Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Nadat De Volkskrant bij monde van Jan Hoedeman succesvol het kroonprinselijk paar uit de wind had weten te houden, onder meer door te verwijzen naar een afgesloten internetsite en een anonieme getuige te citeren (en de kritische notities van Bob Elbracht uit de krant door de kwestie middels interne correspondenties binnenskamers te houden), was het op 25 augustus de beurt aan Marnix de Bruyne [ 1 ]. Ofschoon De Volkskrant beterschap beloofde, heeft de historicus Prof. Dr. Cees Lafeber het feitenmateriaal aan een nauwkeurige analyse onderworpen en dat de krant voorgelegd. Het vervolg.

Het verhaal van Machangulo
Het artikel 'prinselijk paradijs' van Marnix de Bruyne in De Volkskrant van 25 augustus heeft de lezers zonneklaar duidelijk gemaakt, dat Machangulo inderdaad paradijselijk is, dat het schiereiland in handen is gevallen van een honderdtal rijken der wereld, onder wie ook - helaas - de familie Amsberg-Zorreguieta, dat de bewoners van het doodarme gebied met een habbekrats - nog geen € 85 per maand - worden afgescheept, terwijl er van de beloofde cadeautjes - een schooltje dat veel te klein is en dat er geen huisjes voor de onderwijzers gebouwd zijn - weinig voorstellen, dat er inmiddels een aanlegsteiger is gebouwd alsmede een landingsbaan is aangelegd, waarvan door de heer en mevrouw al een druk gebruik wordt gemaakt, dat er in het land een enorme corruptie heerst, waarvan alle voornoemde rijken optimaal profiteren, dat er een 'geweldige vriendschap' is ontstaan tussen de heer en mevrouw Amsberg en de 'induna' Nhonguane, die voor beiden kookt, hun chauffeur is en door de bevolking wordt gewantrouwd, dat inmiddels de regulo, de hoogste leider van de regio, het verbod om binnen 100 meter van de vloedlijn te bouwen heeft opgeheven tot grote ergernis van de de milieu-organisatie Justicia Ambiental, dat de inheemse bevolking zich grote zorgen maakt over de landkwestie.

De conclusies uit het informatieve verhaal van De Bruyne zijn:

 1. dat het vakantiehuizenproject niets met ontwikkelingshulp van doen heeft maar - in de woorden van Marcelo Mosse, directeur van het 'centrum voor Publieke Integriteit' in Maputo - een puur 'zakelijke transactie is, zoals er zoveel zijn in Mozambique'. Dat is een totaal andere zienswijze dan tot voor kort door De Volkskrant werd verdedigd;

 2. dat de 20e eeuwse kapitalisten - inclusief de familie Amsberg-Zorreguieta - geen haar beter of slechter zijn dan de 19e eeuwse fabrikanten - of ze nu Regout, Krupp of Van Puyenbroek heetten - die zich filantropen waanden, omdat ze met hun werkgelegenheidsaanbod de druk op de armenkassen verlichtten;

 3. dat de heer en mevrouw Amsberg er verstandig aan doen deze Afrikaanse plannen zo snel mogelijk op te geven en het gereserveerde geld te schenken aan een onafhankelijke stichting. Als die er niet is, richten we er een op samen met de Volkskrantsredactie en andere notabele dames en heren, welke - nieuwe - fundatie er voor zorgt dat het kroongeld besteed wordt aan en werkelijk filantropisch doel op Machangulo. Ik ken voor het bestuur wel een paar uiterst talentvolle en integere mensen. Met zo iets voorbeeldigs zouden Willem en Máxima de verloren gegane goodwill wellicht bij de bevolking kunnen terug winnen.

 4. dat Marnix de Bruyne zijn verhaal met te grote terughoudendheid heeft geschreven. Een Volkskrantjournalist in hart en nieren als Henry Faas zou Marcelo Mosse, de induna, de regulo en de bevolking die anoniem wenste te blijven, hebben 'doorgezaagd'. Nu kunnen wij slechts tussen de regels door veel lerenswaardigs vernemen. Waarom niet open en eerlijk gezegd dat er op Machangulo heel veel nare dinge gebeuren? Het is de hoogste tijd dat De Bruyne het paradijselijke schiereiland nog eens bezoekt. Eventueel kunnen ook andere journalisten het nu aangevangen onderzoek ter plekke voortzetten. Ik maak me sterk dat er genoeg collegae zijn die daarin geïntereseerd en mans genoeg zijn. Er is trouwens een groot politiek en jounalistiek doel mee gediend.Na enkele dagen doorvragen waar bovenstaand artikel toch gebleven was, antwoordde De Volkskrant dat het was doorgestuurd aan de Forum-redactie.
In plaats van publicatie kwam de heer De Bruyne de 30 Augustus met het
artikel 'Goodwill kweken op Mozambique'. Aan enige déjà vu ervaringen konden wij ons niet onttrekken. Lees hieronder het antwoord van Prof. Lafeber, met het verzoek tot publicatie:Voor alle duidelijkheid: het is verheugend dat De heer De Bruyne (VK 30.8 2008) het met alle anonieme lezers eens is,

 1. dat er op het schiereiland 'regeringsfunctionarissen' worden omgekocht om voor 'een project van die omvang' een vergunning te krijgen;

 2. iedereen wel zo slim is daarover zijn mond te houden;

 3. er sprake is van 'belangenverstrengeling', waarvan voorbeelden voorhanden zijn;

 4. de 'aimabale' induna is 'ingehuurd' door Panorama Investors, hetgeen bij de bevolking 'enig wantrouwen' heeft gaande gemaakt;

 5. in de ingestelde maandelijks bijeenkomende 33 koppen tellende overlegcommissie ook de 12 induna's zitting hebben naast vertegenwoordigers van de vrouwen, de jeugd etc. En dat het er hard aan toegaat;

 6. de bevolking 'onvoldoende' wordt ingelicht over de genomen besluiten;

 7. Panorama Investors om de onrust onder de bevoling te 'dempen' overweegt om een deel van de concessie 'die bewoond wordt door 70-80% van de bevolking' - formeel (?) af te stoten;

 8. 'een onderneming van deze omvang' een natuurgebied 'altijd belast';

 9. Panorma Investors al ontheffing hebben gekregen van bepaalde voor hen nadelige milieumaatregelen, maar dat zij hun best doen de natuur te ontzien: over elke te kappen boom wordt overleg gepleegd met Panaroma Investors;

 10. dat voor het aanleggen van de vlieglandingsstrip 'talloze' palmvarens die 'sinds de prehistorie' daar groeien en nooit zijn overgeplaatst, 'uitgegraven' zijn en naar een andere plek getransporteerd;

 11. we vooral geen hoge verwachingen mogen koesteren van de schooltjes;

Is het verheugend dat de lezers van de Volkskrant bij horten en stoten telken verder over de werkelijke situatie worden ingelicht-, ronduit bedroevend is de mededeling dat ondanks alle kapitalistische terreur het paar van ongestoorde vakanties zal kunnen genieten; immers, met een eigen vliegtuig of helicopter is het slechts een kwartiertje van de hoofdstad Maputo vliegen 'wat overigens niet iedereen zich kan veroorloven'. Men kan trouwens ook een vissersboot nemen die er 6 uur - met wind mee - over doet.

Al even treurig is het antwoord van De Bruyne op de vraag van tallozen of het gezin zich gemakkelijk met de bevolking kan mengen, nl.dat 'de prins past in de gemeenschap als een hand in een handschoen'. Deze woorden ontleent hij aan de Panorama-directeur, terzake wel de meest onbetrouwbare bron van de hele streek.Op 2 september tenslotte kwam de toezegging - voor wat het nog waard is - dat de heer De Bruyne zich zal buigen over het schrijven van Prof. Lafeber.

Ook hier geldt: lees het op uw gemakje door, wandel weer 'n ommetje en trek uw eigen conclusie. Om de andere Volkskrant-verslaggeefster
Sheila Sitalsing te parafraseren, kennelijk heeft niet alleen de Kamer voor de Oranjes een gedoogzone...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander