Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Bumperkleven
de webredactie

Discretie als hoeksteen van de constitutionele monarchie

Misschien wel het meest essentiële aan de hedendaagse monarchie is discretie. Dat geldt met name voor het politieke aspect, dat daarom ook de kern van het republikeinse bezwaar is tegen de monarchale regeringsvorm. In een moderne democratie is transparantie van bestuur een belangrijk streven, maar de monarchie, die daar als een vreemde kop aan is vastgeschroefd, laat het geheel als een vreemde Minotaurus op het Binnenhof ronddolen. Wat er in het lichaam gebeurt is middels parlementaire controle nog wel enigermate te volgen, maar wat zich in die rare kop afspeelt blijft per definitie in duistere nevelen gehuld. We kunnen dat niet weten, en we mogen het niet weten. De regeringsleider zwijgt als het graf zodra het gaat om uitspraken, meningen en ontmoetingen met het regeringshoofd. De eerste handelt namelijk op basis van een kiezersmandaat, terwijl de ander er zonder democratisch legitieme reden zit en dus afscherming behoeft. Discretie is de kern en de essentie van het constitutioneel koningschap, dat de premier - niet in de laatste plaats - in zijn eigen belang betracht.

 

Omdat bescheidenheid in de eigen presentatie nu bepaald niet de sterkste eigenschap van de monarch is, speelt discretie echter een minstens evenzo belangrijke rol in het private en niet-politieke domein. En dat geldt niet alleen de monarch, maar een ieder die daaruit voortkomt en er eventueel tegenaan trouwt legt de directe omgeving een dwingende regel van discretie op. Zoals wij niet mogen weten hoe de politieke vork in de steel zit, zijn er kennelijk ook redenen al hun andere activiteiten af te willen schermen. Niet dat die nu zo vreselijk interessant zijn - ook zij poetsen gewoon hun tanden voor het slapen en moeten geregeld naar het toilet - maar juist daarin zit het 'm. De imperfectie, het menselijke aspect, om preciezer te zijn: het menselijk falen moet tegen elke prijs verborgen blijven. In sociaal verband mag een menselijke mevrouw, die vanwege haar huwelijk van tot goddelijke prinses is getransponeerd, niet gezien worden wanneer zij bang is en een jongetje omver duwt. Van wie geboren is uit de baarmoeder van een Goddelijke Uitverkorene, die - aldus Fasseur - regeert in Naam van het Volmaakte, mag niet bekend worden dat het in wezen een incompetente domoor is, en mag al helemaal niet neuspeuterend op de tribune van Beijing worden waargenomen. Als exclusief leverancier van status geldt voor een ieder aan wie De Familie omgang met hen toestaat de vuistregel: mondje dicht, en wie tóch uit de school klapt vliegt eruit.

Toch gebeurt het af en toe dat iemand wél praat, zoals bijvoorbeeld deze week. De directeur van het Amsterdamse Goethe-Institut Kathinka Dittrich licht een tipje van de sluier op over de mateloze geldingsdrang van het tegen De Familie aangetrouwde burgermeisje Petra Brinkhorst. Onlangs legde Dittrich haar functie als bestuursvoorzitter van de gerenommeerde European Cultural Foundation (ECF) namelijk neer. De deal met De Familie zag er als volgt uit: de stichting verkreeg geldelijke middelen van het Bernhard Cultuurfonds, dat het op zijn beurt weer aan verschillende loterijen onttrok, en in ruil daarvoor mocht De Familie dan een beschermheer of beschermvrouw leveren. Zo waste de ene hand de andere, de stichting heeft geld en De Familie kan verder de schijn ophouden sociaal bewogen en cultureel geëngageerd te zijn, wat weer goed is voor hun populariteitsindex. Net zoals alle andere 'bezigheden' van de familieleden betreft het echter een volledig inhoudsloze taak: je naam ergens aan verbinden, een beetje glimlachen en zwaaien, en verder niets. Inhoudelijke bemoeienissen door de beschermheer of -vrouw zijn volstrekt ongewenst en dus ook statutair uitgesloten.

 

Mevrouw Petra - die zich kennelijk voor haar burgerlijke voornaam schaamde en dus maar veranderde in het chiquere 'Laurentien' - begon echter meer en meer operationele taken op te eisen, lapte stampvoetend (waar kennen we dat toch van?) de stichtingsstatuten aan haar laars en eiste over alles mee te mogen beslissen. Volgens afspraak lachte de aangetrouwde rijtjeshuis-prinses weliswaar naar buiten toe, maar intern behandelde zij het stichtingsbestuur als den letzten Dreck, aldus Dittrich. Uiteindelijk resulteerde dat in een volledig lamgelegde organisatie die keihard voor mevrouw Petra werkte en eigenlijk alleen nog maar met zichzelf bezig was met interne procedures en statuten die mevrouw Petra gewijzigd wilde hebben zodat zij zeggenschap zou verkrijgen. Dittrich vermoedt dat Petra's gedrag te verklaren is vanuit haar burgerlijke achtergrond en zich wil bewijzen tegenover De Familie. Zo berispte zij de stichting toen zij vergeten hadden 'HRH' (Her Royal Highness) voor haar naam te schrijven. Dittrich begreep, met name uit de hoek van de loterijen, dat er tegen dit arrogante koninklijke bumperkleven niets te beginnen was en stapte dus maar op.

Tenslotte de voorspelbare ontkenningsreflex, namelijk wanneer iemand het zwijgdictaat overtreedt. Dittrich eruit laten vliegen kon niet meer, want dat had zij immers reeds uit eigen beweging gedaan. Dus laat mevrouw Petra - zich thans presenterend met haar titre de Courtoisie als 'Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg-Brinkhorst' (15 woorden, waarvan 12 Hoofdletters) - via de RVD weten 'zich op geen enkele manier te herkennen in de geschetste gang van zaken'.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander