Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Mevrouw Van Amsberg afgezet
Leo Brabanticus

Dat de Nederlandse monarchie in een versneld tempo aan het eroderen is, was al geruime tijd zichtbaar. Vanzelfsprekend hebben de Van Amsbergers dat zelf ook bliksemsgoed in de gaten. Hun vertwijfelde charme-offensieven van de laatste tijd blijken geen enkel effect te sorteren: de aftakeling gaat onverdroten voort en de gezichten van het drietal worden met de dag chagrijniger. Beatrix vraagt zich af of ze nog wel iets goeds in dit land kan doen, haar immer boze zoon geeft de schuld van zijn persoonlijke en institutionele mislukkingen aan de pers - maar vast niet aan Hoedeman - en zijn vrouw ziet haar droom om ooit nog eens als koningin in de straten der wereldsteden te flaneren iedere dag meer in rook opgaan. Voor verkrampte pogingen de schade te beperken is het nu te laat: ook al laat mevrouw nu éénmalig het door ons aan haar geschonken bootje op eigen (sic!) kosten repareren,- iedereen weet inmiddels dat zulks alleen maar geschiedt pas nadat het eerst ontdekt moest worden. Niemand die daar nu nog in wil trappen.

Natuurlijk wordt er door organisaties als Pro Republica danig aan de buitenkant van het instituut geknabbeld en zullen geschiedschrijvers nimmer de rol van de republikeinse beweging bij de val van de monarchie genoeg op waarde kunnen schatten, maar het is toch vooral de ontwikkeling der geschiedenis zélf die zijn natuurnoodzakelijke gang gaat. Deze wetenschap geeft ons rust en zekerheid, terwijl ze de tegenstanders en de buitenstaanders imponeert door onze zelfverzekerde uitstraling dat wij aan de juiste kant van de ontwikkeling der geschiedenis staan. De secularisatie van de maatschappij en het steeds betere onderwijs slopen antieke instituten als kerken en vorstenhuizen in een tempo waarvan de mensen een paar eeuwen geleden niet eens durfden dromen. Republikeinen hebben zich dan ook nooit zorgen gemaakt over de op handen zijnde teloorgang van de monarchieën, die trouwens voor 90% allemaal al zijn afgevoerd.

Natuurlijk zijn historici geen mathematici, die exact de gang van zaken kunnen voorspellen. Wij zijn als een boer die zaait, wachtend toekijkt en oogst. Maar het eigenlijke werk wordt toch gedaan door de natuur, die ieder seizoen opnieuw groeikracht en vernieuwing brengt. We weten tevoren wat er gaat gebeuren, al blijven we iedere keer nieuwsgierig naar de precieze vorm. Ten aanzien van de staatsvorm zouden ook wij nu al dolgraag willen weten hoe zij er uit zal zien wanneer zij ingevoerd gaat worden, en vooral of wij de invoering ervan zelf nog zullen meemaken.

 

Na het Weens Congres bestond Europa nog voor ruim 99% uit monarchaal grondgebied. Thans is daar nog maar een krappe 14% van over. (bron: Prof. Dr. W.H. Roobol - 'De avondschemer van de Europese monarchie')

Dat de interne verrotting der monarchie zo snel doorzet, heeft ook ons, beroepsboeren, verbaasd. Menigeen had zich voorbereid op een strijd tegen geharnaste ridders te paard, niet tegen kwakkelende patiënten die wachten op het einde. Dat geeft onze strijd ook iets hulpeloos: moeten we nu vechten tegen zo'n oude dame op de Dam? Neen, lief is ze niet, integendeel zelfs. Is Van Amsberg jr dan soms onze opponent? Die sufbol, die intellectueel nog niet in de schaduw kan staan zijn pampadame, die hier naartoe gehaald is om verzekerd te zijn van minstens de helft van de stemmen,- juist waar wij intrinsieke argumenten tegen het koningschap leveren. Het was en zielig groepje daar alles bij elkaar op de Dam. Wellicht moesten we ze maar tot erelid van Pro Republica maken, elkaar de hand geven en het beste in Argentinië of Mozambique toewensen.

Ik schrijf dit allemaal, omdat een nieuwe interne verrottingsziekte is opgetreden. Het waren eerst de oranjeverenigingen - de trouwste aanhangers van de monarchie - die de familie de wacht aanzegden: 'Past u vooral op, want het gaat slecht met onze organisatie wanneer u alleen maar geld naar ons doorsluist. Wij willen vooral sprankelende voorbeelden van verbondenheid en geen van buiten geleerde arrogante preken hoe we ons ten aanzien van onze naasten in binnen- en buitenland hebben te gedragen. Weg dus met die huichelarij'.

Toch ademt iedere tijd zijn eigen geest en kent zijn eigen ritmiek; als barensweeën werpt de teloorgang en de uiteindelijke onvermijdelijke val van de monarchie zijn schaduw voor zich uit. Nog geen tien jaar geleden trad er een zo'n nieuwe ongeneeslijke kwaal op: de Nederlandse dierenbescherming royeerde mevrouw Van Amsberg als beschermvrouwe en wel vanwege de aanhoudende en schandalige jachtpartijen op de kroon- en staatsdomeinen. Dat laten wij even goed tot ons doordringen: geroyeerd - de exclusieve leverancier van goddelijke status wordt niet eens zozeer genegeerd, maar er botweg uit geknikkerd. 'Mevrouw Van Amsberg', zo luidde de boodschap: 'het is uit tussen ons en u plus de uwen. Lieden van uw allooi zijn hier niet langer welkom'.

De laffe komedie op de Dam betekent een nieuwe klap waarvan iedereen zich afvraagt hoe lang de Van Amsbergers dit soort rampen nog over zichzelf blijven afroepen en hoe ze daarop reageren: wordt de abdicatie nu weer met enkele jaren uitgesteld, zodat Willem-Alexander helemaal niet meer aan bod komt? In dat geval blijft de schade beperkt tot het jammerlijke verlies van het toch al voorbarige pamflet van Hoedeman.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander