Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
@ Misericordiam
door Bob E1bracht

Stel je eens voor: je bent republikein en je wilt kritiek uiten op een uitzonderlijk geprivilegieerde familie die er in één jaar € 119 miljoen gemeenschapsgeld doorheen heeft gejaagd. Maar die kritiek moet je zien te combineren met een afschuwelijk voorval waarbij iemand onlangs op een menigte inreed waarbij doden vielen, plus een dientengevolge stijgende populariteit van die familie die zielig gevonden wordt of waarvan anderen menen dat zij recht op medelijden hebben, maar die met dat voorval net zomin als u en ik iets te maken heeft.

masker1Om te beginnen is er die ene Karst T, die nog niet zo lang geleden op koninginnedag met zijn auto op een feestende menigte is ingereden. Ook als republikein vindt je dat een onbegrijpelijke en verbijsterende daad, die in de verste verte niets van doen heeft met je bezwaren tegen het monarchale bestel. Maar daarnaast, los van elke politieke notie, kun je niet helemaal geloven dat deze Karst T. in de laatste seconden dat hij nog bij bewustzijn was, nog even de motieven voor zijn daad heeft gerocheld. Want dat is althans wél wat die desbetreffende agent beweert, of beter gezegd, wat de RVD beweert wat deze agent beweert. Met andere woorden, je betwijfelt eigenlijk dat hij een aanslag heeft willen plegen op de koninklijke familie. Maar het lastige hier is, dat je republikein bent en dat, ofschoon je politieke bezwaren tegen de monarchie niets met deze twijfel te maken hebben, je deze twijfel als zodanig toch kwalijk genomen wordt. Deze zelfde inschatting had je – gegeven dezelfde omstandigheden – ook gemaakt als op dat moment een voetbalelftal werd bejubeld of een bloemencorso voorbij trok. Maar in zulke gevallen speelt het geen rol dat je republikein bent. Alleen als woordvoerder van respectievelijk de anti- voetbalbond of anti-bloemen lobby kun je er op zo'n moment beter even het zwijgen toe doen, ook al heb je er niets mee te maken.

In de tweede plaats lijkt de populariteit van de familie door dit voorval enorm te zijn gestegen. Wel 85%, zo juichen de kranten. Niets aan het handje, zou je denken, ons bezwaar geldt immers niet de mensen, maar het monarchale systeem. Bovendien geloven er meer mensen niet dat het een aanslag op de koninklijke familie was, maar dat terzijde. Maar zo simpel ligt het helaas niet. Omdat wij geen politieke partij zijn, zijn wij aangewezen op - veelal individuele en incidentele - steun in het parlement. Maar juist daar begint nu de narigheid: huiverig voor het stemvee dat mogelijk dat onderscheid níet zou kunnen maken blijven de dames en heren volksvertegenwoordigers liever uit de buurt van elke kritiek die op welke wijze dan ook de oranjes raakt. Zij wagen zich er niet aan hun kiezers uit te leggen dat ons monarchale bestel in het diepst van haar wezen ondemocratisch is; dat laten zij liever aan ons over. Welnu, dan doen wij dan ook. Bij dezen, een hele internetsite vol. En zelfs nadát wij het uitgelegd hebben, nemen zij toch nog maar liever het zekere voor het onzekere en doen er het zwijgen toe. Per slot van rekening zitten ze er niet om Nederland democratischer te maken of om het systeem te verbeteren, maar om hun eigen politieke hachje.

En dan nu waarom het ons eigenlijk allemaal begonnen is: zojuist is bekend geworden dat in 2008 het koninklijk huis € 119 miljoen aan publieke gelden heeft gekost. En zoals we allemaal weten hebben we sinds ruim een half jaar een nieuwe wet Financieel Statuut Koninklijk Huis, als resultaat van een parlementsmeerderheid die vorig jaar voor het eerst opening van zaken heeft geëist over het huishoudboekje van de majesteit. En ook weten we allemaal dat de beloofde transparantie door Balkenende verder te zoeken is dan ooit. Immers, nu het bedrag lump sum wordt overgemaakt klopt de boekhouding weliswaar (één betaling tegen één factuur), maar is elk inzicht in de kosten nu definitief verdwenen. Maar dit soort dingen kun je nu niet hardop zeggen, want er is immers een aanslag op de familie gepleegd.


Een inmiddels gerechtvaardigde vraag zou zijn: zou het parlement die openheid ook hebben geëist na de aanslag? U voelt 'm vast al aankomen, hoe sentiment de grondtoon vormt in de hogere regionen van bestuurlijk Nederland. En hoe die sentimenten in de sociaal lagere regionen vervolgens worden opgestuwd tot irrationele hoogten door De Familie de rol van slachtoffer toe te bedelen. Zelfs een parodie wordt niet getolereerd. Als er één instantie is die begrepen heeft hoezeer emotie de kurk is waarop Oranje drijft, dan is het Oranje zélf wel. Wat zich voor onze ogen voltrekt is een schoolvoorbeeld van de drogreden argumentum ad misericordiam, volgens de structuur: "ik heb gedurende mijn hele weekend zó hard aan dit dossier gewerkt, je kunt het nu niet maken het af te keuren". Iedereen begrijpt uit dit voorbeeld dat het natuurlijk om de inhoud gaat en niet hoe hard iemand eraan gewerkt heeft. De kwaliteit van de inhoud en de gespendeerde tijd en moeite verhouden zich als een bloempot tot een schuifdak van een auto waaraan het gesoldeerd moet worden. Het voelt alsof je geacht wordt je partijtje tennis expres te moeten verliezen omdat de kat van je tegenstander is overleden. En zelfs al zóu er een aanslag op de koninklijke familie gepleegd zijn, dan nog rechtvaardigt dat niet dat er een rare middeleeuwse monarchie constitutioneel aan onze democratie is vastgeklonken.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander