Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Doodlopende weg
de webredactie

In de levenscyclus van een monarchie doen zich verschillende ontwikkelingsstadia voor: van de absoluut heersende monarch tot een sukkelige lintenknipper, althans, zo wil men ons doen geloven. Daar tussenin bevindt zich een veelheid aan contractvormen, waarbij de vrijheid van de burgers gewaarborgd wordt door een grondwet. Wat ooit begon als een absolute alleenheerschappij, waarbij soms de koning zelfs de personificatie van de staat of wet zélf was (Louis XIV: 'L'État, c'est moi') eindigt met een volledig gedepolitiseerd koningschap, waar de monarch uitsluitend nog een protocollaire functie vervult.

Het lijkt een logische gedachte om de koning uit de regering te willen, want inderdaad, iemand die niet gekozen is heeft in een democratie niets in een regering te zoeken. Staatsaangelegenheden laten wij liever over aan mensen die het volk daartoe gekozen heeft en die daar ook op aangesproken kunnen worden. Of dat nu om het aanwijzen van een kabinetsformateur gaat of het plaatsen van een handtekening onder een wet, het is volstrekt onacceptabel dat door iemand te laten doen die toevallig in een bepaalde wieg lag. Het politiek amateurisme dat bedreven wordt door onschendbare hobbyisten, die bovendien geen enkel besef hebben van hoe de allerdaagse wereld in elkaar steekt is inderdaad een doorn in het oog van iedere democraat.

Net als Zweden staat België op dit moment op het punt om de monachie totaal uit te hollen tot slechts de ceremoniële schil overblijft, en de toekomstige koning alleen nog maar toe te staan linten door te knippen en wat naar het volk te zwaaien. Nu zijn daar in België ook zeer urgente redenen voor, want bruiner dan kroonprins Filip kun je ze inderdaad nauwelijks bakken. Deze nationale pias doet keer op keer iedereen versteld staan met zijn onbedoeld hilarische onhandigheden, maar staatsrechtelijk zijn de risico's eenvoudigweg te groot. Dat is natuurlijk ook de consequentie van een erfelijk bestuurlijk ambt, vandaar dat een meerderheid van het Belgische parlement hier dan ook definitief vanaf wil door de koning uit de regering te verwijderen. Dat gebeurde eerder in Zweden, en onlangs nog in Luxemburg. Dat zal het bestel er inderdaad een stuk transparanter en dus ook democratischer op maken.

Toch zijn er goede redenen om geen ceremonieel koningschap te willen. Nederland zal gewoon een monarchie blijven, de koning blijft gewoon staatshoofd, u en ik blijven onderdanen(!), rare regelingen zoals de ministeriële verantwoordelijkheid zullen gehandhaafd blijven, en de familie zal nog steeds op de begroting van de staatskas blijven drukken. Maar het allerergste is: als gevolg van hun totale onkwetsbaarheid komen we nooit meer van ze af en is er geen weg meer terug. Laat dat goed tot ons doordringen. Nú kunnen we nog kamervragen stellen over bijvoorbeeld de laatste dubieuze vastgoedinvesteringen in Argentinië, en probeert Balkenende zich er onderuit te wurmen door te stellen dat dit een privéaangelegenheid van de prins is, die vervolgens weer door staatsrechtgeleerden aangevochten wordt. In een ceremoniële monarchie is iedere reden om kamervragen te stellen definitief verdwenen, want de koning staat dan geheel buiten de regering en is alles per definitie een privéaangelegenheid. Niet-politieke, maar wel zeer invloedrijke baantjes, zoals een commissariaat bij de Nederlandsche Bank, zullen ze gewoon blijven vervullen.

Pro Republica heet zo, omdat wij voor de republiek zijn: de enige gezonde uitweg uit dit rare middeleeuws monarchale relict. Wij willen een blakend gezond politiek bestel, geen halfbakken bedlegerige patiënt die lintjes doorknipt. Wij zwichten niet voor de verleidingen van een gedepolitiseerd koningschap, hoe prettig het ook zou zijn om op korte termijn geen koninklijke bemoeienissen meer te hoeven dulden in regeringsaangelegenheden. Pro Republica prefereert de langere, moeizamer maar compromisloze weg waarbij het gehele monarchale systeem op de schop gaat. Het ceremonieel koningschap is een doodlopende weg, en de enige gezonde volgende stap in de levenscyclus van onze monarchie is: opheffen, door vroegtijdig de afrit met het bord 'republiek' te nemen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander