Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Afghaanse proclamatie van WimLex
Ton Biesemaat

Wij, Commandeur der Koninklijke Marine, brigadegeneraal der infanterie, commodore van de Koninklijke Luchtmacht, brigadegeneraal van de Koninklijke Marechaussee, Prins van Oranje, toekomstig Willem IV, adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit, lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, water manager, ridder in de orde van de gouden leeuw van Nassau, drager van het grootkruis in de orde van de Nederlandse leeuw, lid van de Raad van State, etc., etc.

Wij Willem-Alexander, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau hebben beraadslaagd met de opperburger der Verenigde Staten, zijnde voor een schamele vier jaar de heer Obama, over de Afghaanse kwestie.

Daar heeft u, onderdanen, niets mee te maken. Zeker een half uur heb ik met de heer Obama gesproken over hoe wij verder zullen vechten in Afghanistan onder mijn koningschap. Daarvoor achten wij geen democratische controle nodig. Jammer dat de niet - zoals wel de NOS - onder Mijn controle staande RTL Nieuws-persmuskieten dit naar buiten brachten. Maar werd ook niet zulks verantwoord door Mijn lakei van buitenlandse zaken Maxime Verhagen*? Waarde onderdanen, zeide lakei Verhagen niet: dat het hier slechts om een private aangelegenheid ging van Ik, Mijne Doorluchtigheid, aan madame Obama? Wel is het uiteraard zo dat een lakei als Maxime Verhagen niet aanwezig is als Ik, in Mijn vele gedaanten als erfopvolger en militair specialist, spreek met opperburgers der Verenigde Staten. Het parlement wikt maar de koning en generaal beschikt.

Om de wereld te besturen kunnen Wij ons niet aan de democratische mores houden. Mutti bespreekt met haar Bilderberger-vrienden onder een kopje thee de wereldsituatie. Jullie kennen toch warempel wel ons doortastende optreden rondom Srebrenica? Ik dronk, Mijn bijnaam eer aandoende, een pilsje met Dutchbat. En Mutti, Zij wist het al eerder boven de theepot van Bilderberg van een andere Amerikaanse opperburger, de heer Holbrooke. Mijne hoogstaande familieleden waren al ervaren in het krijgsbedrijf. Opa was een groot militair en verzetsheld - historici onderzoeken thans de mogelijkheid hem reeds in het verzet te plaatsen vóór 1933! Overgrootmutti Willemien trok zich ook al niet veel van de regeringslakeien aan in de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Wij Oranjes, houden sinds onze stamvader De Zwijger van het zwaard. Het zwaard geeft Ons aanzien, uniformen, petten, blinkende medailles en aanbidding van het gepeupel.

Derhalve bezwoer Ik als militair specialist en soeverein vorst van het Koninkrijk der Nederlanden aan de burger Obama van de Verenigde Staten dat Ik als historicus, universeel geschoold multidisciplinair krijgsman en financieel specialist Mijn troepen vanuit paleis Noordeinde zal aanvoeren in de strijd tegen de vijand. Zo heb Ik en Mijn vrouwe besloten met uitschakeling van overbodige democratische bemoeiallen.


* Heerlijk gelachen met de heer Obama om Mijn lakei Verhagen. 'Kostelijk', zo zeide de opperburger der USA tegen Me, 'hoe Jullie that guy minister hebben gemaakt. Een storyteller die verzint dat een politicus een partijgenoot in het parlement bedreigt met een gun en dat daarna de government valt! Zelfs bij ons gebeurt dat niet eens, en guns zijn bijna for free in de US!' Wij, Willem-Alexander, gaven burger Obama een vette knipoog. Lakei Verhagen zat zo diep in de zak van mijn generaalsuniform dat hij er inderdaad niet bij was.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander