Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Hartenkreet: Geen oranjepropaganda
Eindhoven
In 2002 fuseerden de directies van het St.-Jozefziekenhuis en het Diakonessenhuis in Eindhoven op eigen gezag tot het Máxima Medisch Centrum(MMC). Het (verplegend) personeel werd niet bij de nieuwe naamgeving betrokken. Dat was wel jammer, want daarmee werd een plaatselijke culturele geschiedenis overboord gezet. Sint Josef in het rooms-katholieke segment, en de diakonessen die zich eeuwenlang inspanden in de ziekenverpleging in een door hen gekleurde contekst.
Naamgeving trekt vandaag weer allerwegen de aandacht.

Utrecht
Ondanks de aandacht voor kinderen met kanker en de groei in de oncologische zorg voor hen, in Amsterdam. Rotterdam, en ook in Nijmegen (Radboudziekenhuis) groeiden er plannen voor de bouw van een Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht naar het voorbeeld van het fameuze St. Jude-ziekenhuis in het Amerikaanse Memphis. Het Oncologisch centrum moet over drie jaar klaar zijn.

Gemakkelijke financiering?
De te verwachten bouwkosten worden geschat op minstens 222 miljoen euro. Dat er acties op touw worden gezet voor dit geweldig goede doel, is logisch en wordt door mij meer dan van harte ondersteund.
Welnu, toen eenmaal het plan voor het Centrum geboren was en er werd nagedacht over de financiering, viel dus de naam van de dochter van J. Zorreguieta. Máxima (de grootste) zou met haar vlotheid en voorgewende jovialiteit en altruïsme een boegbeeld kunnen zijn van het nieuwe oncologische centrum. Het Máxima Medisch Centrum. De financiering van de nieuwbouw zou wellicht door geldinzameling minder problemen kennen gezien de beroemdheid van de naamgeefster.

Vrijgevigheid?
Misschien dat men daarbij ook rekende op vrijgevigheid van de familie Amsberg-Zorreguieta, Maar dat zal bij een vrome wens blijven als men het afzet tegen de geest van grootvader Von Lippe, vader van Beatrix van Amsberg, die desgevraagd in het kader van vrijgevigheid ooit zei: 'de Oranje-familie heeft in het verleden al zoveel offers voor het vaderland gebracht ...

Andere vraag
Hoe is die naamgeving dan in zijn werk gegaan? Heeft het kabinet van de koningin gehengeld naar de naamgeving? Of heeft de directie het kabinet benaderd om met het plan van de naamgeving akkoord te gaan? Wellicht sprak men van een win-win-situatie. Maar waar zit dan het verlies?

Triest
In mijn ogen is het ook triest dat het bestuur van het te bouwen MKOC het plan heeft opgevat de financiering te doen plaatsvinden door kinderen overal in de stad lege flessen te laten inzamelen en steentjes te verkopen: 'Koop een steentje van mij .. voor het prinses Máxima centrum.' Er zijn er die de reclameteksten niet meer kunnen horen.
Voor echte liefdadigheid zou het naar voren brengen van de pijn van zieke kindjes en van hun ouders voldoende zijn. Maar de directie bevordert de belangen van de zieke kindjes met promotie van de naam van Máxima van Amsberg - Zorreguieta. Maar het gaat toch niet om Máxima. Het gaat om de zieke kindjes! Het MKOC heeft als doel de ziekte kanker bij kinderen te bestrijden. Manipulatie met de naam heeft een tweede doel: om een prinses te pousseren in de volksgunst.

Oproep
Op deze wijze heeft de actie voor zieke kinderen tezelfdertijd - zoals bij alles en allen van deze familie - een politiek doel. Namelijk om het paar, dat volgens de Grondwet van 1814 (!) 'erfgerechtigd' is, nader aan de macht (en geld) te binden. Ik roep een ieder op het nieuwe Centrum zoveel mogelijk te ondersteunen, maar dan wél met het dringende verzoek dat de naam wordt gewijzigd in bijvoorbeeld Memphis II of een andere naam bedacht door werkelijk onbevooroordeelde en zuivere geesten, verwijzend naar het echte onderwerp.

Ook ik zal mijn steentje bijdragen, echter mijn geld is voor de kindjes en niet voor de promotie van het allang overleefd instituut van het erfelijk koningschap.Zie ook de column van Joop Zijlstra van 26 maart j.l. Weer aan de grote klok

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander