Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Leden van de Staten-Generaal
Pro Republica

Op donderdag 8 oktober debatteert u met de regering en elkaar over de begroting van Algemene Zaken, waarin voor het eerst ook de financiën van de familie Van Amsberg1 zijn ondergebracht. Het zal U niet onbekend zijn dat tot voor kort ook in uw college niet dan met schroom over deze 'door God uitverkoren(?)' familie werd gesproken.

De omslag in het denken bij u en de bevolking vond plaats toen bepaalde leden van de familie Van Amsberg ostentatief toonden lak te hebben aan de publieke opinie. Met name mevrouw Van Amsberg sr. en haar zoon en schoondochter gedroegen zich als onaantastbare wezens, die hooghartig als zij al van nature waren, tot op de dag van vandaag meenden ver boven het plebs verheven te zijn.

Het ging van kwaad tot erger. In een half jaar is volgens authentieke onderzoekingen de populariteit van de monarchie tot onder 45% gezakt. Met en na het ineenschompelen van de volkspopulariteit gingen ook de media - met uitzondering van de NOS -, het onderwijs, de rechters, de hoogleraren, de politieke partijen en sinds vorige week ook de oranjeverenigingen overstag. De vergelijking met de ontkerkelijking is terecht gemaakt. Wie had ooit kunnen denken dat zulke machtige bolwerken ook hier in Nederland zo snel als puddingen in elkaar zouden zakken?

Hoewel de geschiedenis ons leert dat alles eindig is, is het betreurenswaardig dat ook nu de leidinggevende elite nog niet volledig de ogen geopend zijn. Het is daarom dat wij u, leden der Staten-Generaal, oproepen om donderdag bij de discussies en de stemmingen u te scharen aan de goede kant van de ontwikkeling der geschiedenis, die uiteindelijk ook over u zal oordelen.
Wellicht is het niet overbodig wanneer Pro Republica u enige behartigenswaardige suggesties voorlegt:

 1. A. Stort u moedig en gewetensvol op een grondwetsherziening, die een einde maakt aan de monarchie en alle wan-democratie in ons land;

  • B-1. In afwachting daarvan wordt de wetgeving betreffende de ministeriële verantwoordelijkheid voor het staatshoofd en zijn familie onmiddellijk grondig gewijzigd:

  • B-2. De minister-president neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor alle gedragingen van de familie Van Amsberg in verleden en heden;

  • B-3. Distantieer u van alle duistere wegen die tot nu toe door de Van Amsbergers privé(?) zijn begaan (Machangulo, sluitproutes, Patagonië, etc);

  • B-4. Alle nevenfuncties van de leden van de familie worden opgeheven, terwijl zij in geen nieuwe meer kunnen worden benoemd;

  • B-5 De Van Amsbergers verkrijgen geen verhoging van hun uitkeringen: ze ontvangen reeds lang veel te veel;

  • B-6. hun vrijstelling van belastingen wordt onmiddellijk opgeheven evenals de talrijke andere privileges die de Van Amsbergers in de tijd hebben verworven;

  • B-7. Een officiële abdicatie behoeft niet meer georganiseerd te worden; de Zorreguieta's verschijnen niet op het bordes (een hele kopzorg minder) en geen kosten;

  • B-8. Er worden geen staatsbezoeken meer georganiseerd; dat naar Mexico wordt afgelast.

  Tot slot: behandel de Van Amsbergers fatsoenlijk: laat ze vrijuit vertrekken. Sta nimmer een bijltjesdag toe; laat de graven in Delft en elders intact; wijzig geen naar vroegere Oranjes genoemde straten, behalve die welke naar de schavuit Lippe genoemd zijn. Handel snel: de gescbiedenis leert ons dat een snelle evolutie ineens kan omslaan in een gewelddadige revolutie. Pro Republica is vredelievend en distantieert zich van elk geweld. In grootmoedigheid neme Nederland afstand van een geslacht dat ongetwijfeld zijn stempel op de generaties heeft gedrukt. Dat zij nu door het volk gedwongen worden heen te gaan is slechts omdat de Van Amsbergers de tekenen des tijds niet verstaan hebben en zelf niet tot vrijwillige afstand konden besluiten. Het kan nu overigens nog net.


  1 Sommige leden van uw college weten onwaarschijnlijkerwijs wellicht nog niet dat republikeinen met de familie Van Amsberg het staatshoofd met aanhang bedoelen. Wij geven deze civiele benaming niet om te discrimineren, maar juist om een te lang bestaande achterstelling, te weten die van het volk, op te heffen. De termen koning en (kroon)prins suggereren iets verhevens, iets mystieks, iets goddelijks.
  Een republikein met een ziel is democraat en verafschuwt de ongelijkheid der mensen. Termen als 'majesteit' - en voor de lagere regionen - als 'koninklijke hoogheden' zijn verwerpelijk. Het volk van Nederland zal uw democratisch-republikeinse gezindheid toetsen aan uw toekomstige woordgebruik: bent u een waarachtige of een pseudo-democraat?

  Pro Republica

  ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
  gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
  vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
  van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
  wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
  gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
  verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

  Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
  Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
  Om te reageren klikt u HIER.
  republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander