Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Pro Republica Voorzitter Ruud de Vries ontvangt Film Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog
A. L. Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog - 20 juni 2017

Zeist, 29 mei 2017

Beste Lezers, Na een bijzonder goed inhoudelijk gesprek, dat een uur heeft geduurd en waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik Pro Republica Voorzitter Ruud de Vries vervolgens in een prachtige ambiance uit de 19e eeuw in Amsterdam de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd.

De pro-Christelijke en pro-democratische film over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:

1. Introductie — De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis (o.a. prins Bernhard, voormalig vorstin Beatrix)
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Over de verspreiding van deze film zijn inhoudelijke afspraken gemaakt, waarvoor Ruud de Vries als Voorzitter van Pro Republica een contract heeft ondertekend. De belangrijkste passage in dit door Ruud de Vries ondertekende contract is ongetwijfeld de volgende passage:

'Wanneer de heer A.L (Anne Louis) Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog op een onverklaarbare wijze of op een aantoonbare wijze door toedoen van de Nederlandse overheid of van een buitenlandse mogendheid om het leven komt, zal ik, Ruud de Vries - Voorzitter Pro Republica deze film/de acht links van de film in zijn/hun geheel als een 'In Memoriam' aan de heer Cammenga en zijn Klokkenluidersverhaal publiceren op de website en de Facebookpagina van Pro Republica. Ook zal ik in dat geval de film/de acht links naar de film in de meest mogelijke brede vorm ter publicatie verspreiden en in de meest mogelijke brede vorm aanbieden aan politici, maatschappelijke organisaties, Republikeinse (zuster)organisaties, etc.'

Zoals u weet is er in de afgelopen zes jaar vanuit de Nederlandse overheid direct fysiek een moordaanslag op mij gepleegd. Hierover heb ik toen destijds uiteraard schriftelijk mijn beklag gedaan bij de Politie, waar ik vervolgens - u voelt het al aankomen - nooit meer iets op heb vernomen. Al mijn juridische en politionele documenten, waarin uiteraard ook alle persoonlijke en schriftelijke ervaringen van mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf met Justitie en Politie van Utrecht en Zeist zijn verwerkt, heb ik vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze documenten zijn vervolgens dankzij de Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren toegevoegd als praktijkvoorbeeld bij de behandeling van de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en de Eerste Kamer volledig is goedgekeurd.
Deze documenten alsmede de film over mijn Klokkenluidersdossier zijn vervolgens door mij eveneens aangeboden aan het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht, die deze documenten en de film toen direct in mijn dossier (dossiernummer 2016-0197) heeft opgenomen en dit vervolgens op keurige, formele wijze per mail aan mij heeft bevestigd. De Rooms-Katholieke Kerk huldigt het standpunt dat een mens zijn/haar leven van God heeft gekregen. Een mens dient dus zuinig te zijn op zijn/haar van God gegeven leven en er dus alles aan te doen om - waar dit maar in zijn/haar vermogen ligt - zijn/haar leven in stand te houden. Vandaar dat ik het persoonlijk dan ook van uitermate groot belangrijk acht dat deze passage in het door Pro Republica Voorzitter Ruud de Vries ondertekende contract is opgenomen.

Mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf maken hierbij bijzonder graag gebruik van de mogelijkheid om Ruud de Vries heel hartelijk te bedanken voor al zijn naar ons beiden toe verleende tijd en getoonde inzet en hem en zijn collega's op zakelijk gebied heel veel succes en op persoonlijk gebied alle goeds voor de toekomst toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga

Directeur

Website: www.iwoii.nl


Voor de foto's zie hieronder of klik op de volgende link: http://iwoii.blogspot.nl/2017/05/pro-republica-voorzitter-ruud-de-vries.html


evolutie

Na de ondertekening van het contract door Ruud de Vries
wordt de overhandiging van de Klokkenluidersfilm door
de beide heren met een ferme handdruk bezegeld.


Naar aanleiding van dit artikel en de foto's hierbij het volgende:

1. Dit gesprek heeft inderdaad plaatsgevonden.
2. Tijdens dit gesprek heeft ook de overhandiging plaatsgevonden van de film over het Klokkenluidersdossier van I-WO-II Directeur Anne Louis Cammenga.
3. Daarnaast zijn er goede, duidelijke, schriftelijke afspraken gemaakt tussen de heer Cammenga en mijzelf rondom publicatie en verspreiding van het in deze film vertoonde Klokkenluidersdossier-materiaal.

Ruud de Vries - Voorzitter Pro Rebublica

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander