Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
HolLOOwood
Ton Biesemaat

Roddelbladen, zoals Story, Privé en De Volkskrant, behoren hier op de redactie tot de vakliteratuur. Maar omdat we ons er een beetje voor schamen een abonnement te nemen of om ze los te kopen pikken we ze soms mee uit een openbare gelegenheid of lezen ze bij de kapper. Of we krijgen ze toegespeeld van een oude tante die door de bezuinigingen gedwongen haar tijd in het verzorgingshuis moet stuk slaan met zo'n blaadje. Het kan daarom wel eens een tijdje duren voordat toch belangrijke informatie uit de Privé tot ons komt. In een serie artikelen bracht het blad interessante informatie naar buiten over het toch zo sympathiek ogende stel prinses Margriet en professor Pieter van Vollenhoven,- u weet wel, die aangetrouwde hooggeleerde die geen parkeerboetes hoeft te betalen [> video]. De controverse gaat over hun nieuwe paleisje dat ze na verbouwing - of beter gezegd afbraak - van hun oude huis hebben laten neerzetten in de lommerrijke omgeving van Het Loo.

Het imago van dit stel en hun kinderen in de media is brandschoon. Dat komt omdat de mainstream media doorlopend propaganda voeren voor de belangen van de familie van Amsberg-van Vollenhoven-zur Lippe en derhalve het geheugen hebben van een mug. Vanwege dat laatste wordt de naam persmuskiet dan ook beter begrijpbaar. Reserve-koningin Margriet en professor Pieter weten namelijk van wanten om hun plek in de koninklijke pikorde uit te baten. In Pro Republica publiceerden we reeds over het exorbitante vlieggedrag van Margriet die, om een een dansje te maken, probleemloos van Kenia naar de Verenigde Staten vliegt. We herinneren ons natuurlijk ook de zonen van dit stel die van parkeervergunningen in de Amsterdamse binnenstad gebruik maakten die niet echt voor deze verwende jochies bestemd waren. Dan is er uiteraard onze scoop over de vriendjespolitiek van Camiel Eurlings als minister van Verkeer en Waterstaat die Europese regelgeving overtrad, om zonder verdere mededinging een project van dik twee ton toe te stoppen aan de zich Maurits 'van Oranje' noemende Vollenhoven-telg, iets waarvoor dit prinsje nauwelijks iets voor behoeft uit te spoken. Met die twee ton hadden er wellicht beter arbeidsplaatsen in het verzorgingstehuis van onze oude tantes geschapen kunnen worden, zodat ze niet de hele godganse dag de Privé hoeft te lezen. Hoe dan ook, Pieter mocht geen prins worden en daarom heeft regentesk Nederland, dat aan de leiband loopt van de oranjekliek, hem maar veiligheidsprofessor gemaakt. Professor Piet is blijkens zijn verleden immers toch al ervaringsdeskundige wegens zijn onverantwoorde rijgedrag.

 

Dat een vastgoedproject van de familie wel eens uit de hand wil lopen weten we sinds de ophef rond Machangulo en de Argentijnse bouwkavels in de buurt van Bariloche. Professor Piet en Mrs. Airmile Margriet voegen zich met de realisatie van hun paleisje in de schitterende omgeving van Het Loo in een traditie. Privé berichtte dat, mede door de bedenkelijke betalingsmoraal van deze oranjetak (alweer een familietraditie), de aannemer die het droompaleisje realiseerde failliet is gegaan. In eerste instantie meldde het blad zelfs dat het droompaleisje op kosten van de staat werd gerealiseerd. De RVD ontkende dit en meldde dat de Van Vollenhoventjes dit project zelf bekostigden. Mijns inziens een denkfout want de Nederlandse belastingbetaler heeft zich de laatste tweehonderd jaar krom betaald aan deze uitvretersfamilie. En anders zou dit geld zeer wel afkomstig kunnen zijn van criminele praktijken van Margriets vader. Een strenge doch rechtvaardige accountant zou in dezen uitsluitsel kunnen geven. Helaas zal dit door de - per definitie - schimmigheid rondom de oranje-uitverkorenen nooit gebeuren. Zo'n accountant zou trouwens daarna ook geen werk meer hebben.

Bouwbedrijf Veerhuis uit Mijdrecht die het Loo-project uitvoerde ging op 26 januari 2010 failliet. De bouwvakkers van dit bedrijf bevestigden aan Privé dat lange tijd door niets en niemand iets is betaald. De RVD spreekt van een verbouwing. Dat veroorzaakte volgens de Privé voor gelach op de bouwlocatie. De oude villa is tot aan de fundamenten gesloopt. Er voor in de plaats verrees dan het droompaleisje. De Privé van week 22 – 9 juni 2010 citeert enkele betrokkenen over uitblijvende betalingen van meerwerk bij de klus: '...en wilde de Prinses nog een aantal zaken die niet in het bestek zaten. Bij dit soort klussen heb je het dan al snel over een paar honderdduizend euro. Niet erg als het op tijd betaald wordt, maar Margriet bleek een trage betaler. Vooral de rekeningen voor het meerwerk bleven liggen. Tel daarbij op dat er niets vooruit was betaald en je kunt wel raden wat er gebeurt.'

Zo te zien leverde Privé in het artikel over wat het blad HolLOOwood noemt keurig journalistiek werk af. Zo zocht het blad contact met de curator die het faillissement van Veerhuis afhandelt. De curator zou de wanbetalers waardoor Veerhuis failliet ging gemaand hebben alsnog te betalen. Of professor Piet en Margriet daartoe behoorden wilde de curator echter niet prijsgeven. Tegen beter weten in hebben we dus ook nog maar eens aan de curator gevraagd of de informatie in de Privé klopt:

  Geachte mevrouw van der Schee,


  Als redacteur van de website Pro Republica zou ik graag het faillissementsverslag van het bedrijf Veerhuis ontvangen waar u curator van bent. Ik refereer hierbij aan het tijdschrift Privé dat volgens de editie van week 22 - 9 juni 2010 dit verslag van u ontving. In dit tijdschrift wordt gewag gemaakt dat vanwege redenen van privacy het verslag niet openbaar is gemaakt, bijvoorbeeld niet te vinden is op www.curatorennet.nl. Is deze informatie in het tijdschrift Privé correct? Indien het tijdschrift Privé dit correct weergeeft welke redenen van privacy spelen er dan?


  Klopt het ook dat u niet geciteerd wilde worden door het tijdschrift Privé? Is het ook correct dat u geen antwoord wilde geven of de heer van Vollenhoven en prinses Margriet behoren tot de debiteuren die door u zijn aangemaand om hun openstaande rekeningen ten aanzien van de firma Veerhuis te betalen? Indien dit laatste niet het geval en u wel informatie wenst te verstrekken kunt u mij dan vertellen of de heer Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet behoren tot de door u aangemaande personen/bedrijven/organisaties?


  Met vriendelijke groeten,
  Ton Biesemaat - redacteur Pro Republica

  Geachte heer Biesemaat,


  Voor curatoren gelden enkele praktijkregels, waaronder ook een regel met betrekking tot het verstrekken van informatie aan derden. De regel luidt dat curatoren terughoudend zijn bij het verstrekken van informatie aan derden met betrekking tot de gefailleerde en of de boedel behalve als er een wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boedel dan wel een ander zwaarwegend maatschappelijk belang zulks vordert.


  Bij de beantwoording van uw email heb ik mij aan die praktijkregel te houden, net zoals ik die praktijkregel diende te respecteren bij de vraag van het weekblad Privé. Er rust op mij geen wettelijke verplichting om uw vragen te beantwoorden, en dit wordt ook niet van mij gevergd in het belang van de boedel en daarnaast is er ook geen zwaarwegend maatschappelijk belang mee gemoeid. Dit betekent dat ik niet kan ingaan op uw verzoek om informatie.


  Ten overvloede bericht ik u nog dat er geen verplichting bestaat tot het openbaar maken van de faillissementsverslagen via het internet, alle verslagen worden aan de rechtbank toegezonden, zoals de wet dat ook voorschrijft. Het verslag is wel openbaar, zodat ik u dat hierbij toezend.


  Met vriendelijke groeten,


  Alice van der Schee,
  curator

 

In het door de curator toegestuurde verslag staat (uiteraard) geen overzicht van de wanbetalers zodat we helaas de uitspraken van de bouwvakkers niet kunnen bevestigen. Daarom wenst Pro Republica - ondanks de berichten in het roddelblad - professor Piet en zijn Margriet veel woongenot toe. Zodat, als Privé berichtte, het zo sympathieke echtpaar binnenkort van hun riante balkon in het zonnetje kan genieten van het uitzicht over de kroondomeinen en het daar rondlopende wild. En weekblad Privé bedanken we vanwege een voortreffelijk staaltje onderzoeksjournalistiek!

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander