Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Privé(?)vakantie en Mensenrechten
A.L. Cammenga - 26 oktober 2015troonrede

Gaat u er maar rustig van uit dat het Willem Alexander en consorten doodgewoon geen ene donder kan schelen wat het Nederlandse volk - u en ik dus - hiervan vinden.

In een persoonlijk gesprek met de heer Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex-echtgenoot van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme, heeft deze mij - in aanwezigheid van Anita J.M. Vosmer, oud-Plaatsvervangend Voorzitter van de Bewonersvereniging Seyst (BVS) uitgelegd hoe de Oranjes in een aantal zaken staan. En hij kan het als geen ander weten, want hij heeft immers vijf jaar in deze familie geleefd via zijn huwelijk met Margarita.
Hij legde mij uit dat de Oranjes als het ware een bord boven hun bed hebben hangen met de spreuk: 'Het maakt allemaal toch niet uit'. Want wordt er een verkeersovertreding begaan, dan wordt er een bevriende journalist ingeschakeld om het een en ander via de media recht te praten. Wordt er een belastingmisstap begaan - Oh nee, sorry, Belastingontwijking - dan rent de Minister-President naar de Tweede Kamer om alles weer goed te praten.
Een interessante, historische uitleg, waar ik veel van heb geleerd en waar ik de heer De Roy van Zuydewijn dan ook bijzonder erkentelijk voor ben. Met veel belangstelling zie ik dan ook uit naar zijn nog te verschijnen boek over de Oranjes, waar hij vijf jaar deel van heeft uitgemaakt en waarover hij bijzonder veel weet. Als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog - IWOII ben ik met name bijzonder geïnteresseerd in zijn beschrijving over de houding van Oranjes vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn collega, de heer mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf zien dan ook met bijzonder veel belangstelling naar de verschijning van dit boek uit.

Nu weer verder over de Oranjes
De Oranjes hebben via hun ultra-machtige financiële en politiek netwerk alles zo goed 'dichtgetimmerd' dat u en ik zélfs geen referendum (zie artikel Artikel 89b van de grondwet) mogen houden over het Nederlandse koningshuis. Kortom: als er geen revolutie in ons land komt of als er geen politicus opstaat, zoals een Pim Fortuyn, die destijds het hele Nederlandse volk achter zich kreeg en daarom dan ook - volgens velen in opdracht of in ieder geval met medeweten van Beatrix - vervolgens werd vermoord - dan blijven wij als volk voor eeuwig aan de Oranjes vast zitten. Hoewel ik zelf nooit op hem zou hebben gestemd - omdat hij wél goede analyses, maar géén échte oplossingen bood voor de toenmalige problemen van Nederland - zou Nederland grondwettelijk wel flink zijn veranderd als Pim Fortuyn aan de macht was gekomen. Daarna is er nooit meer een politicus van dit formaat opgestaan, die de moed én de mogelijkheid had om de Oranjes en hun praktijken aan banden te leggen.

Frits Wester, de bekende parlementair verslaggever voor RTL Nieuws heeft voor de camera gezegd dat achter gesloten deuren en ramen twee derde van de Tweede Kamer dolgraag afwil van de Oranjes, maar dat zij veel te bang zijn voor hun carrière - d.w.z. represaillemaatregelen vanuit de Oranjes en hun kliek - om hier openlijk voor uit te durven komen. De enige politieke partij die in het verleden het heeft aangedurfd om het koningshuis politiek écht aan de orde te stellen is de SP geweest; de PvdA beperkt zich daarentegen vooral tot symboolpolitiek.
Vergeet immers niet dat er veel PvdA-ers Burgemeesters hebben geleverd in veel Nederlandse gemeenten. Burgemeesters worden in Nederland door de Kroon benoemd. Het is bekend dat in Nederland Beatrix een grote vinger in de pap heeft gehad bij de benoemingen van burgemeesters. Een goed voorbeeld is de Bilderberggroep, destijds opgericht door de NSDAP-er, SS-er en SA-er Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Het is bekend dat kandidaten voor Ministersposten benoemd werden tot Minister nádat zij op bezoek waren geweest bij een Bilderbergconferentie. Laat u zich als burger dus niet in de luren leggen door mooie praatjes als zouden de Oranjes alleen maar symbolische macht hebben.

Beatrix en thans Willem Alexander als huidig hoofd van het Huis van Oranje bezit een aantal miljarden euro's op zijn bankrekening. Alleen al door dit kapitale geldbedrag bezit hij macht binnen de Nederlandse bank- en bedrijvenwereld. Let ook op de huwelijken die de Oranjes hebben gesloten. Via Máxima - voormalig bankmanager - hebben de Oranjes een vinger in de pap in de bankenwereld. Via Laurentien Brinkhorst, gehuwd met Constantijn en Marilène van den Broek, gehuwd met Maurits hebben de Oranjes een vinger in de pap via D'66 en het CDA. Daarnaast hebben de Oranjes een grote aandelenportefeuille in handen van o.a. Royal Dutch Shell. Dit maakt dat Oranjes een ongekend groot netwerk hebben.

Maakt u zich vooral geen illusies
De Oranjes zijn in staat mensen te 'maken' en te 'breken. Dit heb ik zelf - helaas - aan den lijve meegemaakt. Ik spreek dus uit eigen ervaring. Moraal en ethiek speelt hierin geen enkele rol. Laat staan Grondrechten en democratische overwegingen. Voor de Oranjes geldt uitsluitend en alleen het eigen belang.

Hierin gaan zij uiterst opportunistisch te werk. Een paar historische voorbeelden:

Prins Willem van Oranje kon zijn glansrijke carrière maken dankzij Keizer Karel V. Toen hem dit uitkwam zag hij er echter geen enkel been in om de hand te bijten die hem had geaaid en heeft hij alles op alles gezet om de zoon van Karel V, koning Philips II beentje te lichten en de macht van hem over te nemen. Dit is duidelijk zichtbaar in de grote kerk in Gouda met zijn beroemde glas-in-lood ramen. Na Karel V en Philips II staat daar ineens Willem van Oranje afgebeeld. Op die manier zet Willem van Oranje zich neer als de 'legitieme' opvolger van Philips II. In feite is Willem van Oranje doodgewoon een ordinaire opstandeling geweest tegen het toenmalige wettelijke Spaanse gezag.

Koning Willem I werd na de val van Napoleon de eerste koning van Nederland, maar voelde zich beslist niet beroerd om tijdens de hoogtepunt van diens macht in Parijs te gaan 'schooieren' bij diezelfde Napoleon om land en grondbezit.

Voor de tweede wereldoorlog wilde Minister President Colijn het waarde niveau van de toenmalige gulden handhaven. Zijn beroemde woorden waren toen: 'Gaat u maar rustig slapen, de Nederlandse overheid houdt de wacht'. Toen er door hem alsnog veranderingen in het Nederlandse financiële systeem werden doorgevoerd, had Colijn er uiteraard wel eerst voor gezorgd dat de financiële belangen van Wilhelmina veilig waren gesteld.

Voor de Tweede Wereldoorlog liepen Juliana en Bernhard de vloer plat bij ex-keizer Wilhelm II van Duitsland en diens notoire pro-Nazi-gezinde echtgenote Hermine. Op een foto staat Bernhard pal naast Hermine, die o.a. ontmoetingen met de Duitse dictator Adolf Hitler heeft gehad. Op dezelfde foto staat ook de Duitse kroonprins Wilhelm, bij velen intens gehaat vanwege zijn militaire rol in de Eerste Wereldoorlog waarbij vele duizenden slachtoffers zijn gevallen. Ook kroonprins Wilhelm had ontmoetingen met dictator Adolf Hitler en met vele andere topfiguren uit de omgeving van Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben Wilhelmina, Bernhard en Juliana zich niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets, gelegen laten liggen aan onze Joodse medeburgers die toen zijn afgevoerd en in de concentratiekampen zijn omgekomen.

Maar ná de Tweede Wereldoorlog werd de wereldberoemde Oostenrijkse Nazi-Hunter Simon Wiesenthal in 1978 door Juliana wel benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Na de Tweede Wereldoorlog werd - mede door het gepubliceerde dagboek van Anne Frank - wereldwijd het afschuwelijke lot bekend dat 6 miljoen vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Holocaust hadden ondergaan. De Nazi's werden veracht en de kopstukken daarvan werden berecht en een aantal daarvan werd ter dood veroordeeld tijdens het proces van Neurenberg. Tja, dus hingen de Oranjes weer eens typisch de huik naar de wind en verwisselden zij weer eens van bondgenoten. Waar vóór de Tweede Wereldoorlog op de avond van het huwelijk van Juliana en Bernhard in de schouwburg door familieleden van de Oranjes en door een aantal gasten openlijk de Hitlergroet werd gebracht, vonden de Oranjes het vanuit eigen PR-belang het uiterst noodzakelijk om zich toen met Simon Wiesenthal te afficheren.

De Oranjes ten voeten uit. Alles voor henzelf; niets voor u en mij als belastingbetalende burgers, die overigens wél geacht worden voor dit alles te betalen.

En zolang de Nederlandse - nota bene - democratisch gekozen politici niet de moed en daardoor de wil hebben om hier wezenlijk iets aan te veranderen, zullen u en ik - zo vrees ik - nog heel lang aan deze niet-democratisch gekozen familie vast blijven zitten.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog - IWOII www.iwoii.nl

Anne Louis Cammenga

Directeur

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander