Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Deel II: Kapotgemaakt in opdracht en uit naam van Beatrix
Webredactie, 5 augustus 2015

Op verzoek van betrokkenen is onderstaand stuk geanonimiseerd. Dit geldt ook voor de komende delen.
De auteur(s) is/zijn bij de redactie bekend.


XXXXXX, 25 juli 2015Aan:
H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden

CC:
Z.M. Koning Willem-Alexander der Nederlanden
H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
De heer C. Breedveld. Directeur van het Kabinet van de Koning
Mevrouw I.J.M. Peereboom-Nieuwenburg. Medewerker van het Kabinet van de Koning
Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme
Mevrouw A. Cappon. Secretaresse van Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de ParmePostbus 30412
2500 GK DEN HAAG


Betreft: OPENBARE BRIEF AAN KABINET VAN DE KONING: Ontvangstbevestiging van uw brief d.d. 23-07-2015 / Inhoudelijke reactie hierop


Majesteiten,
Koninklijke Hoogheid,
Geachte heer Breedveld,
Geachte mevrouw Peereboom,
Geachte mevrouw Cappon,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 23 juli 2015, die ik vandaag in goede orde via de post heb ontvangen. Na deze brief te hebben gelezen, heb ik hem verscheurd en de snippers in de bijbehorende enveloppe bij de prullenbak bij de ingang van supermarkt, de JUMBO gegooid. Ik heb de brief weggegooid omdat deze brief voor mij inhoudelijk een typisch staaltje is van weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid door H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden. Dit licht ik inhoudelijk hierbij graag nader aan u toe.

In uw brief schrijft u dat u inhoudelijk helemaal niets voor mij kunt doen. Dat betwijfel ik echter ten zeerste. Allereerst kunt er ervoor kiezen om inhoudelijk mijn vragen te beantwoorden. Ook kunt u - H.K.H. Prinses Beatrix - ervoor kiezen om mij te vertellen waarom u zo'n enorme hekel heeft aan mijn Karolingische afkomst en aan mijn toenmalige stichting Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN); thans Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII).

Dat u zowel mijn persoon; mijn stichting als mijn Karolingische afkomst niet ziet zitten, is mij volledig duidelijk geworden dankzij de volgende personen:
- Marlies Veldhuijzen van Zanten, Oud-Staatsecretaris van het Ministerie van VWS
- Willie Dille, Oud-PVV Tweede Kamerlid - in aanwezigheid van mijn IWOII-collega, de heer mr. XXXXXXXXXXXX
- De heer XXXXXXXXXXXXXX - in aanwezigheid van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wat ik nu zie, is een vrouw, die op een hele laffe manier probeert 'weg te duiken' voor haar eigen verantwoordelijkheden. Die in haar vroegere troonredes en kersttoespraken wél de mond vol heeft van het nemen van verantwoordelijkheid voor de naaste, maar dit nu in de praktijk voor haarzelf niet wenst toe te passen. Want waarom haat u mij, mijn stichting en mijn Karolingische afkomst eigenlijk zo enorm?

Is dit omdat ik de vuile was van uw familie, vóór tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog, boven water heb gehaald? Heeft dit te maken met het SS- en het SA-verleden van uw vader Bernhard? Wat mij destijds uw gramschap op mijn nek heeft gehaald is mijn publicatie over de relatie tussen de ouders van u met de beruchte NSB-leider Rost van Tonningen en diens beruchte echtgenote Florrie. U schrijft dat u niet inhoudelijk op mijn brieven kunt antwoorden, maar dit zijn een aantal historische feiten waar u wél degelijk inhoudelijk op kunt antwoorden. Of als u dit zélf niet wilt doen, dit alsnog door anderen kunt laten doen. Er zijn mensen die vermoeden dat NSB-leider Rost van Tonningen na de oorlog is vermoord, omdat hij te veel van Prins Bernhard wist. Gezien de reactie, die ik van u naderhand over mij heen heb gekregen, begin ik steeds meer te vermoeden dat ik inhoudelijk met mijn publicaties over de relatie van het Oranjehuis met de NSB-familie Rost van Tonningen klaarblijkelijk bij u een uiterst gevoelige snaar heb geraakt.

Of wat te denken van het volgende: uit onderzoek van Bart Wallet, onderzoekscoördinator aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat de prinsesjes Margriet en Irene - uw beide zusters - in 1951 bewust in een klas zijn geplaatst waarin geen Joodse kinderen zaten (artikel Trouw). Meest in het oog springend is uiteraard het zwijgen over het lot van de Joden door koningin Wilhelmina tijdens haar radiotoespraken gedurende de Tweede Wereldoorlog. Slechts twee keer zei ze er iets over, terwijl ze op de hoogte was van de massamoord. In een aantal van mijn brieven heb ik u een aantal historische vragen gesteld. En hier kan helemaal niet op worden geantwoord? Door geen enkele medewerker van uw kantoor? En ook is het niet mogelijk mij door te verwijzen naar historici, die mij het antwoord op mijn historische vragen vervolgens wél kunnen geven?

Is het mijn Karolingische afkomst die u in woede heeft laten ontsteken en die vervolgens via Neonazi's, Politie en Justitie helemaal aan flarden moest worden geholpen? Samen met mijn maatschappelijke, sociale en economische positie. Het is XXXXXXXXXXXX die zowel in zijn persoonlijk gesprek met mij en XXXXXXXXX het feit heeft bevestigd dat u mijn Karolingische afkomst het liefst de nek om wilt draaien als waarbij uw neven en nichten, de Prinsen en Prinsessen de Bourbon de Parme het gelukkig voor mij hebben opgenomen. Hulde aan de Prinsen en Prinsessen de Bourbon de Parme, die de enorme moed hebben gehad om het tegenover u voor mij op te nemen.

Prinses Beatrix, u bent wél héél erg laf, hé! Om nu tegen mij via de heer Breedveld schriftelijk te laten communiceren dat u inhoudelijk nergens een antwoord op kunt geven.

Als u namelijk échte innerlijk moed zou hebben, dan zou u het persoonlijke gesprek met mij aan durven te gaan. Het feit dat ik thans via de heer C. Breedveld, Directeur van het Kabinet van de Koning een uiterst laf briefje krijg, waarin ik te horen krijg dat u - Z.M. Koning Willem Alexander, H.M. Koningin Máxima en H.K.H. Prinses Beatrix - helemaal niets voor mij kunnen doen en dat u daarom mijn brieven niet inhoudelijk zult gaan beantwoorden, geeft mij als democratisch staatsburger van dit land zéér te denken. Juist omdat alle ellende die ik de afgelopen jaren met Neonazi's, Politie en Justitie over mijn stichting en mijzelf heb heen gekregen mede plaats heeft kunnen vinden doordat u, van bovenaf het 'startsein' naar mij heeft gegeven door rond te bazuinen dat 'de heer XXXXXXX en zijn stichting nu wel weer meer dan genoeg aandacht hebben gehad'. Diplomatentaal voor - in gewone mensentaal - 'Maak de heer XXXXXX en zijn stichting helemaal kapot, zodat hij en zijn stichting volledig in het niets verdwijnen en ik nooit meer iets van hem of zijn stichting hoor'.

In dit verband wil ik u - Prinses Beatrix - graag op iets opmerkelijks wijzen. Oud-Minister President Ruud Lubbers heeft eens verklaard dat u geen nacht wakker heeft gelegen van de moord op Pim Fortuyn. Na mijn eigen ervaringen met u vraag ik mij eerlijk gezegd werkelijk in alle ernst af u wél zo iets heeft als 'een menselijk geweten'.

In het boek 'Beatrix. Dwars door alle weerstand heen' van Jutta Chorus staat het volgende citaat van oud-Minister President Ruud Lubbers "Ik kan wel zeggen dat ze opvallend rustig reageerde op de moord op Fortuyn"... Wat moet ik in vredesnaam lezen in die woorden? Ik kan niet anders dan concluderen dat u het niet zo erg vond; misschien kwam het u zelfs wel goed uit. Als Pim Fortuyn immers aan de macht was gekomen, was er - denk ik - namelijk wel terdege iets in de positie van u en uw familie veranderd. Zo ver kan minachting dus gaan; zo ver dat het geen indruk meer op u maakt als uw tegenstander - het onderwerp van uw minachting - op gruwelijke wijze wordt vermoord of in de gevallen van XXXXXXXXXXXXXX en mijzelf - ongevraagd en ongewild door een SS-ers en een SA-ers-dochter en niet democratisch gekozen voormalig staatshoofd, zoals u in een Klokkenluiderspositie worden gemanoeuvreerd.

Dat ik überhaupt nog in leven ben en geestelijk en emotioneel overeind ben gebleven, heb ik te danken aan mijn oecumenische (RKK/PKN), Christelijke geloof in God en in de Heilige Maagd Maria, maar zeker niet dankzij u allen. Integendeel zelfs. Dit alles is des te beschamender, omdat u niet eens democratisch bent gekozen. Ik heb niet eens als democratisch staatsburger op u kunnen stemmen. Ik ken u niet eens persoonlijk. Eén keer heb ik in het verleden bij de Dodenherdenking op 4 Mei bij het Nationaal Monument, de Dam u - toen nog in uw positie als Koningin - gezien en ik weet nog dat ik dacht 'Wat een onooglijke, uiterst lelijke, kleine dwerg' naast de grote, fors gebouwde Minister-President Wim Kok, maar ik heb u verder nog nooit eerder gezien of ontmoet.

Voor alle duidelijkheid: u heeft niet te maken met een Robespierre, Danton of Hebert; de beroemde en beruchte Franse Revolutieleiders. Wat bent u toch eigenlijk dom! In mijn hart ben ik namelijk altijd een Royalist gebleven. Zij het dan inmiddels wél een Royalist die van het pro-Christelijke Britse Vorstenhuis en van de Franse Koninklijke families houdt. En uiteraard natuurlijk van het Keizerlijke en Koninklijke Huis Habsburg. Deze families hebben mij namelijk - in tegenstelling tot u en uw familie - wél altijd met hartelijkheid, warme medemenselijkheid en oprechte betrokkenheid behandeld. Een beetje oprechte vriendelijkheid en ik zou altijd uw 'trouwe onderdaan' zijn geweest en gebleven. Uiteraard ben en blijf ik een pro-Christelijke Royalist, maar het zal mij inmiddels werkelijk een grote zorg zijn of uw familie op de troon blijft zitten of dat deze door een andere familie of een andere instelling wordt vervangen.

Waarom bent u eigenlijk zo bang voor mijn Karolingische afkomst? Waarom moet deze van u klaarblijkelijk helemaal naar de bliksem worden geholpen? Is het omdat u en uw familieleden geen enkel DNA durven af te staan voor historisch research, omdat dan de 'aap uit de mouw' kan komen en dan voor eens en altijd voor iedereen duidelijk zichtbaar wordt dat u geen van allen echte Oranjes bent?

Ook ben ik XXXXXXXXXXXXXXX uitzonderlijk dankbaar voor alle intieme ins en outs die XXX mij - in aanwezigheid van XXXXXXXXXXXXXX- over u en uw familie aan mij persoonlijk heeft verteld. Dit voelt na alles wat mijn stichting en ikzelf persoonlijk dankzij u in dit land aan den lijve heb moeten verduren met recht als een soort van 'levensverzekering' aan. Voor alle duidelijkheid. Ik wil nooit meer door de hel heengaan, waar u mij de afgelopen jaren weloverwogen en doelbewust doorheen heeft gestuurd. Vandaar dat ik u hierbij ook wil laten weten dat als het voor mijn persoonlijk geluk of veiligheid ooit in de toekomst nodig zal zijn, ik graag al uw intieme familiegeheimen zal gaan delen met onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Zeker als ik als 'Klokkenluider' ooit nog eens in mijn leven al dan niet onder ede zal worden gehoord.

Op persoonlijk, spiritueel gebied moet ik u echter zonder meer heel hartelijk bedanken voor de hel op aarde waar u mij weloverwogen en doelbewust door heen heeft gestuurd. Al mijn negatieve ervaringen in dit land hebben mij zonder meer dieper bij mijn oecumenisch ingestelde, Christelijke Rooms-Katholieke geloof, de Heilige Drie Eenheid en de Heilige Maagd Maria gebracht. Maar ik had nooit en te nimmer in dit land maatschappelijk, sociaal, financieel, economisch kapot mogen worden gemaakt, omdat een niet democratisch gekozen mevrouw - u dus - die ook nog eens de dochter van een SS-er en een SA-er is, zo maar van boven iets roept. Waarbij ik als staatsburger van uw land overigens dan wel weer stomverbaasd ben dat iedereen daar zomaar klakkeloos achteraan loopt. Want: eerlijk is eerlijk. U heeft hierin helemaal uw gang kunnen gaan, omdat niemand in dit land de moed heeft gehad om u in democratisch opzicht hierin de wacht aan te zeggen en een halt toe te roepen. Als een voormalig Nederlands staatshoofd als een raséchte dochter van een SS-er en een SA-er naar mij toe als democratisch staatsburger helemaal 'los' kan gaan, komt dit omdat de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers van ons land te laf zijn om de democratie in ons land wérkelijk door te voeren en u en uw gedragingen naar andere mensen toe voor eens en altijd volledig aan banden te leggen.

Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan zal ik u allen - uiteraard waar nodig met een CC naar o.a. alle leden van de Tweede Kamer - blijven mailen en - als het een écht belangrijke brief betreft éven nabellen om te controleren of mijn brief in goede orde bij u is gearriveerd. Per slot van rekening betaal ik als democratisch burger van dit land ongewild en ongevraagd via mijn belastinggeld mee aan het in stand houden van een niet democratisch gekozen familie. Het is dan ook mijn recht als belastingbetaler om u - Koning Willem Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix - aan te schrijven - mét uiteraard een kopie van mijn e-mailbericht aan o.a. alle leden van de Tweede Kamer - en om éven na te bellen om te controleren of mijn schrijven u in goede orde heeft bereikt. Zodat dit later nooit door u allen of via uw Hofhouding kan worden ontkend. Na alles wat XXXXXXXXXXXXXXXXXX en ikzelf - zij het - nogmaals - ieder op zijn totaal eigen wijze en manier - met u - Prinses Beatrix - als Klokkenluiders in dit land hebben meegemaakt, neem ik in dit opzicht nu eenmaal graag voortaan het zekere voor het onzekere.

Wees overigens maar gerust. Ik bel uw kantoor 'beslist niet plat'. En mocht u tóch alsnog over uw innerlijke, persoonlijke lafheid naar mij toe heen kunnen stappen, dan sta ik uiteraard nog steeds open voor het eerlijke, van mens-tot-mens gerichte gesprek, waar u toen u nog Koningin van Nederland was, in uw toespraken steeds naar uw 'onderdanen' toe de mond vol van had. Toon nu dan eens dat u over de innerlijke moed beschikt om al uw mooie woorden daadwerkelijk in de praktijk te brengen en dat u op een open, eerlijke wijze met mij het gesprek durft aan te gaan. Dus géén 'dolkstoten' meer in mijn rug, maar met open vizier het gesprek met mij aangaan.

U schrijft via de heer C. Breed, Directeur van het Kabinet van de Koning dat u niets voor mij kunt doen. Integendeel: u kunt uw excuses naar mij toe aanbieden voor de wijze waarop u zich naar mij toe heeft uitgelaten en mij mondeling en schriftelijk verklaren wáárom u zich op deze wijze naar mij toe als inwoner van uw land heeft uitgelaten.

Uw telefonische/mondelinge en/of schriftelijke reactie op deze brief en op mijn vorige brieven met de bijlagen zie ik - onder mijn allerhartelijkste dankzegging voor al uw in deze te nemen moeite - met bijzonder veel belangstelling tegemoet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

P.S. Om u - Prinses Beatrix - te helpen in het proces om voortaan open en eerlijk naar mij persoonlijk toe te kunnen zijn, zend ik deze brief in CC naar de Voorzitters, de heren De Vries en Clement van de Stichting Website Pro Republica en het Nieuw Republikeins Genootschap. Zodat zij samen met alle Republikeinen waar ter wereld dan ook de inhoud van mijn brief aan u inhoudelijk kunnen evalueren. Ziet u dit maar als een stuk innerlijke therapie op weg naar wézenlijke innerlijke beschaving en oprechte, innerlijke, vanuit het hart gevoelde medemenselijkheid. Dus vanaf nu niet meer alleen met het kille, koude Samoerai-achtige, alles en iedereen vermoordende 'zwaard' van het verstand, die u als tegenstander 'ziet', maar oprecht vanuit uw hart. Hopelijk voor uzelf heeft u een menselijk hart en bent u hiertoe in staat.

O.A. B.C.C.:
De heer R. de Vries, Voorzitter van Stichting Website Pro Republica
De heer A. Clement, Voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander