Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Oktober - Maand van de geschiedenis/vervalsing
Verwarde Man, 6 november 2014

Bron: Steven brown's Blog

In de maand oktober is onze gezamenlijke geschiedenis actueler ooit en krijgt zij van het Ministerie van Onderwijs en Propaganda een nadrukkelijk podium. Toepasselijk thema is dit jaar vriend & vijand. Uitvalsbasis is Huis Doorn waar vijand Keizer Wilhelm - in 1940 wieder in die Heimat - als internationaal gezocht oorlogsmisdadiger door aanstaand moeder van het verzet Wilhelmina vriendschappelijk werd onthaald.

Wij mogen ons vooral gelukkig prijzen dat zowel onze Hos-/Huil Satraap als zijn Grootvizier - doe normaal, je hebt zelf een homoseksuele relatie - beide geschoolde historietsjie zijn; toegesneden op het mainstream gedachtegoed der Machiavelli/Bilderberg school. U begrijpt dat hiermee ons historisch bewustzijn en de rekenschap aan ons nationaal-historisch erfgoed zich, ook buiten de maand oktober om, niet in vertrouwder handen kan bevinden. Hiervan getuigd de gestage stroom aan feestelijke RVD evenementen rond het thema twee eeuwen onderdanigheid en de gerelateerde slavenbrief, ook wel grondwet genoemd.

Grootvizier gaf op 2 september aan het thema vriend & vijand bijzondere invulling door in het Lagerhuis zijn eminente gedachten te delen omtrent onze ultieme vijand en wist daarbij in zijn historische verantwoording het wetenschappelijke discours tot ijle hoogten te stuwen. Volgens goede traditie bleven de vertegenwoordigers van ons onderknuppels bij deze gelegenheid in sprakeloze bewondering achter.

Rutte: "Ik denk dat we moeten vaststellen dat er door Rusland, in maart in de Krim en nu opnieuw in Oost-Oekraïne, een poging wordt gedaan om de grenzen van het naoorlogse Europa te veranderen op een manier die we na de Tweede Wereldoorlog nog niet in deze mate en zo structureel hebben gezien." (bron: Overheid.nl)

Nu heb ik als volslagen leek bitter weinig recht van spreken
Een overdaad aan begaafdheid deed schrijver dezes zijn scholen overslaan, waarbij ook een geschiedenis-school met groot gemak werd genomen. Maar om al te veel ledigheid te vermijden snuffelde hij wel eens rond in volkse-bibliotheken. Dit vrijblijvende tijdverdrijf leerde hem en passant dat de grenzen van de na-oorlogse Sovjet-Unie toch echt de Oekraïne, a fortiori de Krim en Oost-Oekraïne, omvatte. Sindsdien heeft deze extremistische overtuiging hardnekkig bij hem postgevat. Sociaal-hygiënische staatsprogrammering zal nog geringe kans maken deze overtuiging aan het wankelen te brengen.

Nu zult u denken dat schrijver in reflex zal roepen: geschiedvervalsing! Niet Putin maar zijn tegenstrevers doen juist een poging om aan de na-oorlogse grenzen te sjorren.

Nu klim ik niet overhaast in gordijnen
Mijn pedant-didactische eruditie gebiedt mij te benadrukken dat hier sprake moet zijn van een “mild revisionistische” opvatting van Grootvizier. U moet mij nageven dat uit respect voor het ambt van onze Grootvizier, revisionisme vriendelijker in het gehoor ligt dan het lelijke geschiedvervalsing. En niet geheel onbelangrijk, met deze wijze van uitdrukken worden onvruchtbare valstrikken van non-violent extremism gemeden. Een onderdaan spuugt niet graag in de hand van zijn Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Daarbij moeten we ook de oorspronkelijkheid van het intellectuele gedachtegoed van onze Grootvizier op waarde weten te schatten. En, zo mogelijk nog zwaarwegender binnen de Machiavelli-school, waardering weten op te brengen voor het machtig agogisch effect. Ik weet dan ook niet hoe het u verging maar de uitspraak van Grootvizier met klemmende verwijzing naar WOII deed direct bij mij de agressie-hormonen gieren en bracht mij per direct in een airborn staat van mobilisatie tegen de brutale en doortrapte Putin vijand. Mocht dit onderbuikeffect opzettelijk zijn geweest dan is Grootvizier hierin op voortreffelijke wijze geslaagd. Daarom vergeven we hem licht deze kleine faux-pas door dit overigens ondergeschikt detail van de geschiedenis door een roze anti-Putin bril te benaderen.

Daarbij verkeert Grootvizier, om niet te spreken van onze met stomheid geslagen volksvertegenwoordigers, ook nog eens in uitstekend Bilderberg gezelschap. Zo ging eerder Hillary Clinton hem voor in de uitspraak: "We kunnen niet toestaan dat een politiek leider aan de grenzen van Europa van na de Tweede Wereldoorlog komt"

U zult opnieuw van schrijver verwachten dat hij uitkraait: maar dit is letterdieverij, een Stapeltje! Opnieuw haast hij zich niet in de valkuilen te storten welke met vers dampende aarde op hem liggen te wachten. Een onderdaan spuwt niet graag in de hand van zijn Heer en zeker niet in die van zijn Overlord.

Ook mag Clinton haar uitspraak niet al te zeer aangerekend worden want zij heeft minder op met de maand van de geschiedenis. Clinton is immers in tegenstelling tot onze Grootvizier niet in het historische metier ingevoerd. Dus weet Clinton veel, ook zal zij ongetwijfeld gewichtiger zaken aan haar hoofd hebben dan haarkloverij over de recente Europese geschiedenis. Wat het nabouwen van Grootvizier betreft, het kenmerk van een school, al dan niet secretief, is dat uitspraken tot meerder effect à titre copycat plaatsvinden, waar ben je anders nog een school voor.

Op onze Grootvizier drukt dan ook geen ander verwijt dan dat hij in commissie in zijn wetenschappelijk vakgebied op vruchtbare wijze een synthese tussen creatief revisionisme en de state of the art der agogische wetenschappen heeft weten te bereiken en dat ook nog eens op eloquente wijze zonder tegenspraak voor de parochie weet te vulgariseren. Dit geheel trouw in de geest van de niets dan zegen-brengende neo-liberale traditie waarin de volkse humaniora omwille van het profijtbeginsel met een gerust geweten naar harte lust mogen worden geprostitueerd in dienst van de Alma Mater van het groot-kapitaal.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander