Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

We zitten precies op de helft van de maand. Laten we 'ns een blik werpen op de afgelopen veertien dagen. Vlak voor het vertrek van het kroonprinselijk paar naar Antarctica heeft het NRG nog proberen te achterhalen hoeveel dat reisje kostte, en wie ervoor zou opdraaien. We werden van het kastje naar de muur gestuurd: het Ministerie van OCW wist het antwoord niet en stuurde onze vraag door naar het ministerie van Algemene Zaken, die 'm vervolgens weer terugstuurde naar OCW en daarbij de hoop uitsprak dat zij onze vraag intussen hadden beantwoord. Daarbij was men vergeten dat er inmiddels een persconferentie door NWO was gegeven. Genoemde bedragen schommelden(!) tussen 2 ton en de € 8 miljoen. Officieel wachten we nog steeds op antwoord.

Ranch PatagoniëDe sneeuwpret – want dat was het natuurlijk gewoon – begon op 6 februari, en zo ook de koninklijke blog. Maar nu blijkt dat de dag die eraan vooraf ging, het kroonprinselijk paar toch nog iets anders in de planning had. "Ronald, ga jij even lekker een stukje wandelen? Of ga vissen of zo, wil je?" Zo zal het ongeveer gegaan zijn. Terwijl de kinderen onder politie-escorte naar opa en oma Zorreguieta werden begeleid, moesten pappa en mamma namelijk eventjes een ranch kopen. Plasterk moest zichzelf maar even zien te vermaken. Ze waren nu toevallig tóch net in Patagonië,- dus... De RVD benadrukte dat het hier om een privé-investering ging en dat het beslist niet om een tweede vakantiewoning zou gaan. Het bedrag dat hiermee gemoeid is varieert in de media tussen de 1 en 2,7 miljoen Euro. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waar het wél om gaat, is in de eerste plaats de dubbele agenda – op kosten van de staat je eigen handeltje drijven – en in de tweede plaats, dat er voorbij wordt gegaan aan dat zogeheten 'privévermogen', dat natuurlijk gewoon uitgekeerd gemeenschapsgeld is. En dan nog afgezien van de quasi-wetenschappelijke smoes om hun gratis vakantie te verantwoorden plus een minister die noodgedwongen een dag heeft moeten duimen draaien.

Intussen was er in Nederland natuurlijk van alles aan de hand. Eerst kwam aan het licht dat paleis Noordeinde als hoofdkwartier dient voor familieleden die de Nederlandse belastingen willen omzeilen. Na prinses Christina bleek ook de familie Bourbon de Parme dit fiscaal duistere hol als uitvalsbasis te gebruiken. Volgens het kabinet was er geen vuiltje aan de lucht, want formeel is het gebruik van een buitenlandse Trust niet illegaal. De oppositie was opvallend mild: "De Familie zou een voorbeeldfunctie bekleden" en het gedrag werd als "niet erg koninklijk" bestempeld. Maar de regering zag vooralsnog geen aanleiding de ministeriële verantwoordelijkheid te activeren, dus bleef de zaak onbesproken. Er waren wel belangrijker zaken, en dan klopt ook wel.

Die belangrijker zaken kwamen aan de orde toen datzelfde kabinet officieel aankondigde dat Nederland in een recessie verkeerde. "Alle opties, zelfs politiek meest onwaarschijnlijke" zouden worden bekeken; de gereedschapskist zou compleet worden omgedraaid. Taboewoorden zoals hypotheekrenteaftrek werden genoemd, ingetrokken en weer uitgesproken. Zelfs keiharde afspraken uit het regeerakkoord zouden worden heroverwogen. Dat was het moment voor het Nieuw Republikeins Genootschap om het voltallige parlement aan te schrijven. Wij hielden onze volksvertegenwoordiging twee opties voor: ofwel de complete opheffing van de peperdure monarchie, en zou dit politiek onhaalbaar blijken, laat ze dan in elk geval de Oranjes eens een keertje gewoon belasting betalen. Tot op de dag van vandaag zijn zij vrijgesteld van successie, inkomsten en vermogensbelasting. Eigenlijk weet niemand waarom, maar ook niemand durft er naar te vragen.

We kregen drie reacties: de eerste van Mark Rutte (VVD), die ons berichtje als een hete pannekoek (auw! auw!) gauw doorgaf aan collega Willibrord van Beek, die het op zijn beurt weer doorspeelde naar de heer Weekers, die het tenslotte liet beantwoorden door de heer drs. M.R.M. baron van Voorst tot Voorst. Onze antwoorden aan beide politici zijn bij bovenstaande documenten bijgeloten.

Tevens ontvingen wij een reactie van de CDA-fractie. Dat doet vermoeden dat ook zij niet verder gekomen zijn dan de eerste regel, waar zij kennelijk het woord 'republikeins' zagen staan en reflexmatig terugvielen in de eeuwige mantra over het koninklijk huis. Opvallend was, dat beide fracties geheel en al voorbijgingen aan onze – toch zeer realistische suggestie – om de uitverkoren familie ook eindelijk eens belastingplichtig te maken. Inkomstenbelasting zou weliswaar theoretisch tot een vestzak-broekzak constructie kunnen leiden, maar successie en vermogensbelasting zou een directe – en bepaald niet geringe - inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist betekenen.

Hoopvoller was het antwoord van de SP-fractie bij monde van Harry van Bommel. Hij kondigde aan dat zijn collega Ronald van Raak er direct mee aan de slag zou gaan. Wij antwoordden onze eigen dossiers onverwijld ter beschikking te willen stellen. We wachten met spanning af.

Terwijl het kabinet vertwijfeld in de voering van zijn jassen zocht of er ergens wellicht nog een eurootje te bespeuren viel, snorden de sneeuwscooters over de Antarctische ijsvlakte. Gierend van de pret bespraken de twee wie nu de beste uitbater zou worden van hun nieuwste Patagonische aanwinst. Economische recessie? Huh, wat?!

Tenslotte, lees het artikel van Marc Koetsarov nog maar eens. Of, liever gezegd, de reacties op het nieuws van de kroonprinselijke investering in Patagonië. Het doet denken aan de gevolgen van de brand die in 1992 in Windsor Castle voor £ 40 tot 60 miljoen schade aanrichtte. Omdat het kasteel eigendom van de staat was en dus de belastingbetaler hiervoor zou moeten opdraaien, sloeg de publieke opinie plotseling radicaal om ten aanzien van de belastingvrijstelling van de leden van het Britse koninklijk huis. Iets soortgelijks zien we zich nu ook in ons land voltrekken, de 80%-mantra ten spijt; zelfs lezers van traditioneel Oranjegezinde dagbladen als De Telegraaf zijn helemaal klaar met de Oranjes. Lees bijvoorbeeld de honderden reacties op dit artikel van 13 februari:Dat de politieke partijen die met '80% pro-monarchie' schermen er hopeloos naast zitten wisten we al langer, zo blijkt andermaal uit de vele honderden reacties. Dit tij is niet meer te keren, het monarchale bootje wankelt danig en het duurt nu niet lang meer tot het definitief omslaat.
En als het dan eindelijk gebeurt zal het niet eens onze schuld zijn.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander