niet bevalt aan Pechtolds retoriek is dat hij zegt dat hij de prins, onze toekomstige koning, tegen zichzelf in bescherming wil nemen. Dat doet hij met zoveel woorden dat hij daarbij doet voorkomen alsof hij de monarchie wil redden. Vanavond nog (was het bij SBS Shownieuws of bij RTL Boulevard?) herhaalde hij dat nog eens. Pechtold blijkt zeer goed op de hoogte van het dossier, en weet drommels goed wat een stinkende beerput Machangulo is. Hij weet maar al te goed dat het abjecte drammerige gedrag van dit tot-op-het-bot verwende kereltje hardhandig de kop in moet worden gedrukt. Dat de coalitiepartijen eerst een brief van de premier met meer feiten willen afwachten wekt geen verbazing. Pechtold hoeft dat gedraai niet meer te horen, want hij weet heel goed hoe de vork in de steel zit. Sterker zelfs: hij begrijpt dat meneer Van Amsberg definitief voor zijn toelatingsexamen voor staatshoofd is gezakt. Zonder herexamen.

Nee, zo betoogt de D66'er, hiermee 'komt de positie van de prins en troonopvolger telkens ter discussie te staan, terwijl hij zich publiekelijk niet kan verdedigen'. De pathetische ondertoon van de zinsnede 'kan zich niet verdedigen' stoort mij al jaren. In de eerste plaats kunnen ze dat verdomd goed, als ze een gerenommeerd Amerikaans persagentschap willen aanpakken dan hebben ze zelfs - gratis, uiteraard - de landsadvocaat tot hun beschikking. En in de tweede plaats is dat zielige 'zich niet kunnen verdedigen' het resultaat geweest van hun eigen onderhandelingen, toen in 1848 het volstrekt irrationele wetsartikel van de ministeriële verantwoordelijkheid in werking trad. Zij zijn het zélf die zich in deze comfortabele positie hebben gemanoeuvreerd. Inderdaad ja: comfortabel. Je rotzooit maar wat aan, hebt schijt aan alles en iedereen, en een ander draait ervoor op. 'Ze kunnen zich niet verdedigen' - rot toch op.

Overigens gaan de andere oppositiepartijen ook niet vrijuit. Tijdens het debat op 8 oktober j.l. wierpen ze zich stuk voor stuk op als 'redders van de monarchie'. Terwijl partijgenoot Van der Ham probeerde een 'fundamentele discussie over de monarchie' los te weken, met als inzet een lintenknippend staatshoofd, tracht Van Raak van de SP verkrampt de monarchie in onze democratie in te passen, 'omdat de monarchie in Nederland zo'n groot draagvlak heeft'. De politiek komt niet verder dan te pogen een bloempot aan een laptop vast te solderen. Het is niet alleen lelijk, onredelijk en niet-functioneel: het is onmogelijk. Democratie en monarchie gaan gewoonweg niet samen, dat is een tango die niet dansen kan.

Trouwens, die lintenknipperij, waar alleen nog maar Shownieuws en Boulevard in geïnteresseerd zijn, toont hoe de van oorsprong alleenheersende monarch langzamerhand is verworden tot de idioot van de familie: 'Hierzo, heb je 'n schaar. En nou knippen. En lachen'. Nadat God was doodverklaard strompelt de monarchie als uitgehold politiek systeem over het Binnenhof. En voor de monarch, die zich inmiddels als een parasiet heeft ingevreten tot in de hoogste bestuurlijke sferen, zit er niets anders meer op dan zich gedeisd houden. Zo lang mogelijk doorstrompelen, struikelen, vallen, voortslepen en uitglijden om de comfortabele rit maar zo lang mogelijk uit te kunnen zitten. En zo kunnen we getuige zijn van hoe 'prinses' Petra bij De wereld draait door uit eigen infantiel werk voorleest, en daarbij probeert de tongval - die je in het wild nergens anders tegenkomt - van haar schoonmoeder zo goed mogelijk te imiteren. Of we moeten met kromme tenen aanzien hoe het koninklijke geheime wapen, in de vorm van een geblondeerde Argentijnse, op werkbezoek gaat bij kansarme jongeren om vervolgens in haar limousine met chauffeur weer weg te scheuren. Ik laat het nog even op mij inwerken: Máxima op bezoek bij kansarme jongeren. Dom? Volgens mij zijn we allemaal gek geworden. Knettergek.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander