Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Brief van een Pro Republica-lid aan kamerlid Van Beek (VVD)
door de webredactie

Naar aanleiding van de ingediende moties bij het debat van 8 oktober voerde een lid van Pro Republica* de volgende correspondentie met het Tweede Kamerlid Willibrord van Beek (VVD).

Van: JB
Verzonden: zaterdag 10 oktober 2009 14:02
Aan: Beek van W.I.I.
Onderwerp: stemming a.s dinsdag moties omtrent Koningshuis

Geachte heer Van Beek,

Als overtuigd republikein en liberaal heb ik uw bijdrage in het debat in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag met gemengde gevoelens aangehoord.

Ik verschil met u van mening dat een monarchie in een democratie past; zolang dit blijft bestaan is er sprake van een schijndemocratie.

Uw gaf wel aan op de hoogte te zijn van veranderende sentimenten t.a.v. de familie Van Amsberg (belasting betalen). Hier spreekt realiteitszin en zet dat dan eens om in steun voor de moties van oa. de SP.

Het zou de VVD sieren om ook het debat aan te gaan over de rol van de monarchie in deze tijd. Nederland is zo onderhand met veel hoogopgeleide mensen (waartoe ik mijzelf ook reken) de risee van Europa aan het worden met een constitutionele monarchie.

Ik heb altijd VVD gestemd, maar neig nu toch echt om bij de eerstvolgende verkiezingen PVV te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Bussum, Mevrouw J.B.

Van: Beek van W.I.I. [W.vanBeek@tweedekamer.nl]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2009 13:31
Aan: JB
Onderwerp: RE: stemming a.s dinsdag moties ontrent Koningshuis

Geachte mevrouw,

Dank voor uw mail van 10 oktober. De VVD is van mening dat het Koninklijk Huis ook belasting moet gaan betalen. Daartoe moeten geen moties van de SP worden gesteund maar moet de grondwet worden gewijzigd. Helaas is daar tot op dit moment geen Kamermeerderheid voor te vinden. Ook vindt u dat de discussie over de rol van de monarchie moet worden aangegaan door de VVD. Vooralsnog ziet de VVD geen aanleiding om onze staatsinrichting grondig te veranderen.

De VVD voelt niets voor het zogenaamd Zweedse model. Als we af willen van de monarchie dan lijkt ons een direct door het volk gekozen staatshoofd de beste oplossing.

Het Koningshuis heeft nog altijd een groot draagvlak onder de bevolking maar ook internationaal staat ons koningshuis in hoog aanzien. Zolang dat zo is lijkt ons een discussie over iets anders weinig zinvol.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie Tweede Kamer der Staten - Generaal

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
070-3182899
w.vanbeek@tweedekamer.nl

*gegevens bij de redactie bekend

Afgezien van de aantoonbaar achterhaalde mantra over het vermeende 'grote draagvlak voor het koningshuis', willen wij bij dit curieuze antwoord twee opmerkingen plaatsen:

 1. Tussen de twee opeenvolgende zinnen 'De VVD is van mening dat het Koninklijk Huis ook belasting moet gaan betalen.' en 'Daartoe moeten geen moties van de SP worden gesteund maar moet de grondwet worden gewijzigd.' heerst een merkwaardige spanning.
  In de eerste zin geeft de parlementariĆ«r de mening weer van zijn fractie, terwijl hij in de tweede zin aangeeft een hierover ingediende motie niet te steunen. In plaats daarvan stelt hij voor de 'grondwet te willen wijzigen'. Zulke dingetjes regelt hij vanuit zijn oppositiebankje, zullen we maar denken. Naar onze mening begint een voorstel tot een (grond)wetswijzing altijd met een motie, althans, in zoverre dit een kamerinitiatief betreft.
  De heer Van Beek wekt de indruk weliswaar met de inhoud van de motie in te stemmen, maar deze niet te willen ondersteunen, louter omdat deze door de SP is ingediend. Voorts geeft dit alle ruimte aan de veronderstelling dat stemmingen over moties geen representatief beeld geven van de parlementaire verhoudingen: misschien stemmen wel meer fracties met ingediende motie-inhouden in, maar weigeren (om electorale redenen?) die openlijk te ondersteunen.

 2. En dan de zin 'Vooralsnog ziet de VVD geen aanleiding om onze staatsinrichting grondig te veranderen.'
  Het toverwoord in deze zin is 'vooralsnog',- dat enerzijds verwijst naar de achterhaalde mantra van het 'grote draagvlak', maar anderzijds duidt op politieke lamlendigheid van kwalijker soort. Enige tijd geleden sprak onze redactiemedewerker Bob E1bracht in informele sfeer met de heer Van Beek, waarbij het kamerlid zich liet ontvallen dat als Nederland opgezadeld zou zitten met een kroonprins als de Belgische Filip, 'wij het heel snel eens zouden zijn'. De vraag die zich hierbij opdringt is, wat nu eigenlijk het standpunt van de VVD ten aanzien van de huidige regeringsvorm als systeem is. De partij laat dat kennelijk afhangen van de mate waarin men op dat moment last ondervindt van de zittende monarch. Of Beatrix het goed doet weten we weliswaar niet - die onkunde is inherent aan het systeem van de constitutionele monarchie - maar kennelijk ervaart de VVD het momenteel - 'vooralsnog' - niet als hinderlijk. Echter, zou er een zwak begaafde troonopvolger aanstaande zijn, zoals thans in BelgiĆ« het geval is, dan ineens 'zouden wij het snel eens zijn'. Een helder politiek standpunt wordt verruild voor een flapperig argument dat, al naar gelang de wind waait, alle kanten op kan.
  Is dit nu de pragmatiek van het politiek bedrijf, of gewoon slap opportunisme? Wie het weet mag het zeggen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander