Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hoax
de webredactie

Druk getelefoneer tussen de redactieleden gistermorgen. Beatrix zat zondag toch bij de Bilderbergconferentie? Is de Groene Draeck dan zeewaardig? Nee toch? Had iemand eerder van ene 'Sjors Diavel' gehoord? Dit moest een vergissing of grap zijn. Het artikel stond ook niet in de 'gewone' Volkskrant. Uiteindelijk de redactie van de ochtendkrant gebeld, en inderdaad bleek het een hoax. Op dertig stations in Nederland werden maandag maar liefst 120.000 exemplaren van een nep-Volkskrant gratis uitgedeeld. Het enige écht rare aan deze hoax was de milde reactie van De Volkskrant, die het als 'een eer' beschouwde om geparodieerd te worden.

 

Het is trouwens niet de eerste hoax die oranje betreft. Twee jaar geleden werd het bericht verspreid dat Willem van Oranje een bekeerde moslim zou zijn geweest. Hij zou militaire steun gezocht hebben bij een Moorse kalief tegen de Spanjaarden, die in ruil daarvoor van de Vader des Vaderlands zou hebben geëist dat hij zich tot de islam bekeerde. En aldus geschiedde, ware het niet dat zijn zoon Maurits teveel hield van 'wyn ende swynevleesch' met als gevolg dat de erfgenamen van de titel 'Prins van Oranje' toch maar protestant-christelijk bleven.
Professor Lafeber had reeds zeer sceptisch en terughoudend gereageerd, en toevallig kenden wij een van de hoogleraren die in de promotiecommissie zou zitten, die echter nergens van bleek te weten. Uiteindelijk kwamen wij er via het bureau Pedel - waar de telefoon de hele dag al roodgloeiend stond - achter dat het definitief allemaal niet waar was.
Goeie grap? Bovendien: wat zou er gebeurd zijn met de geloofwaardigheid van de republikeinse beweging als wij het bericht klakkeloos hadden overgenomen?

Toch is hier nog wel wat meer over te zeggen dan dat het slechts een flauwe - of zo u wilt goede - grap betreft. Om te beginnen met de moraal van het verhaal, namelijk dat wij waakzaam moeten zijn en vooral niet te goedgelovig. Ondanks de vele voorbeelden dat de familie reeds eeuwen lang bezig is de geschiedenis in hun eigen voordeel aan te passen, en daartoe vaak zelfs veel documenten vernietigt, waarna wij op verwijtende toon te horen krijgen 'dat er niets bewezen kan worden' - ja, dat haalt je de koekkoek! - blijft alertheid geboden. Soms blijft er inderdaad niets anders over dan maar te proberen te reconstrueren hoe de feiten werkelijk lagen, maar soms lukt dat gewoon niet (meer) en weten we het domweg niet. Zo weten we bijvoorbeeld niet of Wilhelmina nu wel of geen dochter was van Willem III, om maar wat te noemen. Mevrouw had immers niet voor niets twee scheurders in vaste dienst en de schoorsteen van haar paleis rookte dan ook flink - en dat was zeker niet alleen van de houtblokken van Wilhelm II.
Alle geheimzinnigheid rond zo'n bestuurlijk onfris-riekende Bilderbergclub verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs, en we houden het zeker scherp in de gaten, maar we weten niet wat daar gebeurt. Een van de republikeinse kernbezwaren tegen de constitutionele monarchie is dan ook het inherent obscure aspect, namelijk dat wij 'niet-kunnen-en-mogen-weten'. Dat toont inderdaad bepaald niet fraai in een moderne democratische rechtsstaat en daar moet hoognodig verandering in komen. Dat betekent echter niet dat wij die leemte dan vervolgens zelf maar lukraak mogen invullen met de wildste conspiratieve ideeën. Een kritische, maar tegelijkertijd terughoudende en reflexieve houding is van het grootste belang voor de geloofwaardigheid en consistentie van de republikeinse zaak. Pas wanneer wij een reeds gekoesterd vermoeden degelijk en feitelijk kunnen onderbouwen, dan kunnen wij beginnen aan de ontwikkeling van inhoudelijke kritiek.

 

Vervolgens is het interessant om de ingrediënten van een hoax wat nader te beschouwen, wil deze althans enige kans van slagen hebben. De onwaarschijnlijkheden mogen enerzijds niet al te ongeloofwaardig zijn, terwijl anderzijds de waarschijnlijkheden een zekere mate van plausibiliteit moeten bevatten. De grootste fout bij deze hoax was natuurlijk dat wij allen wisten dat Beatrix zich op de Bilderbergconferentie bevond en onmogelijk tegelijkertijd een dagen-durende zeiltocht naar Zuid-Amerika kon hebben ondernomen; nog afgezien van de vraag of zo'n schuit geschikt zou zijn voor een dergelijke overtocht.
Interessanter zijn echter de enigermate aannemelijke waarschijnlijkheden. Zou er gestaan hebben: 'Beatrix zwanger van Gerard Joling' of 'Máxima ontmaskerd als een buitenaard reptiel', dan was niemand daar ingetrapt, gewoonweg omdat geen zinnig mens zulke beweringen ook maar in de geringste mate waarschijnlijk zou achten.
Maar zeg nu zelf: zien wij de familie ervoor aan om aanwijzingen van een kustwacht te negeren? Zouden zij liever wachten op een Argentijns marineschip? Zien wij Willem-Alexander ervoor aan om in een Chileens natuurreservaat enkele percelen te kopen voor de bouw van een vakantievilla? Houden wij het voor mogelijk dat de familie de betekenis van een ecologische ramp aan zou wenden voor hun eigen belang? Vertoont de gefingeerde reactie van de RVD gelijkenis met eerdere ervaringen?
Hoever ligt de waarschijnlijkheid van deze vragen verwijderd van de onwaarschijnlijke beweringen dat Máxima haar handen wast in champagne en Willem-Alexander mensen hekelt [ * ] die er een te luxe leefstijl op na houden?

Die antwoorden mag u zelf geven, en daarmee voor uzelf uitmaken of u dit een geslaagde hoax vond of niet.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander