Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hand in hand, kameraden!
Leo Brabanticus

ofwel: Van Amsberg en Lubbers samen in het offensief tegen de republiek, een nationaal comité om 200 jaar(?) koninkrijk te herdenken

De grootste Lippe-luis van het CDA - toch al overdadig begiftigd met en verontreinigd door volk van hetzelfde kwijlerige formaat als Balkenende, De Vries, Van der Hoeven, Spies, Verhagen, De Hoop Scheffer e tutti quanti - is benoemd tot voorzitter van een nationaal comité, dat opgericht is ter voorbereiding van 'feestelijkheden' ter viering van het 200-jarig bestaan van het 'koninkrijk der Nederlanden' in 2015. De festiviteiten moeten volgens Jan Peuter, Van Amsbergs chef de protocol, die dit grote(?) nieuws na afloop van het kabinetsberaad - (hebben de ministers geen belangrijker zaken aan hun hoofd?) - bekend maakte, echter al beginnen in 2013, omdat het toen 200 jaar geleden was dat de zoon van de laatste stadhouder reeds uit Engeland was teruggekeerd.

Nog veel beter zou het geweest zijn als de feestjes al op 24 augustus 1992 begonnen zouden zijn, toen het 200 jaar geleden was dat de man die zichzelf op 16 maart 1815 tot koning zou proclameren, geboren werd. Met die verheffing vielen de Lage Landen van de ene alleenheerser - Napoleon - een omhoog gevochten Corsicaanse soldaat, die met steun van legioenen hoge en lage luizen zich tot Gods lieveling had opgeworpen, aan wie men 'l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de ...de son trône'1 verschuldigd was - in handen van een andere despoot. Ook al zo'n lieveling Gods. Beide heren waren niet-onbekwaam, zeker niet als het op vechten aankwam, maar voor de rest waren zij mannen met een hoogst onbetameljke en zelfs afzichtelijke geschiedenis.

Zoals bij het begin jaartal grote vraagtekens gezet moeten worden, zo zijn er nog véél grotere uitroeptekens op hun plaats bij het eindjaartal van de feestelijkheden, 2015 dus. Het strijdvaardige duo gaat er kennelijk van uit dat de positie van de Van Amsbergers dan nog precies dezelfde zal zijn als vandaag. En dat is juist de grote vraag. Misschien speelde bij het oprichten van het comité wel het wensvolle denken mee - zoals meer gebeurt - dat het feest zélf zal bijdragen tot behoud van de nu zo in elkaar zakkende monarchie. Wat trouwens de enige verklaring is voor de oprichting van genoemd comité.

We kunnen er op rekenen dat naast de aubades en serenades, het lokale, regionale en nationale koekhappen, touwtje springen en bellen blazen, de jeugd via de scholen en het hele volk middels de pers ouderwets erop gewezen zal worden welk een weldaad de heerschappij der Oranje-Van Amsbergers is, hoe de leden van deze clan 365 dagen van het jaar en - zoals Zorreguieta dat onlangs een Amerikaans journalist probeerde wijs te maken - 24 uur per dag zich een ongeluk sjouwen voor het persoonlijk welzijn van u en mij.

Het is genoegzaam bekend dat Van Amsberg, Lubbers en Balkenende zich nauwelijks bewust zijn van de ontwikkelingsgang der mensheid. Van Lubbers, die in de internationale politiek hoog scoorde, valt me dat bitter tegen. Eigenlijk is het een schande voor hem in één adem genoemd te worden met zulke nationale brekebenen. Deze no-nonsense-man is helaas voor de grote politiek verloren gegaan. Misschien heeft hij voor een klein deel daar zelf ook schuld aan. Hij werd terugverwezen naar het nationale niveau, waarop lieden als Van Amsberg en Balkenende opereren, die geen idee hebben van de natuur-noodzakelijke gedetermineerdheid der historische processen.

Voor Van Amsberg was Lubbers, die van het nationale staatsrecht ook niet zoveel verstand heeft - en dan voortdurend 'no-nonsense' roept - en er dus ook niet veel mee te maken wil hebben, zelfs de ideale partner die zij gemakkelijk kon overheersen. En aldus geschiedde. Ik denk nog steeds dat het Lubbers worst zal wezen of Nederland een monarchale dan een republikeinse staatsvorm heeft. No-nonsense!

Waar de historische ontwikkeling er duidelijk op wijst dat Van Amsberg nimmer koning zal worden en zijn Argentijnse Cleopatra, hoe rondborstig en anderszins ook zij haar grote politieke kwaliteiten uitbuit, nimmer koningin - wat de absolute instorting van haar levensdoel betekent, even schokkend voor haar als gelukkig voor Nederland - en waar moeder Van Amsberg nu al niet durft af te treden en bij gelijkblijvende ontwikkeling over een x-aantal maanden nog veel minder - is het ronduit dwaasheid er vanuit te gaan dat de monarchie in 2015 nog bestaat. Pro Republica zal in elk geval met behulp van het Nederlandse volk haar uiterste best doen om Van Amsberg en Lubbers duidelijk te maken, dat alles wat door mensenhanden gemaakt is, aan de wetten der natuur gehoorzaamt, hoe broos ook een stervende monarchie is, alsook dat het verlengen van een doodsstrijd slechts uitstel van executie is.

En toch is het dat wat de bedoeling van het niet zo nobele tweetal is: het voorkomen dat vandaag of morgen de monarchie in elkaar stort en dat de Van Amsbergers hun biezen moeten pakken, zo niet naar Mozambique dan toch naar Patagonië of naar Antarctica, in welk laatste geval zij nog eens nadrukkelijk de mensheid onder ogen kunnen brengen hoe groot het gevaar van de opwarming der aarde is.

Wanneer Balkenende niet zo im- en expliciet bedoelt - waarover dadelijk meer - dat de taak van de commissie eigenlijk is het politieke leven en het luizenleventje der Van Amsbergers nog een tijdje voort te zetten, had het volk nog kunnen denken dat er een wetenschappelijke studie op basis van nieuwe bronnen zou worden voorbereid van de Bataafse Republiek en dat het gedrag van de 'erfprins' - zoals de latere Willem I vroeger genoemd werd - nauwkeuriger dan ooit zou worden onderzocht en beschreven. Daar is inderdaad behoefte aan. We hebben de buik vol van de orangistische geschiedschrijving over die eerste koning(en). Toen onlangs twee Nederlandse historicae zich waagden aan een archiefonderzoek over die mannen - wat overigens weinig kritisch was en nauwelijks zaken van enig belang aan het licht bracht - werden ze door Van Amsberg (de moeder, wellicht op instigatie van haar zoon, die als afgestudeerd historicus zulke domme dingen liever door een ander laat zeggen) afgesnauwd met het verwijt dat 'zij zich niet herkende in deze schrijfsels' of woorden van gelijke strekking.

Voor de wetenschap en de waarheid ziet Balkenendes plan er dus niet erg hoopvol uit. Integendeel, we kunnen rekenen op een opgewarmde hap, die ons zwaar op de maag zal liggen. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat de commissie veel aandacht zal besteden aan de eed van 'onveranderlijke afkeer' van Oranje, aan Oranjes eis van 127 miljoen gulden voor het verlies van zijn privébezittingen zoals domeinen, gebouwen, inboedels, kabinetten, fondsen, schuldbrieven en lijfrenten2, om helemaal nog maar te zwijgen van de kruiperige brieven aan Bonaparte, waaruit hier slechts een enkel citaat: 'mon principal désir est de ne point être méconnu par le grand homme, die donne personnellement au monde des preuves de la justesse avec laquelle il juge les personnes en les choses. Maintenant mon existence entière est sous la protection française'3. Op de eerste brief kreeg Willem een ontwijkend schriftelijk antwoord, op de tweede een ontwijkend mondeling en op de derde géén antwoord4

Verder zal volgens Balkendende door de commissie 'in het bijzonder aandacht worden besteed aan bewustwording van het Nederlands democratisch bestel en kennis van de grondwet'. Nu gaat de lamp uit: wat hebben de oranjes in de jaren 1813-5 of later met democratische ontwikkelingen van doen gehad? Niets, helemaal niets. Willem I meende dat hij alleen verantwoordelijk was voor de regering en het volk: hijzelf was belangrijker dan welke grondwet ook, omdat de oranjes er eerder waren dan de grondwet! Zijn devies was 'le roi décide seul'. Balkenende denkt kennelijk dat wanneer er sprake van een monarchie is én van een grondwet een dergelijke staat dan automatisch een constitutionele monarchie is. In elk geval moet de commissie dat gaan bevorderen.

Tot slot is de het de taak van de commissie de 'verbondenheid en saamhorigheid in Nederland centraal te stellen'. Onder en door oranje natuurlijk. Wat een kletskoek! In de eerste plaats voelt elke burger - van welk land ook - zich niet of nauwelijks verbonden met een ander, ook niet als deze dezelfde taal spreekt of van dezelfde religie of partij is. Een - tijdelijke - verbondenheid ontstaat onder druk der omstandigheden, meestal een gemeenschappelijk ervaren ramp als oorlog of vreugde als een goaltje bij een voetbalwedstrijd. Dat ik mij verbonden moet voelen met de mensen uit onze gemeente - laat staan uit die van enkele tientallen kilometers verderop - alleen omdat we een garnalenfamilie in ons midden hebben, is volkomen dwaasheid.

Dat de Oranjes 'verbindend' zouden zijn, heb ik ook nooit bij mijn historische studies gemerkt. Wel heb ik gelezen over de afkeer die zij opriepen bij de Belgen, de katholieken en de liberalen. Het is allemaal Balkenendsiaanse historische kletspraat. Ook van de Van Amsbergers is tot nu toe ook niet veel samenbindends uitgegaan. Of het zou moeten zijn dat garnaal ons verenigd heeft in afschuw jegens de monarchie wegens zijn domme eigengereidheid en hypocrisie en garnalin door haar geld- en machtzucht. Er is niemand, ik herhaal: niemand, die zich met een andere Nederlander verbonden voelt omdat we zo'n geweldige geschiedenis hebben. Een commissie die zich druk maakt om het om het gehele volk wijs te maken wat een voortreffelijke lui die oranjes in die hele 200-jarige periode eigenlijk allemaal geweest zijn, Willem I en Gorilla, inclusief de ingetrouwde Lippe en Zorreguieta en die bovendien probeert aan te tonen dat het zonde zou zijn wanneer zo'n voortreffelijk koningschap door een stelletje republikeinse rebellen de nek wordt omgedraaid, is meer dan een bespottelijke vertoning. En wie zal dat betalen? Daarover zwijgen Balkende, Lubbers en Van Amsberg.

Het instellen van de commissie - er lijkt geen twijfel over dat Van Amsberg de kwade genia van de 200-jaar-bestaan-monarchie-club is - maakt duidelijk hoe contramineus mevrouw momenteel is. Zij is bezig met een alles-of-niets-offensief tegen de republikeinen, de enigen die haar geld en macht bedreigen. Terwijl het onze taak is de Djaggernautwagen der geschiedenis zijn onverbiddelijke gang te laten gaan, proberen de Van Amsbergers en hun naar-de-mond-praters met deze commissie echter de levensduur van hun macht, invloed en geld veilig te stellen.

Waarom - zo kan men zich tenslotte afvragen - wordt die proclamatie wél gevierd en niét de verdrijving van de Fransen? Waarom wordt niet in 2013 het 215-jarig bestaan van de eerste grondwet gevierd? Kom nu niet met het smoesje aanzetten dat 215 geen mooi rond getal is. Toen in 1998 het idee geopperd werd 200 jaar grondwet te vieren sprak Van Amsberg haar veto daarover uit. Wat zal de reden daarvan toch geweest zijn?

In enkele volgende artikelen zal ik een korte, kritische geschiedenis schrijven van de Franse tijd tot en met 1815. Ik ben benieuwd of Van Amsberg cum suis de aanval daarna nog zullen voortzetten.

 


1 (Geyl 1946, p. 124: de keizerlijke catechismus)
2 (Colenbrander, Bat. Rep. 240)
3 (Colenbrander, Willem I 120)
4 (id. 119-120)

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander