Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Het toekomstig schavot?
Ton Biesemaat

Wij mensen zijn nogal slecht in het beoordelen van een crisis die zich aankondigt. Of we denken juist dat er een crisis aankomt wat zich logenstraft doordat er niets gebeurde. We zitten vast in onze vooroordelen, gemakzucht en ogenschijnlijke belangen. In de zomer van 1914 had men in het algemeen geen idee dat de miljoenenslachting van de Eerste Wereldoorlog er aankwam. Er waren natuurlijk wel waarschuwende stemmen in de woestijn. Die zijn er anno 2010 ook.

Die waarschuwende stemmen, als het gaat over de financieel-economische crisis die - volgens deze profeten (of onheilsprofeten?) - nog maar net begonnen is zijn in onze tijden ook te horen. In Nederland is zo'n waarschuwende stem Willem Middelkoop. Nu staat hij bepaald niet alleen. De Amerikaanse senator Judd Gregg voorspelt voor God's own country een ongekende crisis. Over een jaar of vijf, zeven een financial melt down. Het einde van het economische systeem zoals we het nu kennen.

Omdat ik een mens ben kan ik eigenlijk niet goed beoordelen of bovengenoemde heren gelijk hebben. Als ik naar mijn zielige bankrekeningnummer en gebrek aan economische kennis kijk, ben ik niet de aangewezen figuur om hierover iets te schrijven. Toch ben ik zo eigenwijs dat wel te doen. Als er een flinke kans is dat het doemscenario van de heren Middelkoop en Gregg klopt,dan heeft dat enorme implicaties. Ook voor het archaïsche en ondemocratische systeem van de monarchie in Nederland.

In zo'n financieel-economische crisis slaat de chaos en onvrede toe. Mensen hebben dan geen baan meer, pensioenen zijn niets meer waard, de overheid kan niet aan haar verplichtingen voldoen en verzint u zelf ook nog maar wat rampspoed. Marxisten zouden het 'Verelendung' noemen. Een ineenstorting van de levensstandaard waaraan we vrij kritiekloos gewend zijn geraakt. Is dit een vertraagd gelijk van Karl Marx en Friedrich Engels? Dat is eigenlijk maar de vraag, want zoals de critici van het huidige in zijn voegen krakende systeem terecht opmerken, is zelfs het kapitalisme in de Verenigde Staten een illusie. De Amerikaanse staat houdt banken, verzekeringsmaatschappijen en autofabrikanten kunstmatig in leven. Dat heeft dus ook iets met communisme te maken! En als we bedenken dat het zo machtige Amerikaanse militair-industrieel complex al decennia in stand wordt gehouden met geld van de burger dan hebben de Verenigde Staten nog minder met kapitalisme te maken. Bij een daadwerkelijke diepe crisis acht ik echter wel dat land beter in staat uit het dal te kruipen dan het koninkrijkje aan de Noordzee.

Het land is in haar genen democratischer dan Nederland. Terwijl de Verenigde Staten een succesvolle democratische revolutie en onafhankelijkheidsstrijd doormaakten mislukte diezelfde 'Bataafsche' strijd in Nederland door de invoering van het voor de voormalige Republiek wereldvreemde koningschap. In de Verenigde Staten worden tenminste nog presidenten zoals Nixon of Clinton ter verantwoording geroepen. En ook de Amerikaanse minister van Financiën Paulson werd door een onderzoekscommissie het vuur aan de schenen gelegd. Vergelijk dat eens met de poeslieve benadering door de commissie De Wit van bijvoorbeeld Wim Kok. Bij de voorspelde diepe crisis van Middelkoop en Gregg heeft een open, democratisch systeem wellicht meer mogelijkheden om energieke en creatieve bronnen aan te boren om de crisis te overwinnen. Nederland is in velerlei opzichten een verstarde maatschappij. Voor een Amerikaan of burger uit onze EU-partnerlanden is het veelal een mysterie waarom die zogenaamd mondige Nederlanders in het koninkrijk van Van Amsberg geen staatshoofd of burgemeester mogen kiezen.

Of de voorspelde crisis der financieel-economische roependen in de woestijn plaats vindt, weten we bij gebrek aan een kristallen bol nog niet. Maar wat gebeurt er met de monarchie als die crisis toeslaat? De verstarde en veelal ondemocratische maatschappelijke verhoudingen zijn dan mijns inziens niet meer in staat zichzelf in stand te houden. De door Fortuyn en Wilders aan het licht gekomen onvrede in luxe en overdaad zou zich dan kunnen transformeren in de echte revolte tegen de gecorrumpeerde elite. De top van die gecorrumpeerde elite en elkaar macht en geld toeschuivende deelverzamelingen van patriciërs, technocraten, mediacraten, bureaucraten en nieuw geld die per definitie worden aangevoerd door het zich onaantastbaar wanende koningshuis kan dan zo maar opeens in elkaar storten. Dan is het: Dag Willem IV! Het maatschappelijk systeem zoals het nu nog ondanks de 'innerlijke politieke immigratie' - lees politieke afkeer - van veel burgers functioneert zou dan wel eens haar laatste adem kunnen uitblazen. De Verelendung van de burger noopt hem en haar dan wel tot politieke actie over te gaan. Dan zou blijken dat die 'innerlijke politieke immigratie' een illusie was, die geleefd kon worden op geleend geld en tijd. Alles wat een mens doet is ook politiek. Als een luie, vette struisvogel het hoofd in de grond stoppen kan niet meer, want de in zijn status aangetaste oranje leeuw brult. En politieke actie is dan mijns inziens niet lid worden van een politieke partij, immers, ook dat is een overleefde ideologische erfenis uit de 19e eeuw. Veeleer zal die politieke actie zich kenmerken via initiatieven op internet of het ouderwetse broodoproer wat dan wellicht meer een hypotheekoproer is. Of wellicht een combinatie, waarbij internet als sociaal medium de lucifer zal zijn die de barricade op straat ontsteekt?

Bij het schrijven van dit stuk nam ik in overweging dat de monarchie als bijna 200-jarige uitvinding in de 20e eeuw toch enkele zware crises heeft overleefd. Die vonden ook plaats op historische breukvlakken. In 1918, toen door de Eerste Wereldoorlog het communisme opkwam, dacht de macht heel even dat het gedaan was. Maar Troelstra overspeelde zijn hand en op het Haagse Malieveld trok in een geregisseerd toneelstuk de onderdanige menigte de koets voort met daarin Wilhelmina en Juliana. Diezelfde twee maakten in het vervolg op de Eerste Wereldoorlog weer een crisis van de monarchie mee. Die was zo diep en wanhopig dat zur Lippe in de eerste helft van de grote wereldbrand zijn stadhouderspapieren zette op een onderhandse deal met de Führer. Maar de kansen keerden toen de Russen aan de Elbe stonden en de Amerikanen simpelweg een autoritaire, stabiele macht in de polder nodig hadden. Daarbij stond de verzuilde maatschappij in haar zenith en kon het koningshuis daar misbruik van maken als zogenaamd overkoepelend symbool van de staat.

Die verzuilde maatschappij is niet meer. Die is overgegaan in een uit elkaar geslagen individualistische maatschappij waar mensen als interneteilanden met elkaar verbonden zijn. Geef een diepe crisis, en die interneteilanden kunnen dan vervolgens naar elkaar toedrijven, ze worden een dreigende tectonische plaat die onder de landgoederen en paleizen schuift. Tectonische platen zorgen in de echte wereld voor aardbevingen. Een flinke schok volgens de schaal van Richter en het paleis stort in elkaar. Dan zal blijken dat het slechts plamuur was dat het achterstallig democratisch onderhoud verborg. Zo'n crisis die de Amerikaanse senator Judd Gregg over een jaar of vijf, mogelijk zeven voorspelt... Kan die niet wat eerder komen?

God save the Queen, the fascist regime.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander