Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Huurlingen
Wim3

Het zal u allen bekend zijn wat huurlingen precies zijn. Er is een aantal definities, vastgelegd door het Protocol 1 van 8 juni 1977 bij de Rode Kruisverdragen. Een van die definities luidt dat de ware beweegreden van een huurling om deel te nemen aan de strijd wezenlijk is ingegeven door winstbejag. Nu kunnen wij als republikeinen niet spreken van een militaire, maar van een democratische strijd. In vroeger tijden wisten legeraanvoerders reeds dat het van groot belang was om de 'vijand' te kennen teneinde met die kennis je strategie te bepalen. In onze niet aflatende strijd tegen - zoals ik dat gaarne pleeg te noemen - het 'roversnest' is het van wezenlijk belang om te onderscheiden wie onze mede- en wie onze tegenstanders zijn.

Op militair gebied maakt het huurlingen niet uit voor wie ze vechten, zolang ze maar betaald worden. Qualitate qua geldt dit evenzeer voor de huurlingen die niet het beste met de Nederlandse Staat voor hebben maar meer bedacht zijn op eigen voordeel. Het is altijd een schokkend beeld wanneer men ziet dat militairen of politie worden ingezet tegen mensen die voor rechtvaardigheid opkomen. Een schokkende ervaring, aangezien deze militairen of politie zonder uniform immers ook deel uit maken van het volk en het recht op deze manier beroepsmatig verkrachten.

Wie zijn onze tegenstanders of, zo u wilt, tegenstrevers?

  1. De mensen die voordeel putten uit de situatie zoals die nu is, een constitutionele monarchie. Dat zijn uiteraard de mensen rondom het roversnest, hetzij betaald door de Staat, hetzij (hoe pijnlijk het ook is voor de graaiersfamilie) door Bea. We kunnen hierbij denken aan de RVD, door mij het Goebbels-instituut genoemd, door anderen de Rijks Vervalsings Dienst. Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

  2. De mensen die voor hun baantje bevreesd zijn en menen niet 'vrij en onverveerd' te kunnen zijn. Denk aan de talloze politici, die op dit moment om uw gunst dingen maar die, zodra de verkiezingen voorbij zijn, het hoofd weer laten hangen naar onze rovershoofdvrouw. Ik reken hierbij ook de rechterlijke macht waar veel zogenaamde 'oude adel' aanwezig is, maar waarvan het beerputdeksel binnenkort ook eens open moet. Zie hiertoe bijvoorbeeld de website van Klokkenluideronline.

  3. De mensen die onwetend zijn of religieus - dat komt voor mij op hetzelfde neer - en niet nadenken over wat er in de Staat der Nederlanden gaande is, en evenmin over enig democratisch besef beschikken. Dat hebben religieuzen naar mijn mening sowieso nooit.

We kunnen ervan uitgaan dat de als derde genoemde de grootste groep vormt en waaraan het roversnest zijn bestaansrecht ontleent. Deze mensen beseffen niet, evenals de lieden van de twee andere categorie├źn, dat hun handelwijze de Staat der Nederlanden niet ten goede komt. Want waarom zou er geen grote publieksactie komen om de rovers te dwingen hun penningen in de Staatskas te deponeren? Schelden op van alles en nog wat, maar nimmer op de grootste uitbuiters die ons land ooit heeft gekend. Een merkwaardige situatie, die voer voor politicologen of psychologen zou moeten zijn. Wil men niet het beste voor zijn eigen land? Waarom in de verdediging duiken als men denkt dat ons 'geliefde' roversnest wordt aangevallen. Wat zit hier toch achter? Rechtvaardigheid en een democratisch gevoel zouden toch de overhand moeten hebben?

Van de rovers zelf hoeven wij uiteraard niets te verwachten, daar is het woord democratie iets uit een andere taal. Het blijft dus onze taak, de taak van de rechtgeaarde republikeinen, om druppelsgewijs deze loodzware steen, die het roversnest heet, uit te hollen en ervoor te zorgen dat angst en obscurantisme eindelijk plaats maken voor een open 21e eeuwse democratie waar iedereen trots op kan zijn.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander