Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

De aanhang voor Pro Republica groeit gestaag, zonder dat wij - zoals politieke partijen wel doen - actief campagne voeren, advertentieruimte inkopen of anderszins. Wij zijn afhankelijk van hoe de verschillende media tegenover het republikeins gedachtegoed staan; willen wij aandacht voor het republicanisme op radio of televisie, dan zijn wij zelfs geheel afhankelijk van uitnodigingen. Zo worden wij heel af en toe benaderd voor een debat of interview, maar dat gebeurt hoogstens enkele keren per jaar.
De gedrukte media, zoals kranten en tijdschriften, bestoken wij echter onophoudelijk met kopij in de hoop af en toe een stukje geplaatst te krijgen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, waar dat precies aan ligt is lastig te begrijpen. Soms wordt iets in meerdere landelijke kranten tegelijk geplaatst, maar vaker zijn standaard afwijzingen ons deel. De meest gehoorde afwijzingsvarianten zijn: (1) er zijn teveel inzendingen, (2) er zijn teveel woorden, of men laat het eerst een poosje liggen totdat het vanzelf (3) niet meer actueel is.
Kortom, het aanschrijven van de kranten behoort tot de core business activiteiten van het NRG. Sommige kranten vallen op voorhand af, zoals De Telegraaf, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Deze orangistische bolwerken vormen een geducht onderdeel van de oranjepropaganda die wij op onze beurt via de 'kwaliteitskranten' NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw en Het Parool proberen te bestrijden. Ieder z'n eigen visvijver.

Omdat sommige leden wel eens mopperen dat het NRG te weinig present is in de media, volgt hier een verslag van een recent avontuur. Oordeelt u zelf.

Datum Gebeurtenis
30-7-08 HP De Tijd publiceert het artikel'De Prins in zaken' over vermeende omkoping inzake het kroonprinselijke vakantiehuis in Mozambique. Als bron wordt www.machangulo.com vermeld.
31-7-08 De SP stelt meteen kamervragen.
De site www.machangulo.com wordt afgesloten.
1-8-08 Verschillende media, waaronder zelfs programma's als SBS Shownieuws, bespreken het artikel van HP De Tijd en maken melding van de afgesloten site www.machangulo.com.
1-8-08 NRG plaatst artikel 'Smeerhuisjes' op hun internetsite en plaatst er een integrale kopie van www.machangulo.com zoals gepubliceerd vóór de afsluiting bij.
5-8-08 Jan Hoedeman schrijft in De Volkskrant in de rubriek Accent het artikel 'Prinselijke strandwoning op Afrikaans schiereiland' onder verwijzing naar de reeds geruime tijd afgesloten site www.machangulo.com.

Ofschoon de RVD geen commentaar wenst te geven voordat de minister antwoord heeft gegeven op de kamervragen, weet Hoedeman alvast uit anonieme bron te melden: 'Alles is publiek gegaan en democratisch. Individuen hebben zich niet verrijkt, alleen de lokale gemeenschap is er beter van geworden.'
5-8-08 PR stuurt artikel 'Van de Prins geen kwaad' naar de brievenrubriek van De Volkskrant.
6-8-08 PR stuurt artikel 'Van de Prins geen kwaad' opnieuw naar de rubriek Brieven, Forum en de algemene redactie van De Volkskrant.
7-8-08 De rubriek Brieven bevestigt ontvangst en deelt mede het stuk doorgezonden te hebben naar Jan Hoedeman.
7-8-08 PR antwoordt dat het stuk ter publicatie is aangeboden. Wegens aantoonbare feitelijke onjuistheden in het stuk van Hoedeman verdient het plaatsing.
8-8-08 De redactie van de rubriek Brieven antwoordt dat het van mening is dat de inzending in de eerste plaats kritiek behelst op de werkwijze van Hoedeman. Inhoudelijk zal - als men daartoe aanleiding ziet - melding maken in de rubriek 'correcties en aanvullingen'. Men belooft nog van zich te laten horen.
9-8-08 Niets vernomen, geen plaatsing.
11-8-08 Niets vernomen, geen plaatsing.
12-8-08 Telefonisch contact opgenomen met De Volkskrant. Hoedeman 'was even niet op zijn plaats', en de redactie staat op zijn (weer)woord. Echter halverwege het telefoongesprek moest de kwestie eveneens aan de Ombudsman worden voorgelegd, maar die zou pas weer vanaf 26 Augustus beschikbaar zijn.
13-8-08 Antwoord van Jan Hoedeman.
14-8-08 Slotopmerkingen van het PR.

Enkele relevante aanvullende feiten:

  1. Op 5 Augustus 2008 was de commotie rond de kwestie reeds geluwd. Inmiddels had de kroonprins namelijk de pers gehaald met zijn suggestie om de Olympische fakkeltocht af te schaffen.

  2. Jan Hoedeman is onderzoeksjournalist, en behalve politiek verslaggever voor De Volkskrant, ook voorzitter van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis (VVKH). Deze vereniging, waar onder anderen ook Jeroen Snel (EO's Blauw Bloed) lid van is, is erkend door de RVD en ontmoet geregeld het kroonprinselijk paar. De RVD heeft meermaals (zoals bijvoorbeeld op 20 december 2004) laten weten dat het kroonprinselijk paar veel waarde hecht aan ontmoetingen met de VVKH.

Onvermijdelijke vragen:

  1. Waarom plaatst De Volkskrant op 5 Augustus alsnog een zalvend artikel over de Mozambique-kwestie, terwijl de aandacht inmiddels is verschoven naar de kroonprinselijke uitlating over de Olympische fakkeltocht?

  2. Hoe kan Hoedeman's artikel, dat aantoonbaar weerlegbare feiten bevat, dat citeert uit een anonieme bron (die o.a. meldt 'dat deze bouwplannen het schoolvoorbeeld van hoe je zoiets moet doen') en voor nadere 'details' verwijst naar de reeds geruime tijd afgesloten internetsite www.machangulo.com, de eindredactie van De Volkskrant passeren?

  3. Staat Hoedeman's journalistieke objectiviteit wellicht ter discussie als hij naast zijn redactionele functie bij De Volkskrant tevens het voorzitterschap bekleedt van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis? Met andere woorden: kan hij zich eigenlijk wel een kritische toon ten aanzien van het koninklijk huis veroorloven?

  4. Is het een juiste redactionele inschatting van De Volkskrant geweest dat de NRG-inzending vooreerst betrekking heeft op de werkwijze van Hoedeman en niet op de feitelijke inhoud om hun weigering tot plaatsing te rechtvaardigen?

Tenslotte de legendarische woorden van Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, gericht aan Beatrix: "De pers er niet is om de monarchie in stand te houden, maar om erover te berichten. Verlies aan geloofwaardigheid is het grootste gevaar dat de media bedreigt."

Lees de stukken nog eens rustig na, wandel een ommetje met de hond en trek uw eigen conclusie.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander