Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hare Grajesteit
Miranda Ungula

Het zal u niet ontgaan zijn dat Pro Republica de afgelopen twee dagen geen nieuwe artikelen heeft geplaatst, de oorzaak daarvan is niet alleen dat wij het momenteel erg druk hebben met de voorbereidingen voor aanstaande zaterdag. De voornaamste reden is dat wij per definitie re-actief opereren. Pas als er in het monarchale kamp iets gebeurt kunnen wij iets beginnen. Omgekeerd geeft dat meteen ook aan wat de belangrijkste opgave is voor deze krankzinnig overgeprivilegieerde familie van zelfverklaarde goddelijk uitverkoren staatsparasieten: gedeisd houden en zoveel mogelijk buiten het nieuws blijven, zodat zij in alle stilte door kunnen graaien. Verroeren zij echter slechts één vin, dan zitten wij er meteen bovenop. Maar dat had u al eerder gemerkt.

De koninklijke familie en geld: twee begrippen die intussen zó met elkaar vervlochten zijn geraakt dat ze welhaast synoniem zijn geworden. Geld dat op zijn beurt weer synoniem staat voor macht, die verder strekt dat louter politieke macht. Vandaag - toeval of niet - staan er twee zaken in het nieuws die dit thema betreffen: enerzijds een kritisch artikel in de Volkskrant van Prof. Hans van den Bergh (Republikeins Genootschap) en een vonnis van de Amsterdamse rechtbank die bepaalde dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat alsnog alle verborgen vliegkosten van de familie openbaar moet maken. Maar laten wij wat dat betreft geen enkele illusie koesteren: échte helderheid komt er toch nooit. Wij waren bij de toenmalige commissievergadering van de Tweede Kamer en zowel minister Eurlings, van Middelkoop als Balkenende moesten meermaals erkennen dat zij het zelf gewoonweg niet wisten en daarom ook beterschap beloofden.

Sindsdien is er weinig veranderd, dat zal u niet verbazen. Okay, de bonnetjes gaan nu - theoretisch - allemaal langs de premier, maar idiote regels blijven gehandhaafd. Bijvoorbeeld dat 'alle vluchten van de koningin altijd in het algemeen belang zijn' - ook wanneer zij het regeringsvliegtuig gebruikt om te gaan wintersporten. En ook dat 'de beoordeling of het gebruik van het regeringsvliegtuig door de kroonprins in het algemeen belang is' geschiedt door,- jawel, zijn eigen moeder.

Toch schuilt er een gevaar in teveel praten over de familie Van Amsberg en hun perverse geldverbruik. Natuurlijk, het heeft met name gedurende de laatste twee jaren heuse politieke betekenis gekregen en dat heeft de familie helemaal aan zichzelf te danken. En met een heleboel onderzoek en gepraat is uit te leggen dat de nieuwe berekeningen van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm niet meer voorstellen dan een cosmetische maatregel die alleen wat kosten heeft verschoven. En natuurlijk is met behulp van close reading de beruchte berekening van Van Dalen over de vermeende opbrengsten (ca. € 4 miljard per jaar) van de familie te weerleggen. Waar de RVD onlangs nog beweerde dat mevrouw Van Amsberg 'slechts' € 400 miljoen te bezit plaatst Ronald Plasterk daar met het grootste gemak € 9 miljard tegenover. Ondanks alles, ondanks de perverse leefstijl van deze rare mensen betalen ze nog steeds geen belasting en doet Hare Grajesteit haar naam eer aan.

Maar uiteindelijk weten we het gewoon niet. Ofschoon iedereen op zijn klompen aanvoelt dat de familie op grove wijze misbruik maakt van publieke gelden kunnen wij weinig met de tegenwerping dat 'een president even duur, zoniet duurder is'. De kern van het probleem is - let wel, niet van het republicanisme - dat wij met zakelijke en rationele argumenten staan tegenover het ongeleide projectiel van de emotie bij de orangist. Als wij het over geld hebben in verband met de familie Van Amsberg, dan dienen wij ons constant te realiseren dat wij aanspraak trachten te maken op redelijkheid bij een opponent die per definitie onredelijk redeneert. Daarom pleit ik ervoor niet al te zeer te hameren op openheid, want de geschiedenis heeft bij herhaling laten zien dat die er tóch nooit komt. Dat is geen pessimisme, maar de betrokken ministers gaven dat reeds eerder zelf aan. Natuurlijk is zo'n vonnis mooi, maar de praktijk heeft telkenmale aangetoond dat een dergelijk vonnis niet meer dan een stuk papier is.

Ik heb geregeld contact met Roger Vleugels, de juridisch adviseur van de eisende partij (Roel Geeraedts van RTL) en hij verwoordde het, voordat hij aan deze WOB begon als volgt: 'In de boekhouding kun je nu eenmaal niet zoeken op het veld verborgen kosten'. En zo is het. Daarom pleit ik ervoor om de emotionele argumenten van de monarchist te weerspreken in een taal die hij wél verstaat, namelijk emotie, en niet met kille facts and figures.

Raak de Nederlander in zijn portemonee en je raakt 'm in zijn ziel. Dat is de enige juiste koers.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander