Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Breaking news
de webredactie

Toegegeven, we hebben u erin geluisd. Niet dat er geen breaking news is, want dat is er wel degelijk. Bijvoorbeeld dat er vandaag bij de gerechtelijke advertenties in Het Parool een berichtje is gepubliceerd dat er een dwangbevel openbaar is betekend ten laste van de zonder vaste woon- en verblijfplaats verkerende De Roy van Zuydewijn. Los van alle meningen en vooroordelen over zijn persoon mag iedereen helemaal zelf uitmaken wie en wat hierachter zit, daarvoor is namelijk niet zoveel fantasie nodig.

Neen, het breaking news dat wij u willen brengen is het bericht dat ons staatshoofd op diezelfde dag een werkbezoek heeft gebracht aan een zorgboerderij in Vlist met paarden en koeien. Jawel, u leest het goed. Dit was een werkbezoek. De reden daarvoor is dat Hare Grajesteit 'het een uniek project vindt'. De dieren worden namelijk verzorgd door verstandelijk gehandicapten, wellicht is dat de reden. Gaan we hier nu schamper over doen? Nee, dat willen we niet en doen we dus ook niet. Maar er is wel iets anders dat wij onder uw aandacht willen brengen en waar wij graag uw mening over willen horen.

U herinnert zich ongetwijfeld dat tijdens het debat op 8 oktober over de 'Begroting Huis der Koning' een voorstel is gedaan om de uitkeringen aan Beatrix, Willem-Alexander en Máxima met 20% te korten. Dit als gebaar, als blijk van solidariteit met alle Nederlanders die gebukt moeten gaan onder de gevolgen van de economische crisis. Van bevriezing van de uitkeringen zou volgens de premier geen sprake zijn, dus van een korting van 20% al helemaal niet. Maar nu komt het: als reden voerde Balkenende aan, dat wanneer dat zou gebeuren ons staatshoofd dienovereenkomstig 20% minder haar taken zou kunnen vervullen; en dat zou volgens hem zeer onwenselijk zijn.

Welnu, voornoemd werkbezoek is een voorbeeld van het vervullen van zo'n taak. Daar moet u zich ongeveer het volgende bij voorstellen: mevrouw Van Amsberg stapt in Den Haag in een AA-limousine, laat zich naar het plaatsje Vlist vervoeren, maakt ter plaatse een praatje met wat jongens die paarden aan het borstelen zijn, en na ongeveer twee uren stapt zij weer in diezelfde auto om zich weer huiswaarts te laten vervoeren. Al met al is mevrouw hier ongeveer een half dagje mee zoet.

Nu was dit slechts een voorbeeldje van de tientallen - zoniet honderden - soortgelijke taken van ons staatshoofd, waarvan het naar de mening van de premier het onwenselijk zou zijn dat daarop bezuinigd zou worden. Zo opende zij een week daarvoor een multifunctioneel woon-zorgcomplex in Arnhem. Bij al dit soort werkzaamheden is personeel betrokken, zoals chaufeurs en - uiteraard - beveiliging. Hier stoort ons één en ander aan, dat zal u niet ontgaan zijn.

  1. In de eerste plaats natuurlijk de geveinsde interesse voor dit soort onderwerpen. Wij hebben mevrouw in de loop der jaren vooral leren kennen als politiek bemoeizuchtig en macht- en geldbelust, en hebben alle reden aan te nemen dat dit soort plichtmatige uitjes voor haar niet meer zijn dan een schaamteloze façade waarachter in werkelijkheid een mateloze desinteresse schuilgaat.

  2. Voorts willen wij hardop de vraag stellen of de premier een gerechtvaardigde visie verwoordt wanneer hij stelt dat het wenselijk is dat het staatshoofd dit soort werk verricht. Want - het ging hier uiteindelijk om een financiële kwestie - deze mevrouw ontvangt van de staat hiervoor een jaarlijkse belastingvrije vergoeding van € 5,1 miljoen. Even uit de losse pols komt dat neer op zo'n slordige € 11.0001 belastinggeld2 dat er besteed wordt aan het halve dagje zorgboerderij Vlist.

Los van de inhoud van zo'n 'werk'bezoek en los van de door ons veronderstelde onoprechtheid, vinden wij dat dit buitenproportioneel hoog beloond wordt en dat het parlement - dat überhaupt al geen enkele controle op haar rol binnen de regering kan uitoefenen - werkbezoeken vooraf moet kunnen toetsen op relevantie en zinvolheid. Mocht het parlement van mening zijn dat zulks het geval is, dan dient de vraag gesteld te worden of dat door het staatshoofd - dat immers het hoogste bestuurlijke ambt van ons land bekleedt - uitgevoerd moet worden, of dat wellicht een andere - goedkopere - regeringsfunctionaris daarvoor ingezet kan worden. Het is niet ondenkbaar dat een korting 20% op de uitkering dan alsnog behaald kan worden.

Soms gebeurt het echter dat bepaalde taken van het staatshoofd worden overgenomen door haar jongere zuster Margriet. Die ontvangt weliswaar geen uitkering van de overheid, maar wordt voor haar werkzaamheden via Beatrix betaald en komt als zodanig ten laste van de Nederlandse belastingbetaler. Nu vernemen wij dat Margriet van 17 tot 20 november en van 23 tot 26 november in Nairobi de General Assembly en Council of Delegates of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies bijwoont. Zoals u ziet ontbreken de data 21 en 22 november. Gebleken is dat mevrouw Van Vollenhove voor die twee dagen even naar New York is gevlogen om met de voltallige familie een dansje3 te maken. Prima, dat moet ze zeker doen. Maar onze vraag luidt echter: wie betaalt dat retourtje Nairobi-New York?

Wij vrezen het ergste.


1 Gebaseerd op een 5-daagse werkweek en 24 vakantiedagen
2 Exclusief kosten, zoals inzet van bijvoorbeeld plaatselijke politie etc.
3 Reserveringen van € 10.000 - € 25.000 per tafel
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander