Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De crisis
Ton Biesemaat

Het fundament van de monarchie vertoont stevige scheuren. Zoals betaamt bij een optische illussie is het bastion nooit een bastion geweest. In de 19e eeuw gesticht was de monarchie nimmer onder grote delen van de bevolking geliefd. We herinneren ons nog de bijnaam 'koning gorilla' voor Willem III. Toen was het ook al een monarchaal zooitje, met een zelfverrijkende kliek.

De Oranjes liftten daarna mee op het opkomende nationalisme en de angst die de internationale sociale onrust - culminerend in de Russische revolutie van 1917 - teweeg bracht. Laten we zeggen dat de Oranjes een vluchthaven waren voor de christelijke partijen, hoewel de katholieken altijd een zeker wantrouwen behielden ten opzichte van de zeer protestantse Wilhelmina die niets met het Vaticaan te maken wilde hebben. Maar zelfs in die gloriedagen van de Oranjes toen in 1918 bij Troelstra's mislukte polderrevolte in een georkestreerde show de koets op het Haagse Malieveld door Oranje-aanhangers werd getrokken bleef er een grote maatschappelijke oppositie bestaan tegen de monarchie. De SDAP bleef in principe tegen het koningshuis, kom daar eens om bij de mislukte en huichelachtige PVDA. Daarnaast trouwde Wilhelmina met Prins Hendrik en voer in de Eerste Wereldoorlog angstig dicht langs de pro-Duitse kant. Mede daardoor wantrouwden Engeland en Frankrijk het zogenaamd neutrale Nederland. Hendrik met zijn seksuele escapades was een extra barstje in het hypcriete glazuur van het huis van Oranje.

De aardbevingsscheur in het fundament van de monarchie voltrok zich in 1936 toen de aartsschurk en SS'er zur Lippe zich verloofde met de naïeve Juliana. Toen infecteerde het koningshuis zich met een crimineel virus, een ongeneeslijke ziekte. De incubatietijd duurde tot 1976 toen het Lockheed-schandaal aan het licht kwam. Met veel PVDA-Ome Joop injecties werd de zieltogende patiënt op de been gehouden. Maar steeds weer stak het zur Lippe-virus de kop op. Gestaag breekt dit virus de bouwval van het operettehuis af, want het virus is niet met zijn gastheer in 2004 overleden. Dat virus heeft de patiënt waarschijnlijk zo verzwakt en het denkvermogen aangetast dat er steeds vreemdere beslissingen werden genomen. Het immuunsysteem werd steeds meer aangetast waardoor het Argentijns-fascistoïde virus zich naast het zur Lippe-virus kon nestelen.

In doodsnood kreeg de patiënt door wijlen dokter Klaas Bruinsma cocaïne voorgeschreven. Het beoordelingsvermogen, het zicht op de werkelijkheid verdween. De patiënt in ijltoestand besefte niet meer dat het natuurlijke milieu, waarin het als een verwend varken in de modder genoegelijk rondwentelde, definitief was veranderd. Op internet begon de ijskoude republikeinse volksstorm te blazen. De spindokters zagen in hun wanhoop maar één uitweg. Machangulo, het Mozambique-gezwel, wegsnijden. Maar daarmee wordt de patiënt uitstel van executie verleend. Verslaafd aan geld en macht is de monarchie zoals de dodelijk zieke patiënt verslaafd is aan morfine. Het verzacht de realiteit. Maar die realiteit is niet te stuiten. De economische en financiële crisis is natuurlijk nog lang niet voorbij. Dat vertellen de spindokters wel aan de patiënt maar het is een illusie. Slaat de recessie over een paar jaar toe nadat de miljardenkredieten zijn uitgewerkt en niet terugbetaald kunnen worden dan luidt de doodsklok voor het koningshuis. Het internetvolk is te goed geïnformeerd en weet met haar verrekijkers alles over de monarchale erosie, zelfs de kleinste barstjes in het fundament zien ze. In die recessie trekken ze het vermolmde, krakkemikkige maar dan nog immer hautaine gebouw omver. Met een monarchie die wankelt van het nog enigszins wakkere Beatrix-stadium naar het comateuze WimLex-Zorreguieta stadium zijn de laatste jaren geteld. Voor de republikein worden het genoeglijke jaren. Laat de crisis komen!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander