Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hoe win je de discussie
Webredactie, 9 februari 2014

iets

Wij hebben het er al eerder over gehad, en er zijn prachtige boeken over geschreven, sommigen zelfs op vestzakformaat. Een mooie dwarslezer is misschien nog een waardevolle suggestie. Bij voldoende fondsen zullen wij ons daar over buigen.

De monarchie zit zo diep verankerd in het Nederlandse politieke systeem dat veel mensen het simpelweg zonder vragen accepteren. Zoals Thomas Paine het meer dan 200 jaar geleden stelde: lang ergens niets fouts in zien, geeft het de oppervlakkige schijn dat het goed is.

Zozeer zelfs, dat sommige republikeinen niet weten welke tegenargumenten ze kunnen gebruiken tegen vaak gehanteerde argumenten voor de monarchie.

Om u te helpen een discussie met monarchisten te winnen, hebben we hieronder wat antwoorden op de meest gestelde vragen en tegenargumenten. Ook kunt u veel van deze argumenten terugvinden in het boek van Bob Elbracht: Argumenteren tegen de monarchie en het "Klein Republikeins Handboek" van Hans van den Bergh verkrijgbaar bij het Nieuw Republikeins Genootschap/Republikeinen.nl

Wij hebben nog nooit een valide argument gehoord om de monarchie te behouden en u zo een ware democratie te onthouden. Als u denkt dat u er een hebt, en het antwoord staat hier niet vermeld, laat ons dat dan weten op: argumentenvoordemonarchie@prorepublica.nl en we zullen hier een antwoord op uw vraag of argument geven.

De monarchie is een goede Nederlandse traditie
Republicanisme is juist een integraal onderdeel van de Nederlandse traditie. Iets koste wat kost als traditie willen behouden, terwijl het niet meer past in het hedendaagse Nederland, is geen goed argument. Ooit lang geleden was het traditie om slaven uit Afrika te halen en onder net zulke erbarmelijke omstandigheden te verplichten te werken in o.a. Zuid-Amerika, tot we beseften dat slaven ook mensen zijn die gelijke rechten verdienden. Ooit was het ook gebruik in Nederland kinderen na de lagere school direct te laten werken, tot we tot de overtuiging kwamen dat het voor onze kinderen en onze toekomst beter zou zijn als ze eerst zouden doorleren en pas daarna zouden gaan werken.

Het is nu traditie om geld, macht en aanzien aan de leden van één familie te geven, alleen maar omdat ze zijn geboren uit ouders in dezelfde positie, tot we onderkennen dat het rechtvaardiger en fatsoenlijker is om geen enkel mens op basis van afkomst te bevoordelen.
Het is belangrijk om te beseffen dat geschiedenis wordt gemaakt, en elke generatie zal zijn eigen geschiedenis maken. Het vasthouden aan oude gebruiken uit vervlogen tijden is niet altijd wijs en zal vaak door de jongere generaties worden afgewezen.
De traditionele elementen aan de monarchie: bijvoorbeeld het rondrijden in de gouden koets tijdens prinsjesdag, maakt een belangrijk deel uit van de oneindige propagandamachine van het koninklijk huis. Het is opsmuk en theater om de aandacht af te leiden van waar de monarchie werkelijk op draait: macht en geld.

De mensen willen het. Als de monarchie zo populair is, en niemand beschadigt, waarom moet het dan weg?
Dit argument is gebaseerd op de onjuiste stelling dat de monarchie niet beschadigt. Zij schaadt echter wel degelijk onze democratie, onze samenleving. En ze staat in de weg van echte hervorming.
Dit argument veronderstelt ook dat "de mensen het nou eenmaal willen". Maar het is maar de vraag hoeveel mensen werkelijk de monarchie steunen. Opiniepeilingen zijn daar niet duidelijk over en worden vaak met de verkeerde vraagstelling gemaakt. Er kan bijvoorbeeld een vraag gesteld worden als: "Wie is beter als staatshoofd, Beatrix of Willem Alexander?" Met als mogelijke antwoorden: a) Beatrix, b) Willem Alexander of c) Geen mening. Ongeacht of antwoord a) of b) wordt gegeven, het zal worden geïnterpreteerd als steun aan de monarchie. Terwijl een "geen mening" niet juist is. Immers, de republikein heeft er wel degelijk een mening over, alleen staat die mogelijkheid er niet tussen.

Daarnaast zijn opiniepeilingen onzuiver zolang er geen open debat heeft plaatsgevonden, waarin alle media een oprechte en onpartijdige rol spelen. Zolang dit (nog) niet mogelijk is, zal een opiniepeiling een onzuivere uitslag geven.
De Rijksvoorlichtingsdienst is het publiciteitsorgaan van het koninklijk huis, en beschikt jaarlijks over een enorm budget om de publieke opinie te bewerken. En ook de overheid steunt de monarchie kritiekloos en beschermt deze tegen onafhankelijk en nauwkeurig toezicht. Ze werken hard om de mythe in stand te houden dat de monarchie weinig meer is dan een leuk gezin dat woont in een groot huis en hun 'plicht' voor hun land doen.
De waarheid is een beetje anders. Dus, als we een volledig, openbaar en informatief debat zouden voeren, dan zouden we eerst moeten worden geïnformeerd wat de werkelijke macht is van het koninklijk huis, wat voor diensten het kabinet van de koning voor het staatshoofd verricht, wat de invloed van het staatshoofd binnen de Raad van State is, wat er achter de schermen allemaal gekonkeld wordt, etc. Dan zouden we ook te horen krijgen hoe ondemocratisch onze grondwet in elkaar zit door die rare constitutionele monarchische kronkel.

Zo zijn er tal van redenen te noemen waarom de monarchie dit land juist schaadt, en de meesten daarvan staan op deze website. Wij geloven dat de opiniepeilingen er heel anders uit zouden gaan zien, en dat de steun voor de monarchie snel afneemt, wanneer er eerst zo'n volledig, openbaar en informatief debat gevoerd zou worden.

De monarchie heeft een stabiliserend en samenbindende invloed op ons politieke leven
Twee van de meest stabiele en welvarende landen in de wereld zijn de VS en Zwitserland, beiden republiek. Monarchisten proberen vaak mensen te doordringen van hun stelling dat de monarchie stabiliteit en eenheid brengt in ons land. Maar ze zeggen nooit op welke manier. De monarchie heeft helemaal de macht niet om oorlog, onderdrukking, verdeeldheid binnen de politiek of zelfs een coup te voorkomen of te stoppen. Ook hebben wij de vrijheid van godsdienst niet door toedoen van de monarchie, maar door democratisering van ons land. In de afgelopen tweehonderd jaar monarchie is er niet méér stabiliteit of eenheid in ons land dan in de periode daarvoor, toen wij een republiek waren. Stabiliteit en eenheid zijn de producten van een gezonde democratie en een welvarende samenleving. Zij zijn zeker niet het product van een alleenheerschappij (mon-archie=alleen-heerschappij) door een ongekozen staatshoofd.

De discussie over de monarchie heeft geen prioriteit voor Nederland, er zijn belangrijker zaken waar we over moeten discussiëren
Als je het hebt over onmiddellijke en dringende problemen, dan is het inderdaad logisch te zeggen dat sommige zaken meer urgent zijn dan de monarchie. Maar dat wil niet zeggen dat de discussie over de monarchie geen fundamenteel belangrijke kwestie is. Het gaat niet alleen over paleizen en over prinsen en prinsessen, koning of koningin. Het gaat niet alleen over de enorme hoeveelheid geld dat wij aan de monarchie uitgeven. Dit gaat over de gezondheid van de Nederlandse democratie en de legitimiteit van de Nederlandse grondwet. Hoe beter de grondwet aansluit bij de huidige tijdgeest, hoe democratischer hij geschreven is, zal allemaal helpen bij het bepalen hoe we omgaan met allerlei andere fundamentele kwesties.

Onze grondwet is de basis voor hoe we met elkaar omgaan in dit land en hoe we met andere landen omgaan. Hoe we gezien worden in de ons omringende landen. Zolang we toestaan dat het staatshoofd namens Nederland andere landen bezoekt, terwijl zijn selectie uitsluitend heeft plaatsgevonden door het toeval van geboorte, dan is dat een belediging voor de knapste koppen in dit land. Hoog opgeleide burgers die hun kennis en wetenschap ten dienste van de maatschappij stellen, zouden door omringende landen eerder als serieuze gesprekskandidaten worden gezien, dan iemand wiens positie bepaald is doordat hij geboren is in een bepaalde wieg.
We zullen hervormingen moeten doorvoeren in onze grondwet als we de monarchie afschaffen en kunnen direct de gelegenheid te baat nemen om andere gedateerde en niet meer van toepassing zijnde wetten aan te passen en de bevoegdheden van de overheid te beperken, zodat we van Nederland een betere, sterkere democratie kunnen maken.

De Oranjes werken hard voor ons land
Laten we eens voor een moment aannemen dat de koning, koningin en prinses Beatrix inderdaad hard zouden werken. (In feite weten we het niet en mogen we het ook niet weten.) Is dat dan een argument vóór de monarchie? Moeten we dan een staatshoofd, kamerleden en andere ambtenaren benoemen op basis van wie de meeste uren werkt in een jaar?
Verpleegsters, leraren, arbeiders, politie-agenten en zélfs sommige bankiers zijn mensen die hard werken. Om de levensstijl van de familie Van Amsberg te vergelijken met die van hen is gewoonweg absurd. De leden van het koninklijk huis ontvangen een astronomisch hoog uurloon voor hun "werk" (Willem-Alexander zo'n 20.000 per uur belastingvrij!) en toch lopen zij geen van allen het risico van boventalligheid, noch is hun "loopbaan" afhankelijk van de uitkomst van functioneringsgesprekken. Ook hebben zij niet dezelfde taken en verantwoordelijkheid thuis die de voornoemde professionals wel hebben.
De simpele waarheid is dat ze heel weinig doen, vandaar het exorbitant hoge uurloon van WimLex. En de door Máxima in Vanity Fair genoemde 24/7 is al helemaal niet waar. De waarheid is dat ze bijzonder vaak op vakantie gaan, zo vaak zelfs dat ze hebben verboden dat de media ze op die momenten op de foto zet. Zo vaak, dat het regeringsvliegtuig (dat dus bedoeld is voor verplaatsing van onze regering) meer niet dan wel in de hangar staat, waardoor onze ministers regelmatig een lijnvlucht moeten boeken. Het is een hele kunst om maar een paar dagen per week te "werken" gedurende een beperkt aantal maanden per jaar, en desondanks de indruk te wekken, met volle medewerking van de media, het gehele jaar "hard aan het werk" te zijn.

Omdat wij niet mogen wéten precies hoe vaak ze op een door het volk betaalde vakantie gaan, omdat dat zogenaamd prive is en dus behoort tot het zogenaamde "geheim van Noordeinde", kunnen wij naar de hoeveelheid "werk" die ze uitvoeren slechts raden.

Ze zijn zo betrokken bij de kunst en goede doelen. Dat zou allemaal voorbij zijn als we een republiek werden
Prinses Beatrix, koning Willem Alexander en "koningin" Máxima, ze zijn allemaal wel beschermvrouwe/heer van kunstinstellingen of goede doelen. Ze doneren — voor zover ons bekend, we mogen het niet weten — geen geld aan deze instellingen, maar staan met hun "goede naam" garant voor publiciteit en authenticiteit van deze instellingen. Maar op elk willekeurig moment dat een van hen zijn of haar opwachting maakt bij de betreffende organisatie, worden er door deze organisaties kosten noch moeite gespaard het de beschermheer/-vrouwe zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ten kóste van de betreffende kunstenaars en de begunstigden van de goede doelen. Dus in plaats van bevoordelen, schaden zij deze organisaties juist.

Zo'n beschermheer/-vrouweschap of een erecommissariaat is alleen een rookgordijn opgetrokken om de aandacht af te leiden van de enorm hoge, door de belastingbetaler op te brengen kosten van de monarchie (meer dan 140 miljoen per jaar = meer dan 360.000 per dag!). Het werkt vaak wel omdat er maar weinig mensen bereid zijn hun liefdadigheidsactiviteiten in twijfel te trekken. Het is echter weinig meer dan een door de RVD opgezette PR-stunt.

Er zijn twee stellingen mogelijk in antwoord op deze vraag:

  1. De familie Van Amsberg kan gewoon doorgaan met liefdadigheidswerk als wij een republiek zijn, ze hebben hun koninklijke status niet nodig om fondsen voor deze organisaties te werven.
  2. Hun waarde voor deze organisaties is hun beroemdheid, en die zal niet verdwijnen als de monarchie is opgeheven.

Als u niet overtuigd bent door deze simpele standpunten is het te overwegen een aantal pertinente vragen te stellen:

  1. Welk liefdadigheidswerk doen zij feitelijk?
  2. Hoe doen andere landen het die niet kunnen beschikken over de Van Amsbergs?
  3. Bij welke liefdadigheidsorganisaties zijn zij nauw betrokken (velen zijn namelijk door hun eigen toedoen ontstaan, zij hebben dus hun eigen liefdadigheids"werk" gemaakt, ter meerdere eer en glorie van henzelf).

Ook de volgende punten zijn het waard om mee te nemen in uw overweging:

  1. Het is nogal onethisch om de reputatie van goede doelen te gebruiken om de eigen reputatie te versterken en zo kritiek over de eigen levensstijl en uitspattingen af te wenden.
  2. Er is een groot verschil tussen gewoon af en toe opdraven bij publieke aangelegenheden van deze organisaties (wat de familie Van Amsberg voornamelijk doet) en iemand die als beschermheer of —vrouw nauw betrokken is bij de organisatie (iets dat veel andere beroemdheden wel doen).

De koning en zijn gevolg zijn fantastische ambassadeurs voor ons land, voor de handel en de export
Het idee dat de monarchie noodzakelijk is om Nederlandse "ambassadeurs" voor de handel te leveren is pure fantasie. Stel dat we mensen met een bepaalde status nodig zouden hebben om handel te drijven met andere landen. Dan zou dat in een republiek net zo goed kunnen als in een monarchie. Sterker nog, als deze mensen hun werk zo goed zouden doen, wie zegt dan dat zij diezelfde status ook in een republiek niet ten dienste van ons land zouden kunnen aanwenden? Maar de waarheid is dat dit een fabeltje is. Men heeft nooit aan kunnen tonen dat handelsmissies die door de de koning en/of koningin werden vergezeld een beter resultaat gaven dan die waarbij de top van het nederlandse bedrijfsleven de missies ondernam.

Ook is niet aangetoond dat de handelsdelegaties waarbij de koning of koningin aanwezig was een beter resultaat geven dan de handelsmissies van landen zonder ongekozen staatshoofd. Er is ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat een land met een gekozen staatshoofd niet precies dezelfde resultaten zou kunnen boeken.

Handelsafspraken komen tot stand tussen bedrijfsprofessionals, en die hebben zo hun eigen manier om tot een overeenkomst te komen, daar hebben ze geen oranje mascotte voor nodig. Een slechte deal wordt niet ineens een goede deal als er een ongekozen staatshoofd tussen staat.

Nee, dit is opnieuw een voorbeeld waarop de monarchie erkenning opeist voor het werk dat anderen hebben gedaan. Gelooft u werkelijk dat onze economie en handelsbetrekkingen eronder zouden lijden als we de monarchie zouden opheffen?

Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat de monarchie goed is voor de handel en de export. Willem Alexanders aanwezigheid tijdens handelsmissies is gewoon een zinloze exercitie. Zijn bekendheid in het buitenland is gelimiteerd. Meer voor de hand liggend is dat ze zijn naam kennen van zijn functie in het internationaal olympisch comite, of vanwege zijn — vaak per ongeluk bijzonder amusante — voordrachten over watermanagement, of omdat zij hem ooit op tv een keertje mee hebben zien doen aan een wedstrijd oranje wc-pottenwerpen.

Tot slot: als de monarchie de erkenning opeist voor de welvarendheid van onze economie, dan zal zij ook de schuld op zich moeten nemen wanneer het mis gaat.

We willen geen types als Rutte, Balkenende, Berlusconi, etc. als president
Er zijn veel mensen pleiten tegen de republiek door te zeggen dat ze geen Rutte, Balkenende of Berlusconi als president zouden willen en het is redelijk veilig om te veronderstellen dat we geen van deze mensen zullen krijgen.

Democratie gaat over dat de meerderheid van de burger krijgt wat zij willen. Als genoeg mensen tegen het idee zijn dat voormalige premiers of mediamanipulators president van onze republiek kunnen worden, dan zal dat ook niet gebeuren. Uiteindelijk is de beslissing aan de burger. Als je ze niet wilt, dan zul je niet voor ze stemmen, en zul je ze ook niet krijgen. Als je ze wel wilt, dan zul je wel voor ze stemmen, en dan krijg je ze ook.

Het staatshoofd binnen de republiek wordt gekozen door de keuze van de burger. Dat is democratie. ProRepublica vertelt niet dat de burgers zich achter een bepaalde president moeten scharen. Wij zijn voor het recht van het volk om een staatshoofd te kiezen. En mocht deze op termijn toch niet bevallen, dan wordt hij weer weggestemd en komt er een ander om deze rol te vervullen.

Mensen zijn nu al verkiezings- en politiek-moe en komen vaak niet opdagen. We hebben geen extra verkiezing nodig
Het "wij hebben al genoeg verkiezingen" argument is te simplistisch. Meerdere soorten verkiezingen kunnen op dezelfde dag worden gehouden, dus dat beperkt de logistieke belemmering. Vaak is de magere opkomst juist te wijten aan een gebrek aan democratie, en niet aan een gebrek aan belangstelling. Wanneer onze democratie echt democratisch wordt, door beter in te gaan op wat er speelt bij de burger, zal de opkomst drastisch toenemen.

Er zijn meerdere methodes om een staatshoofd te kiezen. Allereerst moet de afschaffing van de monarchie een feit zijn, zodat wij een republiek worden. De regeringsvorm van een republiek willen wij niet opdringen aan de burger. Tijdens een referendum zouden er meerdere opties moeten worden geboden, waarbij de burger zijn democratisch recht tot het verkiezen van een van die opties kan gebruiken. Mocht er voor zo'n belangrijke post als staatshoofd van de republiek gestemd gaan worden, dan zal de Nederlandse burger zijn inspraakmoment zeker niet voorbij laten gaan.

De monarchie is onbelangrijk, en verdwijnt op den duur vanzelf
Sommige mensen geloven dat door een passieve benadering de monarchie op den duur vanzelf zal verdwijnen. Maar staatsinrichtingen verdwijnen niet vanzelf. Hoe zou dat dan in zijn werk gaan? Zelfs wanneer de populariteit van de monarchie vanzelf verdampt, dan zal er even goed een campagne gevoerd moeten gaan worden, om de alternatieve staatsinrichtingen een politieke impuls te geven.

Belangrijker: de kroon voert een voortdurende PR-campagne, vindt nieuwe wegen om zichzelf te promoten en zich zo van steun van toekomstige onderdanen te verzekeren. Deze propaganda moet worden beantwoord met het sterke tegengeluid voor een alternatief voor de monarchie.

In deze monarchie zijn veel gevestigde belangen. Te veel mensen genieten van de macht, het prestige en het voorrecht dat de monarchie hen biedt. Er is een grote elite die direct belang heeft bij het in stand houden van de monarchie. Daarom zal het nooit vanzelf verdwijnen. De monarchie zal actief moeten worden afgeschaft.

Ze zijn typisch Nederlanders met de Nederlanders (ze fietsen zelfs)
Koning Willem III, de voorvader van onze huidige koning Willem Alexander, was al niet voor 100% Nederlands, maar laten we er voor deze discussie nou eens vanuit gaan dat hij dat wel was. Ook is omstreden dat hij de biologische vader van Wilhelmina zou zijn, maar voor deze discussie gaan we even van de stelling uit dat hij dat inderdaad was. De moeder van Wilhelmina, Emma van Waldeck-Pyrmont, was van Duitse bloede. Dat betekent dus dat de afkomst van Wilhelmina nog maar voor 50% Nederlands is. Ze trouwde zelf met een Duitse man, prins Hendrik, waardoor haar dochter Juliana nog maar voor 25% Nederlands is. Ook Juliana trouwde met een Duitse man, Bernhard von Lippe Biesterfeld, en hun dochter Beatrix, ons voormalig ongekozen staatshoofd, was dus nog maar voor de helft van dat kwart — 12,5% dus — Nederlands. Samen met haar - eveneens Duitse — echtgenoot Claus von Amsberg, kreeg ze ons huidige ongekozen staatshoofd, die dus nog maar voor 6,25% Nederlands bloed door zijn aderen heeft stromen. Zijn oudste dochter Amalia, ons toekomstige ongekozen staatshoofd, heeft — als gevolg van de aanvoer van haar moeders' Argentijnse bloed in de mix — nog maar voor 3,125% iets Nederlands in zich.

Dit rijtje zet bovenstaand argument in een wel heel ander daglicht, vind u niet?

Ze "doen het zo goed"
Buiten dat wij dat helemaal niet mogen weten, er wordt immers niets transparant en onderzoekbaar naar buiten gebracht, wat doen "ze" eigenlijk precies?

Het werk dat "ze" doen is nooit onderzocht, en het meeste van wat "ze" doen is weinig meer dan het schudden van de juiste handen en het zeggen van de juiste woorden. Woorden die vooraf door een copywrighter van de RVD worden bedacht voor bijeenkomsten die minutieus worden voorbereid.

En als we de uitglijders van Willem Alexander van de afgelopen jaren onder de loep nemen, dan kan dit argument ook van tafel geschoven worden.

(Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Machangulo-kwestie, het feit dat Willem Alexander van mening is directe invloed bij president Obama te hebben, of zijn foute uitspraken over zijn schoonvader, Jorge Zorreguieta), en —meer recent —: zijn aanwezigheid bij de Olympische Spelen in Sotsji, terwijl er een publieke afwijzing is van de positie van Rusland over de mensenrechten als het gaat over mensen met een andere seksuele geaardheid, en een ongekozen staatshoofd aldus geen politieke standpunten zou mogen innemen.

Over de hele wereld zijn republieken jaloers op onze monarchie. De Amerikanen, bijvoorbeeld, zijn gek op royals
Het idee van de monarchie staat geheel haaks op de door Amerikanen zo geliefde grondwet van de Verenigde Staten. Sommigen zullen vast genieten van de pracht en praal van een koningshuis, maar er is kennelijk geen enkele behoefte deze pracht en praal in hun eigen land in te voeren. Daarbij: geen enkele voormalig monarchie heeft tot op heden nog de monarchie opnieuw ingevoerd. Dat zegt wel iets over de populariteit van een monarchie.

De monarchie is waardevol, en een koning kost minder dan een president
Zelfs al zouden we voor een president het dubbele moeten betalen, dan nog is dat een prijs die wij graag over hebben voor ware democratie, waarbij we de mogelijkheid hebben diezelfde president — bij achteraf gebleken ongeschiktheid — alsnog naar huis te kunnen sturen. Een president moet zich bijvoorbeeld in een periode van vier jaar verantwoorden voor zijn daden en prestaties, en voldoet hij niet: dan sturen we hem weg en kiezen een betere. Er is tot op heden nog nooit bewezen dat de miljarden die in de afgelopen 200 jaar naar het koningshuis zijn gevloeid ook maar enige zin hebben gehad. De economie is er zeker niet door verbeterd, integendeel: er vloeit steeds meer uit de schatkist naar het koningshuis, en er komt vrij weinig voor terug.

De hele santekraam die samenhangt met het hebben van een koning (inclusief hofhouding, paleizen, beveiliging, reiskosten, etc.) kost ons zo'n 360.000 euro per dag. De Rijksvoorlichtingsdienst wil u graag doen geloven dat dit per burger per jaar maar heel weinig kost. Maar dit is een kromme redenering: elke burger wordt in hun berekening betrokken, dus ook kinderen en mensen die geen werk of persoonlijk inkomen hebben. Dat klopt natuurlijk niet, want de kosten worden via de belastingen gehaald bij alleen die mensen die een inkomen hebben, hetzij via werk, hetzij via uitkeringen. Als we deze methode zouden toepassen op andere overheidsuitgaven, dan zou elke overheidsuitgave als "een koopje" kunnen worden bestempeld. Dus we betalen per belastingplichtige wel degelijk een heleboel meer dan de RVD ons wil doen geloven.

Ook iets dat de RVD stelselmatig ontkent, of de aandacht ervan afleidt door andere zaken te bespreken in plaats van in te gaan op de ware stelling: Nederland heeft de duurste monarchie van Europa, door professor Mathijsen al eens berekend. Terwijl bijvoorbeeld de Duitse president per jaar ongeveer tweehonderdduizend euro verdient, waarover hij gewoon belasting betaalt.

Telkens als er weer geluiden opgaan dat ook het koninklijk huis belastingplichtig zou moeten zijn, dan roept de dan zittende minister-president elke keer weer: "maar dan is het vestzak-broekzak". Alleen heeft er nog nooit een minister-president beaamt dat de toelage van de leden van het koninklijk huis gewoon uit de bijstandspot wordt betaald, en daarom tot een bijstandsuitkering gerekend mag worden (zij het dan een zeer riante). En een reguliere bijstandsuitkering bestaat ook uit een brutobedrag waarover nog belasting en verplichte verzekeringen afgedragen moeten worden, daarbij wordt nooit de constructie vestzak-broekzak geopperd.

Om te beoordelen of iets zijn geld waard is, moeten we eerst beoordelen wat voor waarde we krijgen voor ons geld, en of we niet ergens anders iets beters kunnen krijgen voor een lagere prijs.

Je bent niet trouw aan Nederland als je tegen de monarchie bent
Trouw aan je eigen land hangt samen met trouw aan de belangrijkste waarden die jouw land aanhangt.
Ons land staat voor vrijheid, democratie, gelijkheid en verdraagzaamheid. Waarden die door een brede politieke consensus hoog in het vaandel van een modern Nederland staan. De monarchie staat voor geen enkel van deze waarden. Het woord monarchie alleen al betekent alleenheerschappij, waardoor er van vrijheid geen sprake kan zijn. De inwoners van Nederland worden "onderdanen" genoemd, waarbij er direct de associatie wordt gemaakt met "boven ons gestelden", soms cynisch "bovendanen" genoemd.
Democratie is ver te zoeken, aangezien we in de aanstelling voor het allerhoogste ambt, dat van staatshoofd, geen stem hebben. Bij gelijkheid verwacht een mens gelijke rechten te hebben als willekeurige welke medelander. Maar helaas is het ons niet mogelijk om aanspraak te maken op de hoogste ambtelijke functie van staatshoofd, omdat die functie slechts kan worden vervuld als we als eerste geboren worden uit een vader of moeder die nu dat ambt vervult. Tot slot is verdraagzaamheid een waarde die het staatshoofd en zijn familie niet kennen, maar wel doorlopend opleggen aan hun onderdanen. Met man en macht wordt een voortdurende publiciteitscampagne gevoerd om de populariteit van het staatshoofd en zijn familie tot het uiterste op te krikken. De voorstanders van een democratischer staatsinrichting dan een monarchie worden als een minderheid en sommigen zelfs als waanzinnig beschouwd. De tegenstanders van de monarchie hebben ook lang niet zo'n enorm PR-budget, waardoor zij het toch meer moeten hebben van het voortdurend correct blijven informeren van ongeïnformeerde medelanders.

Het zijn trouwens vaak de voorstanders van de monarchie die het minst loyaal zijn aan Nederland. Zij staan toe dat een enkele bevoorrechte familie het recht geeft staatshoofden te baren. Ons land verdient een democratischer staatsinrichting.

We hebben niet meer politici nodig, want de koning staat boven de partijen
Als u werkelijk bang bent voor een toename aan politici, dan kunt u daar direct mee stoppen. Want het staatshoofd is maar één persoon. Een politieke hervorming zou probleemloos samen kunnen gaan met het instellen van een republikeinse staatsvorm. Het terugbrengen van het aantal politici kan gelijk met het kiezen van een president. Niet dat een grote hoeveelheid politici per definitie slecht is, tenslotte zijn zij mensen zoals u en ik die in dienst staan van hun land en samenleving, en die door ons op die positie gekozen zijn.

Democratie gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Het is gewoon niet voldoende om te willen dat wanneer een staatshoofd een kind krijgt, die dan ten allen tijde een goed staatshoofd zal worden. De burger moet een stem hebben bij de aanstelling van zijn staatshoofd, het moet iemand zijn die midden in de samenleving staat, en die op zijn eigen merites wordt verkozen. Misschien bent ú wel ons volgende staatshoofd. Zo kiezen we onze parlementsleden, en zo zouden we ons staatshoofd ook moeten verkiezen. Het idee dat de de koning "boven de partijen staat" slaat in feite nergens op. De koning is irrelevant voor het politieke proces.
Hij staat in zoverre "boven" het proces dat hij geen politieke uitspraken mag doen, tenzij deze door de minister-president zijn goedgekeurd. En hij mag de wetten ondertekenen die al door beide kamers zijn aangenomen. Of linten knippen en voordrachten houden waarin vooral geen politieke uitingen zijn opgenomen. En elk jaar in september mag hij op prinsjesdag in de Ridderzaal de begroting van het politieke jaar introduceren, een speech die geheel door de minister-president wordt geschreven. In feite is een koning dus niets meer dan een marionet voor het parlement, dus heeft hij in het politieke proces vrijwel geen toegevoegde waarde.

In het verleden zijn er wel eens momenten geweest waarop vorige staatshoofden weigerden een bepaalde wet te ondertekenen, waarop de minister-president aandrong om dit toch maar te doen, op "straffe" van het doen beëindigen van de monarchie. Dit is uiteraard niet veel meer dan op zijn minst koehandel, en op zijn ergst chantage. Want een ongekozen staatshoofd die status en prestige ontleent aan zijn positie, zal er geen enkele behoefte aan hebben die status en prestige op te geven. Hij zal dus ten alle tijden een wet mede-ondertekenen (uiteraard tenzij in die wet staat beschreven dat de monarchie zal worden opgeheven). Als een koning op enig moment enige belangrijke macht kan uitoefenen, dan zullen we ons moeten afvragen: wie heeft hem die macht gegeven, en hoe kunnen we hem daarop aanspreken.

Wat we nodig hebben is een staatshoofd die een serieuze rol in onze grondwet speelt, zelfs als het een beperkte rol is. Zo iemand kan de nieuwe grondwet helpen beschermen en kan de burger volledig ten dienste staan en niet als marionet van de overheid.

Ze zijn er het beste voor opgeleid om ons te vertegenwoordigen in het buitenland
Het idee dat de familie Van Amsberg op welke manier ook onze diplomatieke betrekkingen ondersteunt is kolder. Dat is onderdeel van de PR-campagne van de Rijksvoorlichtingsdienst. In werkelijkheid is het eerder voorgekomen dat het staatshoofd en zijn familie onhandige uitspraken deden zonder deze met onze minister-president van de dag te bespreken en daardoor de diplomatieke betrekkingen juist belachelijk maakten of juist in gevaar brachten.

Gelukkig hebben we tal van professionele diplomaten tot onze beschikking om het serieuze diplomatieke werk te doen, en zij hebben geen van allen de hulp nodig van het koninklijk huis of de koninklijke familie.

De koning heeft helemaal geen politieke invloed meer, dus waarom zo moeilijk doen? Het gaat toch goed zo?
Of de koning wel of geen politieke invloed heeft is niet ter zake doende. Een democratie dient te gaan om gelijkheid, vertegenwoordiging en controle. In onze democratie wordt van deze beginselen afgestapt ten voordele van één familie, voor wie altijd een uitzondering wordt gemaakt. Het is van tweeën één. Óf we hebben een monarchie, die geen democratie kan zijn, simpelweg omdat elk ambt (en dus ook het allerhoogste ambt) bereikbaar moet zijn voor degene uit het volk met de meeste capaciteiten, die op zijn woorden en daden moet kunnen kunnen worden afgerekend door middel van het verkiezen van een nieuwe ambtenaar. Óf we hebben die democratie wél. Het kan niet allebei.

Terwijl de koning geen politieke invloed van betekenis zou mogen hebben, blijft er toch heel veel ongepubliceerd over de gesprekken tussen de koning en de minister-president bijvoorbeeld. En kunnen zijn commissarissen in hun respectievelijke provincies invloed uitoefenen op allerlei beleidsprocessen. En toen Beatrix nog koningin was bepaalde ze zelf naar welk land ze op staatsbezoek ging, waardoor direct duidelijk werd dat het eigenlijk een verkapte vakantie was. Daarbij zijn er veel geruchten geweest dat de landen die zij koos juist van groot belang waren voor de multinationals van wie de gehele familie aandeelhouder was, en aldus hun eigen belangen veilig stelden.

Of het "zo toch goed gaat", kunnen en mógen we dus niet weten. De maandagochtendbijeenkomsten van de minister-president met het ongekozen staatshoofd worden niet gepubliceerd en de minister-president (toch na het staathoofd als hoofd van de regering de persoon met het hoogste ambt) is verboden zich hierover uit te spreken.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander