Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Dag van de (Oranje) Republiek
Erwin Lensink, 26 juli 2014


Op 26 juli 1581, dat is dus 433 jaar geleden, werd de Acte van Verlatinghe getekend door een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden, waarmee “Koning” Filips II werd afgezet als heerser van de Nederlanden. Eén van de ondertekenaars was de Stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Wilem van Oranje-Nassau, de Prins van Oranje, Principat D`Orange. Bij het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) is vorig jaar een verkiezing gehouden, waarbij de keuze kon worden gemaakt voor een republikeinse nationale feestdag en door de stemmers is democratisch gekozen om van 26 juli een jaarlijkse republikeinse feestdag te maken. Het Nieuw Republikeins Genootschap zal op zaterdag 26 juli 2014 daarom een bijeenkomst gaan organiseren in De Balie in Amsterdam. Voor meer informatie daarover verwijs ik bij deze graag naar de website www.republikeinen.nl Onder meer zullen daarbij de prijzen worden uitgereikt voor Republikein van het Jaar, die naar verwachting dit jaar zal gaan naar Joanna van de organisatie www.hetis2013.nl. (Noot van de redactie: de bijeenkomst in de Balie is inmiddels afgelast i.v.m. de vliegtuigramp).

Bij deze wil ik echter nieuws bekend maken en een extra oproep doen
Aangezien zelfs vandaag nog een niet nader genoemd persoon mij speciaal heeft verzocht om een politieke organisatie op te zetten, waar ik mij nu al jaren min of meer en de laatste maanden in het bijzonder op aan het oriënteren ben, kondig ik bij deze aan, dat ik alles in het werk zal stellen om een succesvolle organisatie op te zetten. In samenwerking en met de medewerking (van het bestuur) van de Stichting Pro Republica (www.prorepublica.org) heb ik daarom al een actie gehouden op 27 april 2014 en daarbij voor de Republikeinen deze dag als Oranje Republikeinse feestdag te kapen voor de toekomst door een hedendaagse versie van de Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam te ondertekenen, waarbij Willem-Alexander von Amsberg en familie op basis van erfopvolging van de macht vervallen zijn verklaard.Nu 26 juli 2014 steeds dichter bij komt en ook allerlei andere ontwikkelingen, is bij mij steeds meer de noodzaak duidelijk om een politieke organisatie op te zetten om democratische rechtstatelijke beginselen voor vrijheid en democratie te waarborgen voor de toekomst. Daarom wil ik bij deze een statement maken en alle Nederlanders, zeker de Republikeinen oproepen om in het vervolg op 26 juli speciaal een kledingstuk of andere zaak met de kleur Oranje te dragen, ten teken dat de kleur van de Oranje niet behoort tot de zelfverklaarde (soevereine) erfopvolgers, maar dat de kleur Oranje behoort tot republikeinse democratische rechtstatelijke grondbeginselen, vrijheid, gelijkheid en democratie, zoals door Stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau, de Staten en de Staten-Generaal onder meer in de Acte van Verlatinghe eeuwig is verklaard.

Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst uit 1356. De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Aanvankelijk werd nog gezocht naar een vervangende vorst, maar niemand bleek in staat (volgens de Staten-Generaal) om de nieuwe heerser te worden. Het zou nog tot 1588 duren, een jaar na de Deductie van Vrancken, voor de Staten besloten als een republiek door te gaan.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Reeds vorig jaar had het Nieuw Republikeins Genootschap het plan om op vrijdag 26 juli 2014 in Goejanverwellesluis een evenement te organiseren, maar door koud watervrees van een plaatselijke kroeghouder heeft helaas deze activiteit geen doorgang kunnen vinden. (Noot van de redactie: deze activiteit is WEL doorgegaan maar dan buiten het cafe. Zie www.prorepublica.nl) In verband hiermee en het feit, dat de Zwarte Cross bij de Engelse Schans in Lichtenvoorde werd gehouden met onder meer een nakedrun over het crosscircuit, heb ik besloten er een feestelijk verzet-tintje aan te geven en daarbij het startsein gegeven door in Oranje het feestje te vieren. Mijn plan is nu om dit ieder jaar te doen en als er één schaap over de Dam is, dan zullen er vanzelf meer volgen. Het doel van de actie is in ieder geval, zoals het in de oude relatief welvarende Nederlandse Republiek, de Verenigde Republiek der Zeven Nederlanden gebruik was om de volgende zaken, als grondbeginselen van een staat op nieuw her in te richten, als:

1. Het nationaliseren van de grote systeembanken (immers Bank van Lening en Nederlandse Wisselbank)
2. Het invoeren van een jury-rechtspraak in het strafrecht als waarborging van vrijheid en democratie (immers waren de Nederlanders tijdens de opstand fel gekant tegen de “professionele rechters” van de “Bloedraad”, de Raad van Beroerten)
3. Het afschaffen van erfopvolging en het onafhankelijk en soeverein verklaren van (ieder lid van de) bevolking(en).

Vanaf het weekend van 26 juli 2014 zal ik mij nadrukkelijk verder bezig gaan houden met de organisatie van dit soort zaken en in de loop van de vierdaagse “viering” van Prinsjesdag of daaropvolgend zal ik met meer gedetailleerde informatie komen hieromtrent. Inmiddels zijn er al meerdere organisaties en leden, waarmee een samenwerking is gerealiseerd om bovenstaande zaken te realiseren, het liefst niet alleen in Nederland, maar wereldwijd ...

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander