Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
En wat, als ze het nu eens allemaal expres deden?
Montivagus

En ineens sloeg de schrik mij om het hart. Vanmorgen kwam er een E-mail van de heer Magnus Simonsson van de Zweedse organisatie RepF, dat nog steeds strijdt voor de republiek. In 1971, toen Zweden overstapte van een constitutionele naar een ceremoniële monarchie, leek alles in een keer koek en ei te zijn. Immers, de politieke angel was uit het koningschap getrokken, dus het doel leek bereikt. Regering en parlement kunnen ongehinderd hun werk doen, zonder continu verstoord te worden door allerhande akkefietjes over vakantiehuisjes en -foto's.


Uit: 'Animal Farm' van George Orwell

Maar toen ik twee jaar geleden in Leiden de bijdrage hoorde van Prof. Joachim Nergelius (hoogleraar aan de universiteit van Örebro) tijdens het congres 'Nationale monarchieën in het perspectief van de Europese Unie', werd ik toch een beetje ongerust. Hoewel de koning formeel geen politieke zeggenschap meer had, bleek hij nog steeds substantiële invloed uit te oefenen door bijvoorbeeld leiding te geven aan handelsdelegaties en dergelijke. Hij representeert niet alleen Zweden nog steeds, maar officieel is hij nog steeds het staatshoofd, en blijven alle Zweedse burgers zijn onderdanen. Hij eet nog steeds royaal uit de staatsruif en kan wettelijk nooit worden afgezet. Zoals RepF het formuleert: een 'onserieuze' democratie.

Zou, zoals Bob Elbracht in NRC Handelsblad schreef, er bij een ceremonieel koningschap een reden zijn om Willem-Alexander bijvoorbeeld zijn baantje als 'toezichthoudende' commissaris bij de Nederlandsche Bank af te nemen? Nee, zo'n reden is er dan niet, want het is geen politieke functie. Blijft nog steeds de vraag wat hij daar dan te zoeken heeft. Hij zit er uitsluitend op grond van zijn geboorte, meer niet. Over expertise beschikt hij in elk geval niet.

In Nederland wordt de roep een zuiver ceremonieel koningschap steeds luider; lees een willekeurige blog en het gaat erover. Ook tijdens het laatste rampzalig verlopen debat in de Tweede Kamer is er gevraagd om een fundamentele discussie over de monarchie, en is er zelfs een motie ingediend om - net als Zweden - bij de komende abdicatie over te stappen op een ceremoniële monarchie.

En wat als de Van Amsbergers het hier nu juist eens om te doen is? Met 'het' bedoel ik al die stomme fouten van de afgelopen tijd? Deze familie, die honderden jaren ervaring heeft in het consolideren en uitbreiden van hun macht, maakt wellicht expres de ene na de andere onbegrijpelijke fout zodat de roep om heroverweging van het koningschap steeds luider wordt. Gedurende de afgelopen twee eeuwen hebben zij intussen hun schaapjes echt wel op het droge - daarbij wil ik in het midden laten of zij nu € 4 of € 9 miljard bezitten - dus daarvoor hoeven ze het niet meer zonodig te doen. Het gaat mij nu om de vraag: zou de familie intuïtief aanvoelen dat thans het moment gekomen is om permanent onder te duiken in de comfortabele winterslaap van een gedepolitiseerd koningschap? Wetend dat Willem-Alexander politiek net zo'n onbenul is als Willem III, maar dat andere externe krachten, zoals de ontzuilde seculiere samenleving en het federale Europa het moment aankondigen om lintenknippend verder te gaan? Zou zo'n scenario denkbaar zijn? Conspiratieve republikeinse speculaties? Wellicht, maar om u de waarheid te zeggen: ik zie ze er wel voor aan.

Balkenende moet dan voor de vorm nog eventjes zijn hakken in het zand zetten, zodat de Kamer niet verder komt dan vragen om het Zweedse model. Intussen laten zij de kranten en blogs om het hardst schreeuwen, om tenslotte dan toch maar te 'zwichten'. Willem-Alexander blijft dan gewoon koning, hoeft niet iedere maandagmiddag over ingewikkelde politieke zaken te praten waar hij - behalve geen verstand - ook helemaal geen zin in heeft, hij kan ongestoord op gemeenschapskosten doorfeesten en -vliegen, gratis in zijn paleizen blijven wonen (dat slepen ze nog wel uit de 'onderhandelingen'), en last but not least achter de schermen invloed blijven uitoefenen. Net als in Zweden. Nederland blij, Van Amsberg blij.

Maar Pro Republica is dan helemaal niet blij. Er is veel reden om juist nu extra hard op de trommel te slaan en de republiek te eisen. Of, zoals Ton Biesemaat betoogt, afgezien van die eis, willen we ook nog dat ze ter verantwoording worden geroepen. En daarna willen we helemaal van die lui af. In Mozambique zijn ze - zo hebben wij vernomen - inmiddels niet meer welkom, maar in Patagonië hebben ze ook nog een aardig optrekje, en bovendien zijn daar ook nog Nazi's genoeg om zich mee te vermaken.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander