Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Kopje zwarte koffie, premier?
de webredactie

Kopje zwarte koffie meneer de premjee?Gisteren vertelden wij u dat het wekelijkse kopje thee dat de gekozen premier met het ongekozen staatshoofd drinkt constitutioneel geen enkele basis heeft. Zo zijn er meer zogenaamde 'rechten' die deze overgeprivilegieerde familie gewoonweg naar zich toe getrokken heeft. Op deze wijze tast het staatshoofd onophoudelijk de constitutionele grenzen af: overschrijdt ze de grens en vindt het parlement dat het op deze manier niet langer door de beugel kan, dan wordt ze teruggefloten. Helaas gebeurt dat maar zelden. Maar zoals we gezien hebben slijten er ook gewoontes in, waar geen enkele politicus wat van zegt, en die van lieverlee als een recht worden geclaimd.

Een ander aspect, dat misschien zelfs nog wel belangrijker is dan het wettelijk weigerbare kopje thee, is de discretie. Stelt u zich eens voor: het wekelijkse gesprek tussen onze premier en ons staatshoofd is geheim. Geheim! Premier en staatshoofd, respectievelijk de regeringsleider en het regeringshoofd, voeren wekelijks overleg dat niet wordt genotuleerd, waar geen inhoudelijke mededelingen over worden gedaan en waar geen vragen over mogen worden gesteld door de volksvertegenwoordiging. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat een regeringsvorm die zich een democratie durft te noemen, een dergelijk fenomeen überhaupt tolereert.

Het zou te ver gaan om vanwege dit feit beide betrokkenen zonder meer te betichten van heimelijk of stiekem gedrag. Ons punt van kritiek is echter wél dat dit discrete aspect inherent is aan het systeem van de constitutionele monarchie. Het kan inderdaad ook niet anders: een staatshoofd dat louter op grond van geboorte politieke zeggenschap heeft en dat deel uitmaakt van de regering, maar geen verantwoording draagt voor het gevoerde beleid - dat sowieso onschendbaar is - kan niet in alle openheid politiek operationeel zijn. Bovendien moet de mythe in stand gehouden worden als zou het staatshoofd 'boven de politiek' staan. Dat mevrouw Van Amsberg weldegelijk politieke voorkeuren heeft en daarmee continu - overigens met wisselend succes - het regeringsbeleid probeert te beïnvloeden, is inmiddels genoegzaam bekend, zij het dat zij daar nimmer op aangesproken kan worden.

Discretie is de essentie van het constitutioneel koningschap. Leert u voorgaande zin vooral uit uw hoofd voor als u aan de borreltafel in discussie gaat met verstokte monarchisten. Discretie is de essentie van het constitutioneel koningschap,- wil de koning efficiënt handelen, dan moet hij discreet handelen. Anders werkt het niet. Beweert iemand dat 'Beatrix het zo goed doet', dan kunt u op grond van deze essentiële eigenschap van de constitutionele monarchie daar tegenover stellen dat de benodigde gegevens voor zo'n bewering gewoonweg ontbreken. Ze beweren dat wel, echter zonder dat dan ook maar aan de geringste feiten te kunnen staven. We wéten helemaal niet 'of Beatrix het inderdaad zo goed doet', sterker zelfs,- wisten we dat maar! De kern van het hele monarchale systeem is nu juist dat we dat niet kunnen en mogen weten. Met andere woorden: wie zoiets beweert, roept maar wat. Het kan zijn, maar evengoed niet.
Tegenover dit gegeven, deze loutere constatering, staat het democratische ideaal van bestuurlijke openheid en transparantie. Bij iedere verkiezing pleit vrijwel elke politieke partij tegen het achterkamertjesgekonkel op het Binnenhof, maar dit fenomeen laten ze onaangeroerd en onbesproken. Het regeringshoofd (de koning) maakt weliswaar geen deel uit van de ministerraad, maar wel van de regering en krijgt - in tegenstelling tot het parlement - wél de notulen van elke ministerraadsvergadering. Voorts bespreekt zij die met de regeringsleider achter gesloten deuren, gewoonweg omdat het systeem dit zo dicteert.

Let wel: dit is geen pleidooi om de koning uit de regering te verwijderen, ofschoon er natuurlijk geen rationele rechtvaardiging is voor het oncontroleerbare duistere politiek gewroet door iemand die slechts toevallig in een bepaalde wieg lag. Dat mevrouw Van Amsberg in de politiek niks te zoeken heeft is volkomen evident.  Met een ceremonieel koningschap zou dat evenwel bereikt worden, maar dat gaat Pro Republica niet ver genoeg. Wij willen überhaupt geen monarchie, geen constitutionele, en ook geen ceremoniële. Wij willen helemáál van die bumperklevende familie af.

En daar hebben we dan weer andere redenen voor.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander