Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De naakte professor
Ton Biesemaat

Cees Fasseur reageert in het NRC van 17 december 2009 op een ingezonden artikel van Jort Kelder en Harry Veenendaal naar aanleiding van hun boek over de wapensmokkel naar en staatsgreeppoging in Indonesië. Hij doet dat op een doorzichtige wijze: "Ik ben professor dus alwetend en Kelder en Veenendaal handelen in heilige onnozelheid". Fasseur concentreert zijn verdediging van zijn kasteelroman over het huwelijk van Juliana en Bernhard op het vermeende feit dat in het Koninklijk Huis-archief niets te zou zijn over Bernhards ambitie onderkoning van Indonesië te worden. Iets wat hij in zijn kasteelroman in de doofpot stopt.

Daarbij tracht hij manhaftig te verdedigen dat hij toegang kreeg tot het Koninklijk Huis-archief en anderen niet. Daar zit al het eerste gigantische zwaktebod in Fasseurs orangistische geschiedvervalsing. Waar beter dan op de Pro Republica-website wordt het verwoord? 'Publiceer als wetenschapper een verslag over een geslaagde koude kernfusie in de Scientific American vergezeld van de mededeling dat het experiment echter niet herhaalbaar is, omdat de bronnen slechts éénmalig en exclusief voor jou toegankelijk waren, dan is hoongelach terecht jouw deel.'

Fasseur is bij het schrijven van zijn kasteelroman met open ogen in de val getrapt die Harry Veenendaal voor hem had neergezet. Veenendaal gaf Fasseur de beschikking over de dagboeken en andere documenten uit het privé-archief van Gerrie van Maasdijk. Van Maasdijk was naast grootaandeelhouder van De Telegraaf en directeur van de NV Rotatiepers, waar de krant gedrukt werd, ook kamerheer in buitengewone dienst van koningin Juliana. In zijn kasteelroman zet Fasseur actoren uit de periode - die we kennen als de Greet Hofmans-affaire - weg als intriganten en fantasten. Personen zoals Van Maasdijk die niet te vertrouwen zijn. Fasseur schrikt er zelfs niet voor terug om zoiets dubieus als een grafologische analyse te gebruiken om Van Maasdijk te besmeuren. Nu was Gerrie van Maasdijk in die jaren vijftig een uitgesproken tegenstander geworden van Prins Bernhard. Wie het Van Maasdijk-archief intensief bestudeert - iets wat Fasseur dus gezien zijn kasteelroman bewust heeft nagelaten! - ziet dat de notities en observaties over Bernhards wapensmokkel en staatsgreeppoging van Van Maasdijk in zijn dagboeken naadloos overeenkomen met een andere bron. Een bron die Fasseur ook doelbewust heeft genegeerd of in de beproefde Fasseur methodiek belachelijk maakt. De professor spreekt dus het moet waar zijn! Andere onderzoekers krijgen niet de mogelijkheid de verborgen bronnen van de zur Lippe/Van Amsberg-kliek te bestuderen. Fasseur haalt zijn lakeienschouders op. Hij zegt in het NRC-artikel letterlijk: 'Tot dan toe zullen belangstellenden op mijn kompas moeten zeilen. Ja, dat is wel behelpen, ik weet het, maar het is voorlopig niet anders.' Met deze onsterfelijk belachelijke woorden voor een academicus diskwalificeert Fasseur zich definitief als wetenschapper. Hoongelach is terecht Fasseurs deel.

Wat is die andere bron die zo goed aansluit op het privé-archief van Gerrie van Maasdijk? Fasseur kreeg ook als eerste en exclusief toegang tot geheime documenten van de marechaussee over de wapensmokkel naar Indonesië van Bernhard en zijn kringen. Die smokkel was al jaren aan de gang, al voor de soevereiniteitsoverdracht. Dat kan dus zelfs betekenen dat met door Bernhard zur Lippe en zijn kringen gesmokkelde wapens op Nederlandse troepen is geschoten. Na het landverraad van Bernhard in de aanloop naar de meidagen van 19401 tekent zich hier mogelijk een tweede affaire af waarbij door indirect toedoen van zur Lippe Nederlandse militairen zijn gesneuveld. Fasseur heeft deze marechausseerapporten die op het Ministerie van Algemene Zaken worden bewaard als eerste ingezien2. Pas na verschijning van zijn kasteelroman konden nijvere speurneuzen waaronder ondergetekende3 via WOB-procedures deze documenten inzien. Fasseur schuift de marechausseerapporten net als het Van Maasdijk-archief, die zo mooi aansluiten op de marechausseeverslagen, terzijde. Het is allemaal niet waar van die wapensmokkel en staatsgreeppoging omdat de professor niet wil dat het waar is.

De naakte professor Fasseur rest in zijn paniek in het NRC-artikel niets anders dan op zijn strepen te gaan staan. Ik ben professor en Veenendaal en Kelder zijn de heilige onnozelen. Veenendaal is de Sancho Panza van Jort Kelder. Wild slaat de naakte professor om zich heen en daarmee wat nog rest van zijn wetenschappelijke reputatie te grabbel gooiend. Hoe zei professor Lafeber het ook al weer minder vleiend over zijn collega? '...hedendaagse geschiedgenoten of fasseuristen... (toespraak deel 2)'

Sluiten we af met een citaat van Fasseur uit zijn diep-tragische NRC-artikel: '..ik prijs de moed van Hare Majesteit dat zij haar archief, ook voor zover het een pijnlijke episode uit het leven van haar ouders betreft, zo kort na hun dood en zonder enig voorbehoud aan mij ter beschikking heeft gesteld.' Hier spreekt de lakei en de geschiedschrijving huilt.


1 Zie mijn boek Bernhardgate.
2 De vraag kan worden gesteld waarom deze marechausseerapporten uit 1950 niet volgens de archiefwet zijn overgebracht naar het Nationaal Archief zodat ze toegankelijk worden voor elke burger.
3 Ondermeer Gerard Aalders van het NIOD en Harry Veenendaal, Aalders zal in het voorjaar van 2010 met een studie komen over de wapensmokkel waarbij hij zich ook zal baseren op documenten van de Britse geheime dienst MI5.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander