Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Eigen geld
Miranda Ungula

GeldIn de nasleep van het kort geding van de Amsbergers tegen de hele wereld begint iedereen, in meer of mindere mate genuanceerd, zijn mening te vormen. Over het vermeende recht op privacy liegen de internetpolls er bepaald niet om: de bezoekers van zelfs de meest Orangistische kranten zijn het er in ruime meerderheid over eens, dat de gevorderde eisen niet in redelijke verhouding staan tot de genoten privileges. Bij lange na niet, zelfs. Overigens zegt dit (helaas) nog niets over de uitkomst van het vonnis, en evenmin over de populariteit van ons koningshuis als geheel. Duidelijk is echter wel dat er sprake is van een kentering, waarbij het Kleptocratisch Collectief moet oppassen de eigen Nemende Hand niet te overspelen.

De Gevende Hand
Dat de Nemende Hand kan slaan en naar zich toe kan trekken hebben we nu gezien, maar onderschat de Gevende Hand niet. Die laat zich vooralsnog met geruststellende klopjes op de rug kalmeren, en hij is tot op zekere hoogte ook nog wel bereid zichzelf toe te steken ten behoeve van de Vorstelijke Efteling. Maar momenteel begint de Gevende Hand langzaam maar zeker zijn middelvinger uit te strekken,- omhoog dan, welteverstaan. De kynische uitdrukking van die middelvinger is op zich nog niet zo alarmerend voor de Nemende Hand, echter wél wanneer die weer wordt ingetrokken: want wat er dan overblijft is een vuist. Een Gevende Hand die gesloten blijft, eentje die niet meer wil geven, eentje die trilt van ingehouden woede.

Het 'Eigen geld'-argument
Een veel gehoord argument voor de geëiste privacy in het Argentijnse ski-oord is dat de Amsbergers daar zouden verblijven 'op eigen kosten'. Daar moeten wij het toch eens over hebben, dat zogeheten 'eigen geld' van de familie. Over dit onderwerp kunnen boeken worden volgeschreven en het behoort ook tot de een van de zaken waarover het meest wordt gespeculeerd. Daarom houden we het binnen het kader van dit artikeltje uiterst eenvoudig: het hele financiële reilen en zeilen van Willem van Oranje tot en met Stadhouder Willem V laten we gemakshalve uitkomen op nul. We laten koning Willem I in 1813 gewoon beginnen met een bankrekening die op nul stond, net zoals de Nederlandse staatskas, die na de val van Napoleon ook met een schone lei begon. Laten we daar beginnen en dan enkele aspecten opsommen die enig inzicht verschaffen in dat zogeheten 'eigen geld' van de Amsbergers. Om te beginnen stuiten we op het opmerkelijke feit dat aan het einde van de regeerperiode van Nêerlands eerste koning Willem I, Nederland een staatsschuld had opgebouwd van 30 miljoen gulden, en dat Willem I op zijn bankrekening had staan: jawel... 30 miljoen gulden. Zo is het allemaal begonnen. Dan mag u mij uitleggen wat dat toch inhoudt, dat 'eigen geld'.

Dagobert DuckDoor de wildebras Willem III was daar in 1890 nog maar zeven miljoen van over, de opbrengsten van de domeinen et cetera niet meegerekend. Wilhelmina, die dat bedrag belastingvrij erfde, wist dat zogeheten 'eigen geld' op betrekkelijk veilige wijze door barre tijden te loodsen door toch altijd het juiste soort aandelen aan te schaffen tijdens oorlogen ('Landgenooten! Houdt stánd!'), zoals olie en steenkool. Met een jaarlijkse toelage van 600.000 gulden (het gemiddelde jaarinkomen van Jan Modaal was toen circa 1.300 gulden), wist ze zich tijdig te ontdoen van haar Russische effecten en aandelen in de spoorwegen uit de erfenis van haar vader en oom Hendrik, nog vóórdat de Russische revolutie uitbrak. Ze bezat steenkolenmijnen in de Verenigde Staten, die werden geëxploiteerd door de Cullman Coal & Coke Company in Alabama. De Steenkolen Handelsvereeniging - u weet wel, dat bedrijf van Fentener van Vlissingen dat momenteel ook bijna de helft van het ANP bezit - zorgde voor het vervoer van de kolen vanaf de Golf van Mexico naar de vele wereldwijde afnemers. Zoals gezegd, het zou te ver voeren hier een uitputtende opsomming te geven van Oranje's financiën, hoewel het wel interessant zou zijn u eens wat meer te vertellen over hun gigantische inkomsten uit de opiumhandel uit de voormalige overzeese koloniën. Wellicht een ander keertje.

Pecunia Non OletDe familie ontvangt een zeer royale uitkering van de Nederlandse staat. Neen, geen salaris, geen loon uit arbeid, niets van dat alles, neen, een uitkering. Belastingvrij bovendien. En dan hebben we het nog niet eens over - ik noem nu maar even een voorbeeld - dubieuze inkomsten van Bernhard, die zijn verloren DM 80.000 voor de oorlog bij de Nederlandse staat terugclaimde uit de Duitse Wiedergutmachung, maar dan was het wel ineens één miljoen gulden. De schavuit Benno, die doodleuk Nederlandse oorlogsbuit (auto's en vliegtuigen) bij hem persoonlijk liet inleveren en privé doorverkocht. Immers, niemand die er wat van durfde te zeggen... En toen hij kwam te overlijden ging er een - mogen we aannemen - toch wel substantieel bedrag naar zijn dochters, wederom belastingvrij. Pas écht wrang wordt het echter, wanneer we dan vervolgens moeten vernemen dat zo'n dochter dan via paleis Noordeinde geholpen wordt om Nederlandse belastingen te omzeilen. Eigen geld - tja...

Pecunia Non OletTen slotte dit nog: u betaalt ofwel huur, ofwel draagt u maandelijks uw hypotheek af. Mocht u daarmee klaar zijn, dan betaalt u onroerend goed belasting, en komt u te overlijden dan betalen uw erfgenamen successiebelasting over de waarde van uw huis. Hoe anders bij de Amsbergers, die wonen he-le-maal gra-tis. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Heel simpel, Juliana verkocht de paleizen aan de Nederlandse staat, onder voorwaarde dat (1) alleen zij erin mogen wonen, vervolgens (2) de staat de paleizen onderhoudt, en (3) dat als de monarchie ooit mocht vallen, de paleizen weer komen te vervallen aan de familie. Moet u ook doen: u verkoopt uw huis aan de Nederlandse staat en zegt aan de Minister van Volkshuisvesting dat u er alleen in mag wonen, maar dat hij alle onderhoud betaalt. En aan het eind van de rit geeft de Minister het u weer terug. De Minister zal ongetwijfeld enthousiast reageren op uw voorstel.

Zoals gezegd, dit waren maar enkele voorbeelden. Maar het is duidelijk dat je op deze manier aan het eind van de maand inderdaad wel geld overhoudt om te gaan skiën. Maar om dan domweg te beweren dat de Argentijnse wintersport wordt betaald van 'eigen geld' is toch wel wat kort door de bocht. Maar nogmaals, ik laat het mij graag uitleggen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander