Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
2013
Wim3

We schrijven het jaar 2013, het jaar waarin billenknijper Lubbers een grote manifestatie ter ere van het roversnest zou organiseren. Edoch, ontwikkelingen in de maatschappij hebben een en ander verhinderd. De oorzaken hiervan waren o.a. het graaigedrag van de rovers, het langzaam doorgedrongen besef bij de bevolking dat een dergelijk instituut niet meer van deze tijd was en dat deze lieden slechts op eigen voordeel bedacht waren. Ook een ander voorval hielp bij het opruimen van deze middeleeuwse situatie: de val van het Kabinet Balkenende, eveneens een erkend billenknijper, leugenaar en volksbedrieger. In het nieuwe kabinet dat - het moet gezegd - meer elan toonde dan het afgematte voorgaande, besloot de nieuwe minister van onderwijs dat met spoed alle feiten over het roversnest in de geschiedenisboeken rechtgezet moesten worden. De ware feiten dus: van koning Gorilla, zwijnen Heintje, landverrader Bernhard, tot het domme bontje Beatrix.

Binnen een half jaar waren alle oude schoolboeken vervangen door boeken die de ware toedracht over ons 'Oranjehuis' beschreven. De reacties die dit opleverde waren fenomenaal. De stemming ten gunste van het roversnest daalde van 85% (opgegeven door de fascistoïde RVD, naar een bedenkelijke 15%, te laag om nog een draagvlak te hebben voor de monarchie. Inmiddels was de referendumwet aangepast en werd er een referendum gehouden waaruit duidelijk naar voren kwam dat de bevolking deze uitbuiters zat was en op moesten stappen. Er werd een commissie ingesteld van mensen die geen banden hadden met de bestaande politieke partijen. De besluiten van deze commissie dienden per decreet uitgevoerd te worden. De belangrijkste beslissing was dat de bezittingen van de familie werden geconfisqueerd. Tientallen rekeningen over de hele wereld in belastingparadijzen werden opgeheven en in de staatskas gestort. De familie werd, in afwachting van een uitzettingsbevel in een Vinexwijk geplaatst en diende daar rond te komen met een minimuminkomen.

Verder werd bepaald dat er een absolute scheiding diende te komen tussen kerk en staat. Religie diende geen enkele invloed meer te mogen uitoefenen op het gemeenschappelijk belang. Derhalve geen confessionele partijen in de regering. Subsidies op alle religieuze instellingen werden ingetrokken. Uiteraard werd 'geloven' niet verboden doch diende plaats te vinden in eigen huis of in een door de gelovigen zelf bekostigd optrekje. Drie partijen rezen op uit de as van het verwerpelijke oude stelsel: een republikeinse partij, een liberale partij (geen enkele binding met de VVD) en een sociale partij (geen enkele binding met de PvdA). Het ambtenarenapparaat werd geminimaliseerd, de efficiëntie werd bevorderd en ook de rechterlijke macht werd 'gezuiverd' van allerlei onverkwikkelijke figuren. Bonussen voor zakkenvullers werden verboden. De ziekelijk RVD, die jarenlang in een zogenaamd benauwd en onfris kabinetje had gewerkt, werd te werk gesteld bij de plantsoenendienst om wat frisse lucht binnen te krijgen. Het resultaat voor de Nederlandse economie was wonderbaarlijk. De export steeg met 10%, het BNP met 4,5%. Het overgrote deel van de werkende Nederlandse bevolking kon zich in deze verhoudingen uitstekend vinden.

Nadat alle figuren op hoge posten, die jarenlang een goede gang van zaken in Nederland hadden verijdeld, van hun post waren ontheven, werd het besluit genomen de geprivilegieerde familie uit te zetten. De stukken land en de landgoederen in Argentinië waren inmiddels onteigend, evenals de bezittingen in Mozambique. Een vroegere bevriende nazi van de familie was evenwel bereid de familie op zijn erf onderdak te verlenen. Op de kade van Rotterdam werd de familie op een vrachtschip met passagiersaccomodatie gezet waarna de roestige barkas het ruime sop koos. De leiders van de drie politieke partijen die daar aanwezig waren, hebben dat moment aangegrepen om ter plekke de Republiek der Nederlanden uit te roepen. Het Wilhelmus werd afgeschaft en het oranje werd niet meer verbonden met het rood-wit-blauw. Eveneens werden allerlei artikelen uit de grondwet aangepast. Een historicus schreef: 'De flagrante schendingen van goed bestuur door de familie von Amsberg, alsmede de angstige houding van vele door het volk gekozen vertegenwoordigers, hebben Nederland jarenlang in een houdgreep geplaatst waaraan het zich met veel moeite heeft ontworsteld. De resultaten zijn voor een ieder zichtbaar:

'EEN BLOEIENDE REPUBLIEK DER NEDERLANDEN'

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander