Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Een moment van tevredenheid
Bob E1bracht, 21 december 2009

Dit artikel werd eerder door Pro Republica geplaatst, en wij wilden het u graag nog eens onder de aandacht brengen.

Gisterenavond stuurden wij de brief van Balkenende inzake het Mozambikaanse vakantiehuis rond onder alle Pro Republica-medewerkers, alsmede de uitvoerige antwoorden op de vele kamervragen. Tevens werd er gepolst wie van ons volgende week in de gelegenheid zou zijn het spoeddebat bij te wonen om daar verslag van te doen. Vorige keer, op 8 oktober, moesten Ton Biesemaat en ik eraan geloven. Maar ook beraadden wij ons over het angstvallig achtergehouden rapport van Alessandra Soresina, dat ons ieder moment via duistere omwegen ter hand gesteld zou gaan worden. Balkenende ontkende thans in deze antwoorden glashard het rapport in bezit te hebben en de kroonprinselijke stichting is de volksvertegenwoordiging immers niets verplicht. In elk geval hadden wij besloten geen medewerking te verlenen aan de documentaire van Zembla, die hierover een uitzending op 20 december in de planning hadden. Onze inschatting was dat Pro Republica zelf met dat rapport harder zou kunnen toeslaan dan wellicht eventjes genoemd te worden op televisie. Het gaat - zo was onze afweging - niet om ons of onze eer, maar om de zaak.

En nu is het ineens allemaal afgelopen. Het voelt alsof je net een prachtige republikeinse website hebt opgebouwd en dan plotseling de monarchie valt; alsof je je als eerstejaars student hebt ingeschreven aan faculteit theologie en er dan ineens bewezen wordt dat god helemaal niet bestaat. Maar toch gunnen wij onszelf heel eventjes een moment om tevreden te zijn. Na ruim anderhalf jaar ploeteren, zorgvuldig en heimelijk weggestopte informatie proberen weer op te vissen, de onstane puzzelstukjes aan elkaar te plakken, trachten er een begrijpelijk en consistent verhaal van te maken, knokkend voor iedere millimeter en tussentijds - meestal vergeefs - proberen de zaak onder de aandacht van pers en parlement te brengen. Duwen en trekken om te proberen de geoliede oranje leugenmachine uit het lood te krijgen.

Speculeren over wat nu precies deze omwenteling in gang heeft gezet is op dit moment zinloos: zoals dat nu eenmaal gaat in een constitutionele monarchie zullen wij dat - als we geluk hebben - pas te weten komen als een hoogbejaarde Balkenende met krakende stem uit de school klapt, of een promovendus over vijftig jaar onderzoek doet naar 'Willem de Overbodige en de kwestie Machangulo'. Of dat zal gebeuren onder koningin Amalia of in de Republiek Nederland in een federaal verenigd Europa valt vooralsnog te bezien.

Nu van belang is vooral: stug dóórgaan. Het mag dan inderdaad een gewonnen slag zijn, en misschien - héél misschien - hebben wij met z'n allen daar een klein beetje aan bijgedragen. Maar ook dat is niet belangrijk. Liever stellen wij ons de vraag wat wij hiervan geleerd hebben:

  1. Wij hebben geleerd dat deze mensen alleen nog maar door de politiek te corrigeren zijn. Sociaal zijn zij immers volkomen ontspoord, verknipt en de totaal de weg kwijt. Misschien kun je dat hen niet eens zozeer kwalijk nemen: van jongs af aan zijn zij door iedereen naar de mond gepraat, hebben altijd in een kiezende positie verkeerd, terwijl alles en iedereen om hen heen als een knipmes boog - en dat al generaties lang. Terwijl de oppositiepartijen goede sier maken met deze (voorlopige?) afloop, geloof ik dat het eerder de massieve druk van de publieke opinie is geweest die de doorslag gaf. Laten wij ervoor waken niet in de valkuil van de ceremoniële monarchie te trappen. Los van het feit dat wij dan helemaal nooit meer van deze vreemde snuiters afkomen - zij zijn dan immers geheel onkwetsbaar geworden - vervalt dan namelijk de enige corrigerende factor: de politiek. Wij hebben geleerd dat deze kwestie een zoveelste schakel vormt in de historische sequens van afgedwongen privileges. Zonder uitzondering is ieder, maar dan ook ieder privilege deze mensen altijd politiek afgedwongen. Dat zullen wij nimmer uit het oog verliezen.

  2. Wij hebben geleerd dat de druk van deze onfrisse lieden op het kabinet gigantisch is. Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad had Balkenende het over drie zaken: [1] het presidentschap van Europa, [2] de zorgwekkende ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland, en [3] het vakantiehuis van een prins. Stop nu even met lezen, en neem even een slokje thee, of geef de hond een aai. Druk heel even op de reset-knop van uw hersens. Oké? Daar gaat -ie weer: presidentschap van Europa, stijgende werkloosheid en vakantiehuis kroonprins. De aanwezige pers had uitsluitend aandacht voor het laatstgenoemde onderwerp: het vakantiehuis van een prins. Het behoeft geen nadere toelichting dat deze gekte alle voorstellingsvermogen overstijgt en eigenlijk met geen pen is te beschrijven. U hebt ongetwijfeld onze regeringsleider zien zweten, zeker op het moment dat iemand vroeg hoelang hij hier al van op de hoogte was. Ik kreeg het zowaar echt even met de arme man te doen, want hij zat als een rat in val: zou hij zeggen naacute; zijn brief aan de Kamer, dan was hij dus gewoon voor schut gezet door meneer Van Amsberg. Maar zou hij zeggen er vóór, dan maakte dat zijn brief en uitvoerig juridisch onderbouwde antwoorden op de kamervragen ter verdediging van het project volstrekt onbegrijpelijk. Want zo werkt een constitutionele monarchie: sociaal verknipte, maar wettelijk onschendbare sprookjesfiguren rotzooien maar wat aan en belasten de regering bovenmatig en zetten de premier zonder enige remming voor schut. Dit willen we niet, en moeten wij ook niet willen.

  3. Wij hebben geleerd deze rare familie stelselmatig te wantrouwen. Ze kunnen sociaal dan wel volkomen ontspoord zijn; gek zijn ze allerminst. Integendeel zelfs. Wij hebben ze leren kennen als sluw, gewiekst, gehaaid, leugenachtig, fascistoïde, cynisch, hypocriet en inhalig,- maar marketingtechnisch uiterst kundig en zeer ervaren. Zij kunnen als geen ander emoties bewerken, zodat zij in de beleving en perceptie van de grote massa toch charmant weten over te komen. Ofschoon het aandeel oranje-hysterici zienderogen afneemt, is onverschilligheid voor deze mensen vooralsnog voldoende om hun parasitaire rit zo lang mogelijk uit te kunnen zitten. Want dit is de grote grootste vijand van het republicanisme: de indifferente burger die mompelt 'Ach, laat dat mens toch, ze doet toch niemand kwaad, waar maak je je toch druk om?' - enfin, u kent die mantra wel. Wij vertrouwen deze mensen niet, zelfs niet wanneer zij nu een project als Machangulo laten vallen. Afgedwongen, laten wij dat vooral niet vergeten. Zien wij hen ervoor aan om - bijvoorbeeld - hun huis aan de Stichting Administratiekantoor Machangulo te verkopen om het daarna van zichzelf te huren? Het antwoord daarop luidt: ja, een volmondig ja. Voor zoiets doortraptst zien wij ze inderdaad aan. Om die reden zal Pro Republica het dossier Machangulo niet sluiten en ze onophoudelijk en onvermoeibaar op de voet volgen en op de huid blijven zitten.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander