Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
1813: een nationale mythe?
door SPUI25

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen
Lezing/College 16 mei 2013 20.00 - 21.30 uur, SPUI25 te Amsterdam


Een gesprek over de vraag hoe de gebeurtenissen van 1813-1815 ('de vestiging van de Oranjemonarchie') het beste herdacht zouden kunnen worden in 2013-2015. Met Henk te Velde, Paul Knevel en Matthijs Lok. Moderator is Marleen Rensen.

Na een ballingschap van ruim achttien jaar landde de Prins van Oranje op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen. In de woelige jaren 1813-1815 werd vervolgens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I gevestigd.

In 2013-2015 wordt het ontstaan van het Koninkrijk op nationale schaal herdacht als het begin van het Nederlandse moderne democratische bestel. De verhouding tussen deze officiële herdenking en de geschiedwetenschap is echter problematisch. Enerzijds zorgt de herdenking van 1813-1815 voor veel aandacht voor een periode de doorgaans niet in de publieke en wetenschappelijke aandacht staat. Anderzijds staat de officiële visie op '1813' als een nieuw begin van onze moderne democratie op gespannen voet met een deel van het wetenschappelijk onderzoek naar deze periode die juist de continuïteit met de voorgaande Bataafse en Napoleontische verleden benadrukt. Ook kunnen grote vraagtekens gesteld worden bij het democratische gehalte van het bewind van Willem I en de expliciete relatie die gelegd worden tussen de democratie en de Oranjemonarchie.

De vraag in het debat is welke rol de geschiedwetenschap moet aannemen: de afzijdige rol van kritische observator of juist de positieve benadering van de participerende wetenschapper? Bredere vragen die in het debat aan de orde kunnen komen is de vraag in hoeverre '1813' een nationale mythe vormt en wat de beste wijze is om de vestiging van het koninkrijk te herdenken.

Matthijs Lok
Matthijs Lok studeerde Europese geschiedenis aan de Universiteiten van Liverpool (GB), Leiden en Yale (VS). In 2009 promoveerde Lok aan de UvA op het proefschrift 'Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie, 1813-1820'. Sinds 2006 doceert hij bij de opleiding Europese Studies, vanaf 2009 als universitair docent Moderne Europese Geschiedenis. Hij doet onderzoek naar de politieke en intellectuele geschiedenis van Europa (in het bijzonder van Frankrijk en Nederland) en politieke herinneringen in de Achttiende en Negentiende eeuw. Eerder mengde Lok zich in het NRC Handelsblad in de publieke discussie over de herdenking van 1813.

Henk te Velde
Henk te Velde (1959) is hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hij publiceerde boeken over onder meer Nederlands nationalisme, politiek leiderschap en politieke tradities. Hij is lid van het nationaal comité 200 jaar koninkrijk.

Paul Knevel
Paul knevel is als historicus verbonden aan de Opleiding Geschiedenis van de UvA. Hij is de coördinator van de Master Publieksgeschiedenis en publiceert regelmatig over historische onderwerpen voor een groot publiek. Hij is als redacteur verbonden aan The Public Historian, het belangrijkste Amerikaanse vaktijdschrift op het gebied van de publieksgeschiedenis.

Marleen Rensen
Marleen Rensen is universitair docent Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2008 aan diezelfde universiteit op het proefschrift Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in het interbellum (dat in handelseditie is verschenen bij Aspekt, 2009). De laatste jaren publiceert zij met name over de contacten tussen Franse en Duitse intellectuelen in de periode 1870-1945, alsook over schrijversbiografieën waarin 'Europese levens' beschreven worden.

Aanmelden via de website: www.spui25.nl

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis.
Aanmelden is niet vrijblijvend.

Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl - 020 525 8142.

Adres:
Spui 25-27
1012 XM Amsterdam
telefoon: 020 525 8142

Gepubliceerd door Spui25

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander