Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Koninkrijk Westerpark
Staatskrant 15 juni 2015

briefbeatrix
Foto: V.l.n.r. Zijne Koninklijke Hoogheid Gerolf I de Grote, hofmaarschalk Jeroen, Hare Doorluchtige
Hoogheid Kroonprinses Fenna (kostumering: Kimbel Bouwman)

Bron: www.staatskrant.com

Buurt kiest eigen majesteit
Riekje Kroon leidde het onderzoek naar de populariteit van de ten onrechte op de Nederlandse troon zetelende Willem 'IV' Von Amsberg. Ze hoopt dat de Bestuurscommissie Amsterdam West het aandurft een onafhankelijk koninkrijk Westerpark uit te roepen: 'Ze hebben het gelijk en de Nederlandse grondwet aan hun zijde. Die zegt namelijk dat de Koning van Nederland moet afstammen van Willem Frederik von Nassau-Diez (1772-1843). Er moet een einde komen aan de situatie dat sinds 23 november 1890 nazaten van Joan Roël de troon van het Koninkrijk der Nederlanden bezetten.'

Riekje Kroon: 'De regenten deden er destijds alles aan om hun positie te behouden. Zeker nadat in 1702 de laatste rechtstreekse afstammeling van Willem de Zwijger kinderloos stierf en het Duitse Huis van Nassau-Oranien ophield te bestaan. Toen werd Johann Wilhelm Friso von Nassau-Diez stadhouder van Friesland. Alsof het om een authentieke familienaam zou gaan, gebruikt deze Johann "Van Oranje" opeens als een titel. Nadat hij in 1711 in het Hollands Diep verzoop, werd zijn zoon Willem Karel uit Leeuwarden stadhouder van de zeven verenigde provinciën.

Mozart
'In 1766 maakten de regenten zijn zoon William Batavus von Nassau-Diez erfstadhouder. Voor zijn inhuldiging hadden ze de negen jaar oude Mozart naar Den Haag laten komen. Die schreef hiervoor de compositie KV 32. In januari 1795 vluchtte Batavus naar Engeland en deed in 1801 afstand van al zijn rechten als erfstadhouder. Pas in 1958 zou zijn gebalsemde lijk in de grafkelder van de Oranjes in Delft worden bijgezet.

Zijn zoon Willem Frederik von Nassau-Diez (1772-1843) zette in 1813 na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. De Haagse regenten Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum hadden hem per brief uitgenodigd. Op 2 december 1813 reed zijn koetsje via de Haarlemmerweg Amsterdam binnen, waar hij zichzelf liet uitroepen tot "soeverein vorst". In 1815 werd dit nog eens dunnetjes over gedaan. Nu verklaarde hij Koning der Nederlanden te zijn en noemde zichzelf Willem I. Een nieuwe grondwet werd opgesteld, waarin werd vastgelegd dat alleen rechtstreekse mannelijke nazaten van deze "eerste kapitalistische heerser van Europa" recht hebben op de troon der Nederlanden.

Verpauperen voor Oranje
'Een derde van de bevolking van Amsterdam leefde vanaf zijn komst van de kerkelijke en burgerlijke armenzorg. Terwijl de arbeidersklasse verpauperde, werd voor de koning een nieuw Koninklijk paleis in Brussel gebouwd. Zo kon Willem I om het jaar in 's-Gravenhage en in Brussel hof houden. Verder stonden het Paleis op de Dam, het Kasteel van Laken te Brussel, het Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde in Den Haag en Paleis Het Loo tot zijn beschikking. De in krotten verblijvende "dankbare bevolking" schonk hem ook nog het buitenverblijf te Tervuren en Paleis Soestdijk in eigendom. Willem I wist zijn eigen vermogen gigantisch te vermeerderen.

In 1830 brak in Brussel de Revolutie uit, die uitmondde in een onafhankelijk koninkrijk België, met "eeuwige uitsluiting van de Oranje-Nassau's van de Belgische troon". Ondertussen ging Willem hier vrolijk verder de Nederlandse staat praktisch bankroet te maken. Het vermogen van de koopman-koning, in 1815 geschat op 10 miljoen, groeide in 25 jaar uit tot 200 miljoen gulden, dus het twintigvoudige. In 1840 doet Willem troonsafstand ten gunste van zijn zoon, en vertrekt naar Berlijn, waar hij nog geen jaar later trouwt met de katholieke Jetje d'Oultremont. Willems abdicatie betekende niet het einde van zijn financiële betrokkenheid. Zo leende hij de Nederlandse staat 10 miljoen gulden tegen 3 procent rente. Om bankroet te voorkomen.

Seksverslaafde Koning Gorilla
'Willem sterft op 71-jarige leeftijd in Berlijn. Na zijn zoon Willem Frederik von Nassau-Diez (1792-1849), alias Willem II, volgt zijn kleinzoon Willem Alexander (1817-1890), alias Willem III, beter bekend als Koning Gorilla. Hij trouwde met zijn nichtje Sophie von Württemberg. Zij wierp hem drie zonen, die allen voor hem stierven. Om de lucratieve Oranjehandel niet verloren te laten gaan, trouwde de 61-jarige Willem III in 1879 opnieuw, nu met de 20-jarige maagd Emma von Waldeck und Pyrmont. Vanwege zijn seksverslaving had de Gorillakoning daarvoor al syfilis opgelopen, waardoor hij onvruchtbaar was geworden. Daarmee kwam ook de familie Von Nassau (in de Nederlanden) tot een einde. Omdat de regenten rond de Oranjes hun positie niet wilden kwijtraken, lieten ze Emma nog in datzelfde jaar dekken door de toen 35-jarige Joan Roël (1844-1914). Willem Pieter Hogendoorn noemt in zijn boek De nachtwaker; het koningscomplot ook de 33-jarige Sebastiaan de Ranitz (1846-1916) als mogelijke dader. Uit deze buitenechtelijke bevruchting zou in 1880 Wilhelmina geboren zijn. De eerste zogenaamde Oranje die ongrondwettelijk en op valse gronden de Nederlandse troon bezette.'

Riekje Kroon hoopt per referendum een DNA-onderzoek van Willem IV te eisen, dat volgens haar 'onomstotelijk zal bewijzen dat er geen enkele verwantschap met koning Willem I bestaat. Dat zijn Argentijnse vrouw zich doodleuk "koningin" laat noemen slaat al helemaal nergens op.'

De komende weken onderzoekt ze of de bewoners van het Westerpark 'wel zo'n verwend mokkel als "prinses" Amalia von Amsberg op de troon willen'. De uitslag leest u in de volgende Staatskrant.

Ook interessant: De oranjes versus de blauwe envelop

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander