Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Diffuse petten
de webredactie

Nederlandse republikeinen bevechten en bepleiten een beetje saaie, maar best wel ingewikkelde zaak. In de kern is die zaak misschien wel heel eenvoudig - omdat het maar zoiets kleins betreft - maar in de praktijk leidt het veelal tot hypercomplexe situaties, die in het bijzonder ons bestuurlijk apparaat vertroebelt. Zodra namelijk die betrekkelijk eenvoudige kern wordt losgelaten om een voorbeeld van de praktische uitwerking daarvan te bespreken wordt alles plotsklaps heel moeilijk. Dat maakt ons republikeinse verhaal lastig verkoopbaar.

Vandaag mochten wij wederom getuige zijn van zo'n voorbeeld: de Nationale Ombudsman doet verslag van een onderzoek naar klachten van de heer De Roy van Zuydewijn over 'een gedraging van de minister van Algemene Zaken', plus een samenvattend persberichtje. Aan ons, als republikeinen, de taak hieruit te destilleren wat voor ons relevant is. Dat is om velerlei redenen geen gemakkelijke opgave. Allereerst is daar de klagende persoon, rondom wie er in de loop der jaren - al dan niet terecht - een massief publiek (voor)oordeel is opgebouwd, en dan hebben wij te maken met de gelaagdheid van de persoon die de klacht betreft.

Desalniettemin zullen wij toch een poging wagen de gehele complexe kwestie in samenvattende punten op een rijtje te zetten:

 • Het verhaal van De Roy van Zuydewijn is enorm, in kwantitatieve zin. Verschillende medewerkers van Pro Republica kennen De Roy van Zuydewijn persoonlijk - goed tot zeer goed - en hebben keer op keer ervaren hoe groot zijn, overigens niet zelden warrige, verhaal is.

 • De persoon over wie geklaagd wordt is de minister van Algemene Zaken. Dit is de premier, de regeringsleider - en nu begint het ingewikkelde deel - degene die verantwoordelijk is voor alle gedragingen van het regeringshoofd.

 • Het regeringshoofd is in privé mevrouw Van Amsberg, die daarnaast bijvoorbeeld ook nog voorzitter is van het bestuursorgaan dat haar - zichzelf dus - adviseert en zonodig vervangt: de Raad van State. In geen enkele van genoemde hoedanigheden is zij echter verantwoordelijk voor haar handelen. Dat is namelijk de regeringsleider.

 • De heer De Roy van Zuydewijn maakte ooit deel uit van de familie van mevrouw Van Amsberg, en is daar - om wat voor reden dan ook - in ongenade gevallen. Dit speelde zich af binnen het private domein van mevrouw Van Amsberg en valt als zodanig buiten de jurisdictie van de Nationale Ombudsman 1.

 • Vervolgens zette mevrouw Van Amsberg een andere hoed op, namelijk die van regeringsdeelnemer. In die hoedanigheid gaf zij opdracht aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst onderzoek te verrichten naar de heer De Roy van Zuydewijn, ten behoeve van haar private belangen.

 • Opdracht tot dit onderzoek was ongeoorloofd, omdat dit buiten het medeweten van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken om is verricht.

 • Ofschoon ongeoorloofd, is de kameleon Van Amsberg hier nimmer op aanspreekbaar: staatsrechtelijk dient de premier in zijn hoedanigheid van minister van Algemene Zaken hierop te worden aangesproken.

 • De minister van Algemene Zaken was weliswaar niet op de hoogte van het door het staatshoofd geëntameerde onderzoek, maar is er uit de aard der zaak wel voor verantwoordelijk en reageert reflexmatig protectionistisch en defensief. [  1  ], [  2  ], [  3  ], [  4  ], [  5  ].

De relevante conclusies voor de republikein:

 1. Uit het geheel aan klachten van De Roy van Zuydewijn kon de nationale Ombudsman uitsluitend die elementen selecteren die onder zijn jurisdictie vallen, en dat zijn die welke zich beperken tot de overheid.

 2. Omdat de oorsprong van de handelingen van mevrouw Van Amsberg in haar private domein ligt, maar zich procedureel in het publieke domein voortzet en vervolgens de aansprakelijkheid van dit diffuse geheel bij iemand anders ligt, is elke klacht of verweer bij voorbaat reeds zinloos en juridisch kansloos.

 3. Zou de Nationale Ombudsman republikein geweest zijn, dan had hij uitsluitend al op grond van de structuur van ons bestel, geen enkele klacht van de heer De Roy van Zuydewijn in behandeling genomen. Vanwege de diffuse grens tussen het private en publieke domein van ons staatshoofd is elk verweer op voorhand tot mislukken gedoemd.

 4. De verschillende petten van die ene enkele persoon, die zich als een kameleon dan weer in het private, dan weer in het publieke domein kan bewegen, daarbij vrijelijk en oncontroleerbaar gebruik kan maken van verschillende overheidsorganen zoals veiligheidsdiensten, en daarbij bovendien ook nog eens politiek en juridisch immuun opereert, demonstreert de open zenuw van ons bestel.

Daar is slechts één kruid tegen gewassen: de republiek.

 

 


1 'Veel van het door verzoeker beschrevene had echter geen betrekking op de overheid, maar op de Koninklijke Familie. Enerzijds heeft de Nationale ombudsman geen bevoegdheid over gedragingen van leden van de Koninklijke Familie, anderzijds geldt ook dat de aangeroerde kwesties de persoonlijke levenssfeer betreffen van de betrokken personen en dat die persoonlijke levenssfeer dient te worden gerespecteerd.' (Rapport Ombudsman, pag. 22)

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander