Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Lippe-ontluizing van stad en dorp - deel 2
Leo Brabanticus

In het eerste deel van het aan de broodnodige ontluizing casu quo ontbernhardizering van ons land gewijde verhaal heb ik geprobeerd duidelijk te maken hoe het toch mogelijk was dat ons land sinds de jaren '30 van de vorige eeuw overstroomd werd met de prachtigste voorstellingen over die onsmakelijke verloofde en latere echtgenoot van Juliana. De man heette van van alle markten thuis te zijn had - ik citeer hier letterlijk uit een ingezonden brief in het Brabants Dagblad (16 januari) van M. van Dijk uit Vught, omdat u mij anders beslist niet zou geloven - 'ons koningshuis gered. Aan hem danken wij vier prinsessen met elk bijzondere eigenschappen en inbreng op hun eigen manier. Bernhard had flair en grote charme die ons land zeer ten goede kwamen. Kunnen deze positieve kanten niet eens belicht worden in de media?'. 'Broeders', zo zeiden de Romeinen al, 'stik niet van het lachen'.

Een beetje door de geschiedenis heenfladderend, probeerde ik duidelijk te maken hoe allerlei hoge en lage pieten - ik noemde ze na veel nadenken hoge en lage Lippe-luizen - samen met het hof en geheel in het kader van de traditionele vervalsingspolitiek der Oranjes - deze bedrieger en intense slechterik hebben opgetuigd met allerlei kwaliteiten, waar alle historici - op één na, de hofleugenaar Fasseur - momenteel gemakkelijk doorheen prikken. Nederland stikt echter wel nog steeds van de straten en organisaties die naar deze smeerlap vernoemd zijn en die die schande maar moeilijk kwijt kunnen raken, hoe graag ze dat ook zouden willen.

Naar bekend wil Pro Republica dat varken wel wassen, waarbij we echter absoluut de hulp van alle weldenkende Nederlanders nodig hebben. We hebben een solide stappenplan ontworpen, dat we hierbij graag aan u voorleggen.

A. Algemene opmerkingen:

 1. Oprichting van locale actiecentra

 2. Daar er meerdere wegen zijn om Nederland bernhardschoon te vegen dienen er zoveel mogelijk locale actiecentra worden opgericht. Dat kan geschieden in de:

  1. momenteel bestaande, heringedeelde gemeenten. Dat zijn er ruim 400;

  2. tevens in alle opgeheven gemeenten en dorpen, waardoor het aantal actiecomité's ongeveer verdubbeld zal worden;

  3. in alle straten, lanen, plantsoenen, pleinen en bij de fanfare, toneelvereniging, sportclub of weet-ik-wat. De bewoners en /of leden daarvan kunnen zich tot een actiecomité aaneensluiten.

  4. Deze vorm lijkt eigenlijk de meest voor de hand liggende. Het 'nadeel' dat er in één gemeente meerdere comité's tegelijk werkzaam kunnen zijn, heeft het voordeel van voor de hand liggende samenwerking.

  5. Het actiecomité neemt niet alleen het initiatief tot zuivering, het fungeert ook als uitvoerder.

  6. Democratie staat bij Pro Republica even hoog in het vaandel als samenwerking.

B. Verbijzonderde strategie:
 1. Pro Republica doet een oproep aan leden en begunstigers die over enige vrije tijd beschikken, geverseerd zijn in het gebruik van de computer en de Republiek een gouden hart toedragen, zich bij ons te melden om als contactpersoon tussen bestuur en actiecomité's te fungeren;

 2. Deze - desnoods provinciale 'moderator' treedt tevens als adviseur op; zonodig raadpleegt hij bestuursleden van Pro Republica;

 3. Een nieuw aangetreden actiecomité, waarvan het aantal leden willekeurig kan zijn, bestudeert intensief de haalbaarheid van een ontbernhardactie met bepaalde leden van bepaalde politieke partijen.

 4. Daarna wordt een conceptbrief uitgeschreven - daarbij zonodig door de moderator bijgestaan - aan de straatbewoners, waarin over het plan wordt bericht en om adhesie wordt gevraagd. Vervolgens wordt een brief gestuurd aan het college van B & W en aan de Raad met afschriften aan de lokale pers en eveneens aan de wijk- en buurtkranten.

 5. Vergeet nooit Pro Republica op de hoogte te houden van de uitgaande en inkomende brieven én van de lokale ontwikkelingen. Alle relevante correspondentie omtrent de voortgang zullen wij op onze website publiceren.

 6. Eventuele vragen of er na Bernhard ook de namen van andere familieleden van Bernhard in aanmerking komen om geruimd te worden, kunnen het beste als volgt beantwoord worden:

  • elk geval zal afzonderlijk door het bestuur van Pro Republica bekeken worden;

  • daar Pro Republica een fatsoenlijke en geweldloze organisatie is, behoeft in elk geval nimmer voor een bijltjesdag te worden gevreesd;

  • aan de graven in Breda en Delft zal zeker niet de hand worden geslagen evenmin als aan standbeelden.

Tot slot: de eerste gemeente die daadwerkelijk ontbernhardiseert, moet erop rekenen de gehele nationale pers (televisie, radio en kranten) over zich heen te krijgen. Ik wens u daarbij niet alleen veel sterkte maar ook veel vreugde toe.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander