Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Videoregistratie 1e Hans van den Bergh lezing door classicus Anton van Hooff
Webredactie, 16 december 2014


De Bataafse Opstand als legitimatie van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In de eerste Hans van den Bergh-lezing spreekt classicus Anton van Hooff over de Bataafse opstand, en hoe die historische strijd tot op de dag van vandaag doorwerkt in de politieke arena.

In het jaar 70 kwamen de Bataven, onze voorouders, in opstand tegen de Romeinse overheersers. In de eeuwen daarna raakte de geschiedenis van het Romeinse Rijk en ook de Bataafse Opstand totaal uit beeld, tot de ontdekking van Tacitus' Historiae in de zestiende eeuw. Toen de Zeven Provinciën rond 1600 beseften dat ze het zonder landsheer moesten stellen, vond men in de Romeinse Res Publica (ca. 500-50 vC) een bron van inspiratie: zó kon het ook. Bovendien betoogde Hugo de Groot - ter ondersteuning van Van Oldenbarnevelts republicanisme - dat de Nederlanden van oudsher een gemengd staatsbestel hadden gehad en dat de Germaanse legerleiders steeds alleen voor de tijd van oorlog een mandaat kregen. Vorst Maurits van Oranje, die graag permanent als kapitein-generaal een monarchale status wilde krijgen, moest die historisch boodschap maar eens ter harte nemen.

De Bataafse Opstand getuigde van de ingewortelde weerzin tegen knechting. Schilderingen (zoals Rembrandts Samenzwering van Civilis), etsen en gedichten verheerlijkten dat bewijs van vrijheidszin.

In deze voordracht zal de politieke mythologisering worden belicht van de opstand die onze streken voor één keer een plaats in de Romeinse annalen gaf. Natuurlijk komt daarbij de vraag op waarom ons land zijn republikeinse geschiedenis zo heeft verloochend. Is er een nieuwe opstand der Bataven nodig om ons verleden en de democratie recht te doen?

Over de spreker:
Dr. Anton J. L. van Hooff (*1943) was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. In die hoedanigheid publiceerde hij over onder andere Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding. In april 2010 publiceerde uitgeverij Ambo zijn Nero & Seneca, de despoot en de denker. In 2011 verscheen bij dezelfde uitgever Athene. Het leven van de eerste democratie. In 2012 gaf Ambo zijn Marcus Aurelius. De keizer-filosoof uit en in 2013 KLASSIEK. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld. Al deze boeken beleefden diverse herdrukken. Onlangs verscheen Keizers van het Colosseum; daarin wordt de Bataafse Opstand behandeld en geplaatst in de geschiedenis van de Flavische keizers Vespasianus, Titus en Domitianus (69-96).

Als gepensioneerde doceert Van Hooff af en toe Grieks en Latijn aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In artikelen in kranten (NRC Handelsblad en De Gelderlander) heeft hij al tientallen keren gepleit voor het herstel van de Nederlandse Republiek. Hij is al lang lid van het Republikeins Genootschap en het NRG/Republikeinen.nl. In 2009 werd Van Hooff voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856).

De Hans van den Bergh-lezing is vernoemd naar prof. dr. Hans van den Bergh (1932-2011). Jarenlang liet hij in woord en geschrift zijn republikeinse mening horen. Van zijn hand verschenen diverse boeken waarin hij vele argumenten gaf ter bestrijding van de monarchie: Eén over Oranje of de Republiek der Nederlanden (1989), Klein republikeins handboek (2002, 2013) en Doe het niet, Alex! (2011). De lezing zal jaarlijks georganiseerd worden op de geboortedag van Hans van den Bergh en zal de republikeinse zaak in brede zin tot onderwerp hebben.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander