Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Genoeg
de webredactie

'Leden van het koninklijk huis moeten door ons goed worden betaald, zodat ze niet nog meer geld willen'.
- Ruud Lubbers in 1985

Nu het jaarlijkse hypocriete, slecht geacteerde, volstrekt irrelevante en geveinsd mens- en vredelievende kerstgezever van mevrouw Van Amsberg weer achter de rug is, willen wij u toch nog eventjes op de netwerkreportage van enkele dagen geleden attenderen. Gerard Aalders, de historicus die ettelijke onthullingen over Bernhard zur Lippe op zijn naam heeft staan, onthulde de betrokkenheid van de prins der Nederlanden bij grootschalige internationale wapenhandel. Neen, deze gaan we niet inkoppen door dit nieuwsfeit te combineren met de van elke realiteitszin losgescheurde slappe kerstwoordensoep van zijn dochter, maar met een uitspraak die twee dagen daarvoor bij de reportage in Zembla te horen was.


Netwerk, 22 december 2009 - deel 1

Netwerk, 22 december 2009 - deel 2

'Leden van het koninklijk huis moeten door ons goed worden betaald, zodat ze niet nog meer geld willen'. De uitspraak van de toenmalig premier Lubbers noopt tot nadenken. Partijgenoot Balkenende komt, als het om de hoogte van de vorstelijke uitkeringen gaat, niet verder dan 'dat deze gekoppeld zijn aan de ambtenarensalarissen'. Maar Lubbers komt tenminste met een verklaring van de hoogte, zij het wel een hele curieuze. 'Goed worden betaald' zou moeten inhouden dat het genoeg zou moeten zijn. Nee, niet genoeg - méér dan genoeg. Lubbers lichtte vervolgens toe, dat deze maatregel ervoor zou moeten zorgen dat de onafhankelijkheid van de familie zou worden gewaarborgd en zij niet in de verleiding zouden hoeven komen zich met zaakjes in te laten die hen - en daarmee de regering - in verlegenheid zouden kunnen brengen.

De eerste vraag die zich opdringt is natuurlijk: wat is genoeg? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig, omdat het gerelateerd is aan een breed spectrum dat zich uitstrekt van het absolute bestaansminimum tot een gewenste levensstandaard. Voor de familie Van Amsberg kunnen we zekerheidshalve meteen maar zo'n beetje aan het uiterste van dat spectrum beginnen: hun gewenste levensstandaard, want dat die bij hen uitzonderlijk hoog ligt is zonder meer duidelijk. Maar wanneer is genoeg genoeg? Of wanneer is genoeg méér dan genoeg? Als je gratis in paleizen woont, als je gratis kunt beschikken over het regeringsvliegtuig om driekwart van het jaar met vakantie te kunnen gaan, als je belastingvrij een miljoenenuitkering ontvangt? Is dat genoeg? Méér dan genoeg? Ja, dat is genoeg. Inderdaad, dat is meer dan genoeg en kan de familie gerust financieel onafhankelijk worden verklaard.

 

De tweede vraag is niet minder eenvoudig, zeker niet na dit antwoord, namelijk: waarom? Waaróm zou iemand die zó puissant rijk is, überhaupt nog in wapens gaan handelen? Want wanneer we nu vervolgens vaststellen dat - nadat in Nederland de monarchie uitbrak - hun geaccumuleerde kapitaal in elk geval deels is opgebouwd uit opbrengsten uit opiumhandel, steekpenningen, onterecht toegeëigende gelden uit de Wiedergutmachung (zie video) en naar nu blijkt ook uit wapenhandel, dan krab je je toch wel even achter de oren. Immers, we stelden zojuist toch vast dat het meer dan genoeg was om onafhankelijk te zijn zodat de familie niet in de verleiding zou komen om zich in onfrisse zaakjes te begeven? Het is van tweeën een: ófwel het is niet genoeg en moet je van arren moede hier en daar nog wat zwart bijklussen om te kunnen leven zoals je wilt leven, ófwel je handelt in wapens omdat je daar dan kennelijk aardigheid in hebt, want om het geld hoef je het immers niet te doen.

Het wordt nu wel verdraaid lastig om die - op zijn zachtst gezegd: 'merkwaardige' - kerstboodschap van dochter Beatrix over naastenliefde buiten dit artikel te laten.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander