Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Cees Lafeber
Prof. Cees Lafeber
Al vóór de heisa om Bernhard von Lippe – hier als L. aangeduid – dank zij de dissertatie van mevrouw Bleich losbarstte, - waren diens duistere praktijken zowel bij Lockheed als bij Northrop algemeen bekend evenals de zwakke houding van de volkomen in zijn constitutionele plicht tekort schietende wereldverbeteraar Den Uyl. Niettemin is het goed dat het boek geschreven is.

  1. De affaire dwingt het volk tot voortdurende correctie van het beeld dat de familie Amsberg de goegemeente probeert op te dringen van een voortreffelijk, harmonisch, politiek-correct, pacifistisch, sociaal-georienteerd en niets-te-verbergen-hebbend staatshoofd, inclusief 'pappie' en de aangetrouwde schoonfamilie.

  2. De studie bewijst ten overvloede de onhoudbaarheid van het leerstuk der ministeriële verantwoordelijkheid. Het staatshoofd c.s. de familie rotzooien en liegen maar wat aan, de kabinetten plegen handjeplak, knoeien er maar op los waarvoor ze zelfs door de knappe promota worden geprezen - terwijl de volksvertegenwoordigers - 'ja majesteit, neen majesteit, zo U wilt majesteit' - buigen als knipmessen en rennen de Kamer uit wanneer het staatshoofd ter sprake komt. De politieke gezindheid van de ministers en parlementariërs biedt geen enkele waarborg voor onberispelijk politiek gedrag.

  3. Het voortdurende excuus van politici – en van de om hen heen staande staatsrechtgeleerden en mediaspecialisten – terzake was en is nog steeds dat het vaderland in gevaar is bij een monarchale crisis. De gevolgen zouden zelfs niet te overzien zijn. De waarheid is echter dat de Heilige Alliantie der gekroonden ons land niet binnen is gevallen en dat zelfs de pleuris niet is uitgebroken. Er zou simpelweg een nieuwe grondwet gekomen zijn die Nederland een beetje goedkoper en een stuk democratischer zou hebben gemaakt.

  4. Wanneer er nu toch schrik bestaat voor ordeverstoring door het oranjegrauw, wat let ons dan de nieuwe situatie nu al ordentelijk voor te bereiden en bijvoorbeeld de aanstaande raddraaiers duchtig de oren te wassen?

  5. Mijn voorstel in eerste instantie is om nu iedereen weet en beseft dat L. een schavuit van het zuiverste water is geweest, alle gemeenten waar straten of organisaties naar hem genoemd zijn, op te roepen zich van deze onwaardige patroonheilige te ontdoen en de naam van een fatsoenlijk mens daarvoor in de plaats te stellen. Of zijn we geen haar beter dan die bangerikken in de regering? In dat geval kunt u zich verkiesbaar stellen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander