Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
B zeggen


iets

Nu de heisa rondom Zwarte Piet enigszins is geluwd, kijken we nog eens met verbazing terug naar hoe de vele argumenten over elkaar heen buitelden, van onverschillig en soms melig tot vilein en uiterst venijnig.
Overigens vond iets soortgelijks niet lang geleden ook plaats in Barneveld op de Veluwe, midden in de zogeheten bible belt, waar een verbod werd uitgevaardigd op het Halloweenfeest.
Daar was echter niet ontwaardiging, maar angst het motief waarbij een gehele gemeenschap een maatregel opgelegd kreeg door het bange deel van diezelfde gemeenschap. De kern van deze zaken is dat een nationale folkloristische traditie ter discussie staat omdat die kennelijk als kwetsend wordt ervaren door een deel van de bevolking. Precies daarom biedt de kwestie rondom Zwarte Piet onverwachte mogelijkheden voor republikeins gezind Nederland.

Wie simpelweg redeneert 'dat we het nu eenmaal altijd al zo gedaan hebben' maakt zich schuldig aan een ultraconservatieve drogreden, namelijk door een bepaalde stand van zaken te rechtvaardigen zonder enige inhoudelijke toetsing. Als zodanig staat dit klassieke argumentum ad antiquitatem iedere technische en morele progressie in de weg. Immers, dan zouden we, ondanks de uitvinding van gemotoriseerde voertuigen, met paard en wagen zijn blijven rijden en bijvoorbeeld misdaad maatschappelijk nog steeds beantwoorden met wrede middeleeuwse lijfstraffen. Niets is 'nu eenmaal' zo, en dat mag al helemaal nooit als argument gelden om welke situatie dan ook te rechtvaardigen.
Wie dit afdoet als links-progressieve praat, dient zich te realiseren dat niet alleen het paard en wagen terecht is vervangen door de auto, en dat het humanisme in breedste zin bijvoorbeeld tot de afschaffing van slavernij en stemrecht voor vrouwen heeft geleid, maar ook dat de mechanica van Newton plaats heeft moeten maken voor de inzichten van Albert Einstein. In de wetenschap heet zoiets met een duur woord een paradigmawisseling, maar zie het maar gewoon als onvermijdelijke en noodzakelijke vooruitgang.

Aan de andere zijde van het argumentatieve spectrum bevinden zich de tegenstanders, op wie de taak rust om aan te tonen dat de folkloristische Sinterklaastraditie inderdaad minder onschuldig is dan zij lijkt. Hoe moeilijk dat is bleek wel uit de enorme diversiteit aan verklaringen, waarbij verwijzingen naar historische feiten niet zelden vermengd werden met noties van andere mythes en legendes.
Of de uitkomst nu uiteindelijk voor of tegen de instandhouding van de traditie pleitte, het ontbreken van een beslissende instantie die de autoriteit bezit om tot een finaal oordeel te komen maakte dat de discussie in de lucht bleef hangen. De twee partijen zien zich bijgevolg nog steeds tegenover elkaar geplaatst, meestal zelfs nog verhard in hun standpunten. Zelfs de tussenkomst van de VN bleek hier geen verandering in te kunnen brengen.

Maar stel nu eens dat die autoriteit inderdaad bij de Verenigde Naties ligt; laten we bij wijze van gedachte-exercitie eens aannemen dat individuele soevereine staten krachtens een internationaal verdrag gedwongen kunnen worden zich bij zo'n VN-oordeel neer te leggen. Vergelijkbaar met hoe de internationale gemeenschap onlangs tot een oordeel kwam inzake het gebruik van chemische wapens in Syrië, en vervolgens de naleving van die resolutie dan ook afdwingt — desnoods met gebruik van geweld.

Welaan dan: nu die commissie hier tóch is om beledigende Nederlandse folklore te toetsen, laat hen dan meteen ook maar eens naar onze merkwaardige staatsinrichting kijken. Sinterklaas toetsen? Prima! Maar wie A zegt moet ook B durven zeggen. De VN zal dan al snel merken dat onze moderne parlementaire democratie behept is met een uiterst curieuze carnavaleske verontreiniging: de monarchie.
Inderdaad, we hebben dan misschien wel echte verkiezingen die weliswaar leiden tot legitieme regeringen, maar die worden grondwettelijk altijd gedwongen om een coalitie aan te gaan met één bepaalde familie, die dit exclusieve privilege claimt op grond van goddelijke uitverkoring. Wellicht zullen de commissieleden aanvankelijk denken dat het hier om een flauwe grap gaat — want zo klinkt het inderdaad ook — maar dat is het helaas allerminst. Als zodanig staat het Nederlandse politiek bestel op één lijn met Sinterklaas, zij het dan dat de goedheiligman geen deel uitmaakt van de regering en de Sint en zijn Pieten niet onschendbaar zijn.

Over wie er nu eigenlijk door deze peperdure staatsoperette beledigd worden en in welke mate moeten we niet al te kinderachtig doen, hoewel het natuurlijk wel zeer voor de hand ligt om in te zien dat door de monarchie de intelligentie van zo'n beetje alle Nederlandse staatsburgers op grove wijze beledigd wordt. Schending van de burgerlijke intelligentie, zou dat voldoende zijn voor een VN-resolutie? Bovendien — en dat zal de Internationale Gemeenschap zeker niet ontgaan — zijn de Nederlanders geen burgers maar onderdanen. Maar de commissieleden zullen ongetwijfeld over de streep getrokken worden door maar liefst twaalf miljoen kiezers, die na iedere verkiezing met lede ogen moeten aanzien hoe hun stemmen vervolgens oncontroleerbaar vermengd worden met kennelijke familiebelangen in hun duistere paleiskamertjes.
Miljoenen tot onderdaan verklaarde burgers worden, jaar in jaar uit, elke maandag tot op het bot beledigd, als zij hun gekozen premier in het geheim overleg zien voeren met iemand die uitsluitend op grond van geboorte het hoogste bestuurlijke ambt bekleedt.

Wie ooit meende dat de Nederlandse monarchie zou vallen door een opeenstapeling van schandalen, of zou bezwijken onder het gewicht van haar eigen arrogantie, of op den duur misschien wel simpelweg onhoudbaar zou worden binnen het federale Europa, heeft er nu een interessant alternatief bij:

Geallieerde oorlogsschepen voor de Scheveningse kust om de Nederlandse onderdanen eindelijk te bevrijden van een beledigende folklore,— precies op de plaats waar die mythe op de kop af twee eeuwen geleden begon.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander