Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
's Konings wapenrok verbergt de leugen
Ton Biesemaat

Het zal u in de media niet ontgaan zijn. In Den Haag, bij het internationale tribunaal over oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië, staat Radovan Karadzic terecht. Ongetwijfeld zal ook zijn rol bij het Srebrenica-drama ter sprake komen. Een attente republikein die aan de verzamelde internationale pers in Den Haag informatie gaat uitreiken over de bedenkelijke rol van Nederland in het Srebrenica-drama maakte me op het volgende attent:

Nassause wapenrok

Nassause wapenrok

In onze grondwet staat bij artikel 97:
1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.
2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

Dat grondwetartikel was aanleiding voor nabestaanden van Srebrenica-slachtoffers om de Nederlandse regering aan te klagen als eindverantwoordelijke voor het drama omdat de Nederlandse troepen de moslims van Srebrenica niet beschermden. Tot nu toe zijn die claims van de nabestaanden door de Nederlandse rechter afgewezen.

Maar wat is nou de regering? Dat zijn de ministers en de koning. Dus mevrouw Beatrix van Amsberg als eindverantwoordelijke voor Srebrenica? Komen we weer in de absurde spagaat van het Nederlandse staatsrecht uit. Mevrouw van Amsberg is onschendbaar en dus neemt lakei Balkenende het stokje der verantwoordelijkheid van haar over. We kunnen mevrouw van Amsberg principieel nooit aanspreken over Srebrenica.

Dat terwijl zij nu juist zo'n interessante rol speelde in het Srebrenica-drama. Ik heb daar al eens eerder over geschreven. Dat was aanleiding voor heel wat ophef waardoor ik de redactie het feitenmateriaal aanleverde over de voorkennis betreffende Srebrenica waarover mevrouw Beatrix van Amsberg beschikte via Richard Holbrooke.

Een treffend voorbeeld van hoe de verantwoordelijkheden van het staatshoofd een onontwarbare kluwen vormen van falende controle, ondemocratisch handelen en duistere politieke invloed. Kortom het is heerlijk vals spelen met macht voor de familie Van Amsberg.

WimLex in wapenrok

Onze kroonprins, gereed om
ons te beschermen tegen een invasie uit Mozambique

Een béétje Europese democratische republiek ziet ook af van militair nepotisme, zonder enige verdienste een individu een generaalsuniform aanmeten. Ik doel natuurlijk op de brigadegeneraal WimLex wiens militaire ervaring ondermeer bestaat uit het meehossen van de polonaise met Dutchbat dat Srebrenica was ontvlucht. Maar ik hoor de royalistische criticasters bij wijze van spreken al roepen: 'En dat voorbeeld van Sarkozy's zoon in Frankrijk dan die hoofd van een zakendistrict in Parijs had moeten worden? Jullie republiek is geen haar beter.' Gelukkig werd zoonlief Sarkozy door protesten niet in die functie benoemd. Kom daar eens om bij brigadegeneraal WimLex, om hem als zijn opa het uniform te ontnemen. Het koninkrijk zou te klein zijn.

En toch moeten we WimLex zijn speeltje afpakken. Een Nederlandse operette-generaal in Mozambique doet teveel denken aan de oude koloniale tijden in Indië. Toen generaal van Heutsz, de lievelingsgeneraal van Wilhelmina, Atjeh op Sumatra veranderde in een bloedbad. Generaal WimLex zou - als we de verhalen mogen geloven - al een koloniaal aanzetje hebben gegeven met het beschieten van de inlanders van Machangulo. De kolonie Machangulo zal oranje worden, desnoods met ons belastinggeld in de vorm van de marine en de DKDB.

Geef acht en leve de koningin!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander