Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Memoires van over het republikeinse graf
Ton Biesemaat

of: over het stalen gezicht en andere hypocrisie

François-René de ChateaubriandFrançois-René de Chateaubriand heeft mijns inziens de beste memoires ooit nagelaten. Ondanks dat de Frans-Bretonse edelman een notoire royalist en katholiek was. Hij was een verklaard tegenstander van de Franse revolutie en na de val van Napoleon een aanhanger van de nieuwe Franse koning Lodewijk XVIII. Maar ik vergeef het hem met alleen al dit citaat: 'een hoveling die zich alleen met de waarheid zou moeten voeden zou al gauw van honger omkomen'. Ik weet dat ik op de eerste plaats geen republikein ben. Vooral wil ik de Van Amsberg-familie, na het uitroepen van de republiek, voor de rechtbank zien te krijgen. Ik weet het, voor een eenvoudig individu zonder veel geld en macht geen eenvoudige opdracht. Hoogmoedswaanzin,- Chateaubriand zou over mij zeggen: 'Wee ons! Ons leven is zo nietszeggend dat het slechts een spiegeling is van ons geheugen...' Daarom wil ik het hebben over het geheugen. Want er zitten gaten in ons collectieve geheugen.

Waarom ben ik zo'n wraakengel? Ben ik soms een überrepublikein? Waarom is in mijn radicale republikeinse ogen de invoering van een republiek niet genoeg? Omdat ik van mening ben dat de familie Van Amsberg ter verantwoording geroepen dient te worden. Een nieuwe, democratische staatsinrichting met een gekozen staatshoofd is leuk. Maar een familie met een gigantisch vermogen, dat op criminele wijze verkregen is, mag van mij daar niet mee wegkomen. Een familie waarvan de pater familias zijn adoptieland heeft verraden moet verantwoording voor de rechter en het volk afleggen. Zo werkt dat in een rechtsstaat.

Ik kan u, gematigde republikeinen, plezieren met een betoog over een betere democratische staatsinrichting. Maar in de grond van de zaak blijft het eenvoudig: koningshuis weg en een staatshoofd moet door ons allen gekozen worden. Dus dat plezieren doe ik niet. Mevrouw van Amsberg was zondag 20 september in Nijmegen om 65 jaar operatie Market Garden, slag om Arnhem, bevrijding van Nijmegen, hoe u of ik het wil noemen, te herdenken. Ze zal daar weer met haar stalen gezicht gestaan hebben. Ik kan u vermoeien, gematigde republikeinen, met een betoog waarom haar vader zur Lippe medeschuldig was aan het echec van Arnhem 1944. En dat doe ik ook eventjes. Het verraad van Arnhem, King Kong, u kunt het hier allemaal nalezen. In het najaar van 1944 kwam dubbelspion King Kong alias Christiaan Lindemans in het burgerleven over de vloer bij het hoofdkwartier van prins Bernhard nabij Brussel. Deze voor de Duitse militaire inlichtingendienst werkende spion werd er hartelijk ontvangen door Kas de Graaf. Kas de Graaf was in de jaren dertig een voormalige kelner met NSB-sympathieën in Huis ter Duin te Noordwijk, waarschijnlijk een informant van de Duitse spionagedienst. In de oorlog drong hij zich binnen in de CS6-verzetsgroep. En oh wonder, alleen Kas de Graaf en een vriend die later in de oorlog omkwam overleefden het verraad van CS6. Kas de Graaf werd via de route België, Frankrijk, Pyreneeën, Spanje naar Engeland geholpen. Heel toevallig uit bezet Frankrijk geholpen door dubbelspion King Kong. Keren we terug naar het hoofdkwartier van prins Bernhard waar King Kong dankzij Kas de Graaf vrij rond liep en zo kennis vergaarde over de op handen zijnde operatie Market Garden. Dat krijgsplan heeft zeer waarschijnlijk King Kong doorgegeven aan de Duitsers. Was het opzet van Kas de Graaf, prins Bernhard? Laat ik het minst negatieve scenario kiezen. Door verregaande slordigheid en gebrek aan veiligheidsbewustzijn kwamen de plannen over Market Garden via King Kong in handen van de Duitsers. Wat die in hun bureaucratische bevelsstructuur ermee gedaan hebben? Verdwenen in de mist der geschiedenis. Ik schetste hier slechts het minst negatieve scenario voor de familie Van Amsberg-zur Lippe. En dan staat zo'n mevrouw daar in 2009, in Nijmegen, met een stalen gezicht de slachtoffers van die veldslag te herdenken, terwijl ze weet wat haar vader allemaal heeft uitgevreten.

Maar die historische uitglijder, die stommiteit van zur Lippe stelt niets voor als het gaat over zijn landverraad. De gematigde republikein hoor ik al zuchten. Daar hebben we hem weer met het landverraad van prins Bernhard. Maar dan het volgende. Het is ernstige, pure, lasterlijke smaad aan het adres van het Nederlandse volk dat deze landverraderlijke prins met staatsceremonieel, vliegtuiglawaai van F16's en een Spitfire bijgezet werd in 's lands koninklijke heldenkelder te Delft. Overstijgt dat niet een - oh zoete illusie! - parlementair onderzoek naar het criminele vermogen bij elkaar geharkt door zur Lippe en weggesluisd via een postbus op paleis Noordeinde? Wanneer ik uw vader zou beledigen - neen! een bloederige handschoen in het gezicht zou werpen- , oh gematigde republikein, dan zou u mij toch ook voor het gerecht dagen? Mevrouw van Amsberg zwijgt als de grafkelder, net als de Rijks Verzwijgings Dienst (RVD), en evenals haar niet-voorvader De Zwijger. Want zij is hypocriet. Zij is zich bewust van de eeuwige schuld maar zwijgt. Zoals dit land grotendeels hypocriet is. Niemand, bijna niemand, wil de verschrikkelijke waarheid onder ogen zien. Kruisen, velden vol kruisen van de erevelden, de verraden gesneuvelden: klagen in hun oorverdovende stilte zur Lippe aan. De landverrader van mei 1940. En al die hypocriete decennia stond op 4 mei zur Lippe bij de dodenherdenking op de Dam in zijn uniform vooraan. En nu staat mevrouw van Amsberg vooraan met haar stalen gezicht. En ze weet welke schuld op haar schouders rust. En anderen weten het. Ze zwijgen over het graf heen.

'Als ik toen als toeschouwer mijn naam had gezet in het register der overwinnaars, had ik vandaag een toelage.' (François-René de Chateaubriand was ooggetuige van de bestorming van de Bastille.)

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander