Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Nieuwsbrief 1 - 2014
Webredactie, 23 oktober 2014

Leve de Republiek!
Johan de Witt - Akte van Seclusie (1654)Beste mederepublikein,

Na de rechtzaak betreffende auteursrechten hebben wij ons - op dringend advies van de advocaat - een lange periode low-profile moeten houden en is het nu tijd om u te laten weten dat wij weer actief met onze republikeinse doelstellingen aan de slag gaan. Voordat wij daarmee kunnen beginnen, willen we u eerst informeren over een aantal praktische, maar zeker niet onbelangrijke zaken.

Organisatieverandering
De verandering van vereniging naar stichting brengt een aantal gevolgen met zich mee, zoals: een stichting kent GEEN leden, er is GEEN verplichte jaarlijkse ledenvergadering (ALV), er hoeft GEEN ledenadministratie te worden bijgehouden en er is GEEN sprake van een jaarlijkse contributie. Dat hoeft niet te betekenen dat er geen jaarlijkse bijeenkomsten meer kunnen zijn. Die zijn zeker denkbaar en hier zouden bezoekers en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen.

Social media
Naast het bijhouden van de website www.prorepublica.nl zijn wij ook zeer actief op Twitter en Facebook. Onze Facebook pagina (waarvan u de meest recente berichten aan de linkerkant op de voorpagina van de ProRepublica website kunt zien) wordt zeer actief bezocht, en geliked. Als u de Facebookpagina liket, dan krijgt ook u de nieuwste berichten te zien in uw Facebook-nieuwsoverzicht. Like ons op Facebook en volg ons op Twitter om uw steun te betuigen.

Samenwerking
Ook zijn wij bezig een samenwerking op te bouwen met andere republikeinse organisaties, in binnen en buitenland die gelijkaardige doelstellingen nastreven, ieder op hun eigen manier. Samen staan we immers sterker. Hiervoor hebben wij de website www.verenigderepublikeinen.nl opgezet. Op deze website staan links naar andere republikeinse organisaties. Ook kunt u hier uw stem uitbrengen voor "republikein van het jaar" en "schoothondje van het jaar".

Werk mee
Wij zijn op zoek naar republikeinse medestanders uit het gehele land die bereid zijn in hun eigen omgeving bijeenkomsten te organiseren voor republikeinen om eens met elkaar van gedachten te wisselen. De website dient dan als platform voor aankondiging van deze bijeenkomsten. De website bestaat bij de gratie van onze schrijvers. Kunt u schrijven en heeft u een duidelijk idee over onze republikeinse doelstellingen, of bent u bekend met belangwekkende informatie die u het Nederlandse publiek graag wilt mededelen? Wij zijn op zoek naar goed onderbouwde artikelen. Wilt u graag op een of andere manier meehelpen? Ook voor hand- en spandiensten willen we graag een beroep op u doen.

De rechtzaak
Zoals we al eerder schreven, heeft de rechtzaak het uiterste van onze financiële middelen gevergd, waarbij onze vereniging in een faillissement het onderspit heeft moeten delven. Een bedrag van zo om en nabij de € 17.500,- hebben wij grotendeels prive moeten ophoesten om tenminste de website van de ondergang te kunnen redden, en deze in te brengen in de Stichting Website ProRepublica. De naam "ProRepublica" hebben wij voor € 5000,- kunnen terugkopen van de curator!

Donaties
De Stichting Website ProRepublica streeft gelijkaardige doelstellingen na als de oorspronkelijke vereniging ProRepublica. U zult begrijpen dat het nastreven van de realisatie van deze doelstellingen niet zonder geld uit te voeren is. Zelfs een kleinschalige organisatie als Stichting Website ProRepublica heeft financiële ondersteuning nodig. Daar het opheffen van de verenigingsvorm als resultaat heeft dat wij geen jaarlijkse verenigingscontributie meer kunnen heffen, is een (liefst regelmatige) bijdrage in de vorm van een donatie noodzakelijk om de website te laten voortbestaan. De voormalig leden van de vereniging ProRepublica zijn immers al aan een terugkerende contributie gewend. Wij hopen dan ook dat de stap naar een regelmatige (liefst jaarlijks terugkerende) donatie dan ook door u gezet zal worden.

Uw donatie kunt u overmaken op: NL86INGB 0007663800 t.n.v. STG WEBSITE PRO REPUBLICA. U kunt ook verschillende andere donatiewijzen op de voorpagina van onze website terugvinden en aanklikken. Er is o.a. de mogelijkheid te doneren per iDeal of Paypal. Het onderhouden van de website kost ons veel tijd en geld, en deze donaties zullen ons in staat stellen dit nog lang te blijven volhouden. En bij voldoende financiële ondersteuning kunnen wij bijeenkomsten organiseren, regionaal en landelijk. Eventueel zullen wij hiervoor samenwerken met andere republikeinse organisaties.

ANBI
Ook zijn wij bezig met een aanvraag voor de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zodra deze door de belastingdienst is toegewezen zal dit op de website worden vermeld. Uw donatie zal dan, onder voorwaarden, van de belasting aftrekbaar zijn. Zie voor meer informatie de website: http://www.anbi.nl/

Steun ons!
Ook al is dat in een tijd van recessie voor sommigen niet gemakkelijk. Elke bijdrage is welkom, maar om de website in de lucht te kunnen houden vragen wij u vriendelijk doch dringend een donatie te doen van minimaal € 10,-. Geef ons de mogelijkheid ProRepublica weer op te bouwen. Stel ons in staat onze plannen uit te voeren en onze stem in republikeins Nederland krachtiger te laten klinken.

Gratis muntstickervel met 88 stickers
OM DE WEBSITE TE LATEN VOORTBESTAAN ZIJN DONATIES BESLIST NOODZAKELIJK!
Vanaf een donatie van € 10,- of meer krijgt u een gratis muntstickervel met 88 stickers toegestuurd. Vermeld dan wel uw adresgegevens bij de donatie.

Uw donatie kunt u overmaken op:
NL86INGB 0007663800 t.n.v. STG WEBSITE PRO REPUBLICA
of per iDeal of Paypal.

Met republikeinse groet,

Het bestuur

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander