Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Groet van de overkant
Leo Brabanticus

Degene die dit schrijft is een eenvoudig burgermens, die probeert veel te lezen en te leren uit boeken die gaan over geschiedenis, over oorlog en vrede alsook over democratie. Zo las ik niet zo lang geleden een verhaal over de strijd in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat sindsdien niet meer uit mijn herinnering is weg te slaan, zoveel indruk heeft het op me gemaakt. Ik wil en kan hier geen vergelijking maken tussen de soldaten die van beide zijden op hoog bevel elkaar naar het leven moesten staan maar voor de rest normale mensen waren. Evenwel, een klein beetje vergelijking maakt een mens toch al gauw wanneer het gaat om twee partijen die elkaar niet van mens tot mens kennen maar 'beroepshalve' wel vijandig tegenover elkaar staan.

Deze brief is geschreven door een overtuigd republikein, die uiteraard niet in loondienst van Pro Republica is, die als organisatie van vrijwilligers ook niet over de middelen beschikt om medewerkers te kunnen betalen. Hij - ik bedoel de brief - wordt geschreven aan iedereen die in loondienst is bij de RVD, de geheime diensten, de hofhouding, de royalistische schrijvende of filmende pers, de politie of de soldaten die ingezet worden als de Amsbergers weer zo eens nodig hun populariteit willen oppoetsen of bewijzen.

Aan u allen is deze brief geschreven die niet bedoeld is om u te grieven maar uitsluitend om u als mens aan te spreken in uw beroep en bovenal om u te laten zien dat ook republikeinen gewone mensen zijn, die echter al filosoferend over het leven tot een ander inzicht zijn gekomen om ons land een democratischer regering te geven dan u en uw collegae. Wij zijn daarmee geen betere mensen dan u, wij denken slechts anders, maar we hebben er lang, heel lang over nagedacht.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat ook bij u niet evenzeer de vraag leeft over de juistheid van het handelen van de overheidspersonen die u moet informeren, beveiligen, overtuigen van wat redelijk en onredelijk is en misschien corrigeren. Als schoolfreak geef ik graag voorbeelden. Ik neem de erfelijkheid der monarchie. Er leven in Nederland naar schatting 100.000 mensen die in even rechte of kromme lijnen een verbinding hebben met Willem de Zwijger. Eén daarvan is moeder Amsberg. Dat zegt op zich zelf niets. Het feit bijvoorbeeld dat ik zelf geboortig ben uit het bloed van David - mijn stamboom verder terug is nu gemakkelijk vast te stellen -, geeft mij geen enkel recht op welk privilege in de 21e eeuw ook boven mijn miljoenen David-genoten. Waarom is dat dan wél het geval bij degenen die zich afstammeling van genoemde Zwijger waant? Erfelijkheid is slechts belangrijk bij stamboekvee, zeggen de boeren hier op het platteland. Overigens, voor het geval dat er twijfel zou bestaan of Amsberg sr - dat is overigens een ander afstammingsverhaal - inderdaad gezegd bloed door de aderen heeft vloeien, waarom verzet zij zich dan zo hardnekkig tegen DNA-bewijzen?

Heeft - ander voorbeeld - u, die veel vaker dan wij, gewone dorpers, bij mensen verkeert die majesteit of koninklijke hoogheid genoemd moeten worden en die zich dat met grote vreugde lieten welgevallen, nooit inwendig geprotesteerd tegen die verdeling van het volk in Unter- en Übermenschen of verbiedt uw beroep het daarover na te denken en er iets van te zeggen? Is het niet van den zotte dat over die drie schattige Amsbergkindjes gesproken moet worden als waren zij verheven, heilige, sacrosancte fenomenen hier op aarde? Wanneer vader zo bang is voor misgroei in haar opvoeding vanwege de aanwezigheid van fotografen, kan hij dan niet beter op wat belangrijker zaken letten? Geef het toe: diep in uw hart moet u al dat geprotocol dwaasheid vinden. Nogmaals, ik begrijp uw positie, maar u zal ook minstens moeten inzien dat een denkend mens die flauwe kul radicaal afwijst. U zult er ook begrip voor moeten hebben dat Pro Republica terzake niet aan 'collaboratie' doet. Bewust spreken wij niet over koningin of over prinses of koninklijke hoogheden. Doelbewust willen wij die mythes afbreken. Wij spreken over 'het staatshoofd' en 'mevrouw Van Amsberg sr.' Doet u mee? Wij hopen in elk elk geval dat u in uw hart het met ons eens bent.

Derde voorbeeld: u zult een goed salaris hebben. Het is u van harte gegund. Maar als belastingbetaler zult u toch niet ontkennen dat de belastingvrijstelling van de steenrijke familie Amsberg niet alleen iets is is dat volkomen uit de tijd is maar ook - en wellicht juist daardoor - strijdig met de gelijkheid van alle mensen, die onze grondwet zo uitdrukkelijk poneert.

Veel gewone mensen ergeren zich aan de arrogantie van die lieden, in wier dienst u staat. De Amsbergs verbeelden zich niet alleen dat zij boven alle mensen ver verheven zijn, zij denken tevens dat het volk, dom als het is, niets in de gaten heeft van die verwatenheid. Het is blij als het in onze nabijheid mag zijn. Daarom bestaat er geen enkele afgunst - zo redeneren beide Amsbergers - over onze lange en dure vakanties, over de luxe die wij ons kunnen permitteren, over onze vakantiehuizen en over de macht die wij hebben. We behoeven slechts met de vingers te knipperen of even te stampvoeten, en het volk kruipt over de grond. Aan hun ogen te zien, vooral die van mevrouw, moet het een heerlijk schouwspel zijn. U moet dat meerdere malen gezien en gehoord hebben. De eed die u heeft afgelegd verhindert dat u erover spreekt of schrijft. Veel van uw voorgangers hebben dat lot ook ondergaan. Bij hun overlijden hebben zij het een en ander nagelaten. Maakt u ook s.v.p. memoires.

Deze brief is geschreven als groet vanaf uw overkant. Niet zoals in de loopgraven - het lezen daarover was wel de aanleiding tot deze brief - zien wij u als vijand, hooguit als anders denkende(n). Ik wilde u erop wijzen dat wij denkende, intelligente zo u wilt - mensen zijn, die het niet verdienen beschouwd en behandeld te worden als verraders, deserteurs of blinden. Het kan echter ook niet genoeg gezegd worden: een hartelijke groet van de overzijde.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander