Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Een ander beeld van de vakantie in Bariloche
Paul Rosekrans

Forbes

In een artikel in NRC-Handelsblad van 17 augustus noemt prof. mr. Egbert Dommering, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, de mediacode van de RVD een overheidsmonopolie. De code bevordert censuur, welke op grond van de grondwet verboden is. In een interview met BNR, op donderdag 20 augustus uitgezonden, hekelt Dommering de ongelijkheid van kroonprins en andere ingezetenen in rechtsbescherming. De kroonprins krijgt gratis rechtsbijstand van de landsadvocaat terwijl ieder ander voor eigen rekening moet procederen indien men zich in zijn privacy geschaad acht, waar volgens de Grondwet, Hoofdstuk 1, artikel 1, allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Daarnaast is Hoofdstuk 2, artikel 24 van de Grondwet in ernstige tegenspraak met het genoemde artikel 1 uit Hoofdstuk 1: Alleen de wettige opvolgers van koning Willem I kunnen in aanmerking komen voor de functie van staatshoofd.

De Van Amsbergen gaan er vanuit dat verblijf in het buitenland, behalve bij officiële bezoeken, privé is, waarbij zij over het hoofd zien dat het koningsschap maar ook het kroonprinsschap een functie is die 365 dagen per jaar wordt uitgeoefend. Willem Alexander bereidt zich naar eigen zeggen en volgens de voorlichting van de RVD voor op het koningsschap. Wij moeten als burgers kunnen controleren of deze voorbereiding naar behoren geschiedt, ook tijdens de 32 vakanties per jaar die Willem Alexander denkt te moeten nemen. Ook in de vakantie gaat de voorbereiding op het koningsschap door. Met welke personen gaat het mogelijk toekomstig staatshoofd om? Welke invloeden ondergaat hij? Allemaal belangrijke zaken om de kwaliteit van de voorbereiding te kunnen beoordelen. Ook de keuze van de vakantiebestemming voor hemzelf en zijn gezin behoort hier toe.

Nu wil het geval dat Bariloche in Patagonië geen vanzelfsprekende en neutrale vakantie-omgeving is om je voor te bereiden op het koningsschap in Nederland. Bariloche is reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw een centrum van fascistische en nazistische praktijken, vooral door toedoen van een concentratie van Duitse immigranten. In de zogenaamde Club Andino Bariloche, officieel een bergsportvereniging, werd openlijk nazipropaganda bedreven. Ook is er een Duitse school waar Mein Kampf tot de verplichte leerstof behoort en waar de Schwastika-vlag regelmatig aan de gevel wappert. Wanneer na de oorlog Duitsers op de vlucht voor justitie wanhopig een toevluchtsoord zochten, waren zij welkom in deze gemeenschap die nooit officieel met het verleden heeft gebroken. Bariloche wordt dan ook het Argentijns Beieren genoemd.

Een bekende oorlogsmisdadiger, Erich Priebke, verantwoordelijk voor de executie van 335 onschuldige Italianen op 24 maart 1944, weet in 1946 uit een krijgsgevangenenkamp in Noord-Italië te ontsnappen en twee jaar later met een paspoort door het Vaticaan verstrekt, onder valse naam naar Bariloche te vluchten met hulp van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, die tientallen oorlogsmisdadigers naar Zuid Amerika deed uitwijken. De inwoners hebben altijd geweten van het verleden van Priebke maar dit is geen moment een probleem geweest, integendeel. Na ontdekking van zijn identiteit in 1994 weet hij uitlevering aan Italië nog bijna twee jaar uit te stellen dank zij hulp van bevolking en autoriteiten in Bariloche.

Uitgerekend in dit Nazi-freundliche oord moet Amsberg jr. voor zichzelf en zijn gezin een vakantiehuis aanschaffen. Het is de zoveelste verkeerde voorkeur in een reeks van het kiezen van foute vrienden en partners door leden van het koninklijk huis. Om een kleine selectie te maken:

 1. Hendrik, echtgenoot van Wilhelmina, had uitgesproken pro-nazistische sympathieën en steunde hierin zijn broers die hoge nazifuncties bekleedden. Zijn overlijden in 1934 heeft hem behoed voor openlijke steun aan het Hitlerbewind.

 2. Bernhard was lid van de Reiter SS, lid van de NSDAP. Zijn vrienden zongen bij zijn huwelijk het Horst Wessel lied, de officiële partijhymne van de NSDAP.
  Bernhard was o.a. bevriend met de internationale crimineel Robert Vesco en was jachtvriend van dictator en massamoordenaar Ceausescu.

 3. Armgard, lievelingsoma van Amsberg sr. met omstreden nazicontacten in de jaren dertig en in Berlijn bekend als Die tolle Lola, naar een speelfilm uit 1928.
  Aschwin, broer van Bernhard, openlijk aanhanger van Adolf Hitler en later officier in de Deutsche Wehrmacht.

 4. Huwelijk van Irene met rechts-radicaal Carlos Hugo, Carlist en steunpilaar van dictator Franco.

 5. Huwelijk van Johan Friso met gangstermeisje Mabel Los.

 6. Huwelijk van Amsberg jr. met Máxima Zorreguieta, dochter van / en opgevoed door een minister onder Jorge Vidéla, president-dictator van Argentinië van 1976 tot 1981 en medeverantwoordelijk voor gruwelijke martelingen en talloze verdwijningen in de 'Vuile Oorlog' waarin 30.000 mensen werden vermoord.

Het aankopen van een landgoed en het verblijf met het gezin in Bariloche kan niet worden afgedaan als een privé-aangelegenheid waar de Nederlandse media niets mee te maken hebben. Het is voor ons belangrijk om te weten welke invloeden Amsberg jr. en zijn kinderen ondergaan in deze neonazistische omgeving. Is dit de juiste voorbereiding op het koningsschap? Daarnaast zijn de extra kosten van het verblijf in Patagonië een belangrijke factor. Hoge kosten van vervoer, personeel, beveiliging en milieu-aspecten, alles onduidelijk verantwoord door de overheid en versluierd ondergebracht in de begroting van verschillende departementen. Balkenende zou eindelijk eens openheid moeten betrachten in een opgave van de volledige lasten van deze vakantiereis.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander