Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

NRG Algemene Ledenvergadering mei 2017
NRG - 13 mei 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG)
op zaterdag 13 mei 2017 te Vredenburg 19, Utrecht

1. Opening
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 12 november 2016 te Utrecht (er wordt naar gestreeft deze zaterdag voor de aanwezigen beschikbaar te hebben)

2. Nieuwe ambtelijk secretaris
Per 15 maart heeft het bestuur Floris Müller benoemd als nieuwe secretaris. Floris zal zich richten op het verkrijgen van meer media-aandacht, samenwerking met tijdschrift De Republikein en berichtgeving op de site van het NRG, sociale media en de nieuwsbrief. Müller is in het dagelijks leven werkzaam als journalist en uitgever. Hij stelt zich aan u voor.

3. Vacatures bestuursleden NRG
Er zijn op dit moment vacante posities in het bestuur. Vanaf het najaar 2017 zoekt het bestuur van het NRG bovendien een nieuwe penningmeester. Bent u geïnteresseerd om in het bestuur zitting te nemen benader dan de voorzitter Hans Maessen tijdens de vergadering, of stuur een e-mail naar contact@republikeinen.nl

4. Samenwerking met 'de Republikein'
Dit voorjaar hebben enkele vruchtbare gesprekken plaatsgevonden over samenwerking met tijdschrift De Republikein; inzet van dit overleg is de mogelijkheid om de uitgave beschikbaar te stellen aan leden van het NRG. Het NRG overweegt zich op te werpen als uitgever; secretaris Floris Müller heeft een uitgeefmodel ontwikkeld waarbij tegen sterk verlaagde kosten productie, druk en distributie mogelijk moet worden.

5. Vernieuwing website Republikeinen.nl
In april is begonnen met de herontwikkeling van de website van het NRG (republikeinen.nl); doel is om niet alleen de opmaak van het web platform, maar ook de technische mogelijkheden (in het bijzonder de vindbaarheid) te vergroten. Ultimo 1 juni wordt de nieuwe site opgeleverd waarbij meer aandacht is voor actualiteiten, het nieuwsarchief van De Republikein, columns van leden, (achtergrond) informatie over de Vereniging en een 'Republikeins Tableau'. Voorts moet de nieuwe site aantrekkelijker worden als informatieplatform voor scholieren en anderen geïnteresseerden in republikanisme. Tot slot moet het platform ook ruimte bieden aan registratie van nieuwe leden (en ledenbeheer), bijdragen van sympathisanten en abonneeverkoop van De Republikein.

6. Financiële zaken
Penningmeester Gerrit van Malkenhorst geeft toelichting over de huidige stand van zaken en de financiële positie van het NRG. Het financieel jaaroverzicht 2016 kunt u hier downloaden. Door omstandigheden is het verslag van de kascommissie verdaagd naar de najaarsvergadering. Vanwege de nieuwe initiatieven wordt een herziene begroting 2017 gepresenteerd.

7. Naamsverandering en stemming statutenwijziging
Afgelopen maanden is gesproken met de beheerders van de website van het Republikeins Genootschap (RG). Deze website is inmiddels opgeheven. Op basis van het overleg stelt het bestuur u hierbij voor statutair de naam 'Nieuw Republikeins Genootschap' te veranderen in 'Republikeins Genootschap' (RG). Het adres van de website (republikeinsgenootschap.nl) wordt eveneens overgedragen.

8. Voorgestelde tekst besluit:
De Algemene Ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap, bijeen te Utrecht op 13 mei 2017 besluit tot een statutenwijziging waardoor in artikel 1 van de statuten van de vereniging de naam 'Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland' wordt veranderd in 'Republikeins Genootschap van Nederland'.

9. Republikeins Tableau
Op de site van het NRG wordt een Republikeins Tableau opgenomen waarop leden en sympathisanten een verklaring kunnen geven van hun steun aan het republikanisme.

Het reglement van dit tableau
Voorgestelde tekst:
- Het bestuur van het Republikeins Genootschap (nieuwe versie) beheert het republikeins tableau.
- Doel van het republikeins tableau is het aan bekende en minder bekende Nederlanders de mogelijkheid te geven hun republikeinse overtuiging publiekelijk kenbaar te maken.
- Door je naam te (laten) vermelden op het republikeins tableau, onderschrijf je de stelling: Nederland moet op democratische wijze een republiek worden.
- Eenieder die zijn naam op het 'tableau' wil (laten) vermelden, kan dit d.m.v. een schriftelijke kennisgeving, email e.d. kenbaar maken aan het bestuur van het Republikeins Genootschap.
- Alle huidige leden en sympathisanten van het Republikeins Genootschap worden gevraagd of ze hun naam op het tableau willen (laten) vermelden.
- Alle nieuwe leden en sympathisanten van het Republikeins Genootschap wordt bij hun aanmelding gevraagd of ze hun naam op het republikeins tableau willen (laten) vermelden
- Als iemand zijn naam van het tableau geschrapt wil hebben, dan kan dit eenvoudig schriftelijk aan het bestuur van het Republikeins Genootschap worden medegedeeld.
- In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van het Republikeins Genootschap.

Voor deze tekst is instemming van de algemene ledenvergadering noodzakelijk.

10. Rondvraag

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander