Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Belasting
Emma Westerling

Nog nadenkend over de ZEMBLA-uitzending, en dan met name de stukjes over de fabelachtige rijkdom van de 'Oranjes', vroeg ik mij af: waarom hoeven zij eigenlijk geen belasting te betalen? Toegegeven, als iemand tegen mij zei: 'Vanaf heden hoeft u geen inkomstenbelasting meer te betalen en ook geen successierechten, nee sterker nog, u krijgt elk jaar een vorstelijk (!) salaris en gratis vervoer te land, ter zee en in de lucht', ik zou het met beide handen aangrijpen, want wie wil dat niet? De eerlijkheid gebiedt het me hier te zeggen dat mijn verontwaardiging niet uitsluitend voortkomt uit mooie republikeinse gevoelens van egalit├ę, maar ook gewoon uit platte jaloezie.

Ik ben dus snel eens in de grondwet gedoken om op zoek te gaan naar wat achtergronden. Dat blijkt artikel 1 te zijn (met een vertaling naar de Wet op de Inkomstenbelasting). Artikel 1 luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. In artikel 1 van de Grondwet wordt bepaald dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Voor de inkomstenbelasting betekent dit dat niemand van belastingheffing mag worden uitgezonderd (Wet Inkomstenbelasting). Toen ben ik op zoek gegaan naar het artikel waarin staat dat de koninklijke familie is vrijgesteld van belastingbetaling.

Dat blijkt artikel 40 te zijn. Op grond van artikel 40 van de Grondwet betalen ze (samengevat) geen loon- of inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij van het rijk ontvangen. Ook betalen ze geen vermogensbelasting over dat deel van hun vermogen dat dienstbaar is aan de uitoefening van hun functie. Verder zijn ze vrijgesteld van de rechten van schenking en successie. Ook betalen ze geen belasting op personenauto┬┤s en motorrijwielen met AA-kentekens en hebben ze allerlei invoervrijstellingen (omzetbelasting en accijnzen). Leuk detail: de website van het Koninklijk Huis maakt melding van het feit dat 'De leden van het Koninklijk Huis de belastingen betalen die ook voor andere burgers van toepassing zijn, behoudens de specifieke in wet- en regelgeving opgenomen fiscale vrijstellingen'. Vooral dat laatste kun je bijna niet met droge ogen lezen, want welke belasting blijft er in godsnaam nog over voor de 'Oranjes' om te betalen behalve misschien de hondenbelasting!

Nu ben ik geen jurist, maar als ik artikel 1 naast artikel 40 van de Grondwet leg, beland ik toch in een lastige spagaat. Om het maar eens platjes te zeggen: waarom zij (art.40) wel en wij (art.1) niet? Op mijn zoektocht naar het waarom van deze grenzeloze discriminatie heb ik overigens al helemaal niets kunnen vinden in de grondwet. De legitimatie van deze bevoordeling is dus nog ver te zoeken. Nu lijkt mij dat het allerbelangrijkste artikel in de grondwet artikel 1 is en dat alle andere artikelen die daarna volgen, daar impliciet ondergeschikt aan zijn en zeker het gelijkheidsprincipe niet mogen schenden. Op geen enkele manier. Dat doet artikel 40 nu ronduit wel. Feitelijk zou op grond van de huidige grondwet, elke Nederlandse burger zich kunnen beroepen op behandeling volgens artikel 40, op grond van artikel 1.

Ik vermoed dat de grote Thorbecke deze inconsistentie nooit zou hebben getolereerd.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander