Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Republikeins Genootschap ALV mei 2018
Webredactie - 1 juni 2018 1. Opening
 2. Notulen ALV 25 november 2017
 3. Presentatie Republikeins Bulletin. De eerste exemplaren van het nieuwe Republikeins Bulletin zullen tijdens de vergadering uitgereikt worden. Het magazine zal 3 keer per jaar verschijnen voor alle leden van het RG. Nieuws, achtergronden en informatie over het Republicanisme voor republikeinen en (nog) niet-republikeinen.
 4. Terugblik op het rapport over de kosten van de monarchie. Evaluatie van de media aandacht van het rapport Zwaap: de monarchie kost € 345,5 miljoen per jaar.
 5. Financieel verslag 2017. De financiêle stukken zullen voor de vergadering worden uitgereikt
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2018. Om de uitgave van het Republikeins Bulletin mogelijk te maken zal de contributie worden verhoogd van € 15 naar € 25.
 8. Herschikking bestuur.
  a. Door het einde van het bestuurslidmaatschap van Jeffrey Boekstaaf ontstaat een vacature. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter vóór 17 mei voor een nadere kennismaking. Behalve het voorzitterschap kan het bestuur haar taken onderling verdelen.
  b. Floris Müller stopt als ambtelijk secretaris per 1 juni, maar zal als uitgever van het Republikeins Bulletin, adviseur van het bestuur blijven.
  c. Er ontstaat hierdoor een vacature voor een nieuwe ambtelijk secretaris. De sollicitatieprocedure hiervoor start direct na de ALV.
 9. Verslag werkgroep Republiek. De werkgroep zal verslag doen van haar werkzaamheden en resultaten tot nog toe.
 10. Verenigingsstrategie. Bouwend op het succes van het rapport over de kosten van de monarchie wil het bestuur met de leden in discussie hoe we deze positieve ontwikkeling kunnen voortzetten.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting met aansluitend borrel

  Toelichting vacature voor het bestuur

  Het bestuur roept leden die onze vereniging een warm hart toedragen, zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. Binnen het bestuur worden alle beleidskwesties besproken met veel aandacht voor inhoudelijke zaken en media. Het bestuur vergadert maandelijks en communiceert daarnaast intensief over lopende onderwerpen. Administratieve en organisatorische zaken worden door het professionele secretariaat verzorgd. Het bestuur werkt in een sfeer van bevlogenheid en realisme, gericht versterking van onze republikeinse beweging, veelal via (media) communicatie.
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander